המועצה לצרכנות בבקשה לייצוגית נגד 5 חברות ביטוח

בייצוגית שהוגשה נגד מנורה, כלל, שומרה, הפניקס וביטוח ישיר נטען כי לאחר גניבה או טוטאל לוס - החברות אינן משיבות את החלק היחסי ממחיר כתבי השירות ששולם שנה מראש
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

המועצה לצרכנות הגישה בקשה לאישור ייצוגית נגד 5 חברות ביטוח – ביטוח ישיר, מנורה מבטחים, כלל ביטוח, שומרה והפניקס – בטענה לתנאים מקפחים בכתבי שירות.

לטענת המועצה לצרכנות, חברות הביטוח משווקות למבוטחים שלהן כתבי שירות יחד עם פוליסת הביטוח המקיף, בהם שירותים לתיקוני דרך, תיקון שמשות, גרירה ושירותים אחרים. המבוטחים משלמים את התמורה לכתבי השירות עבור שנה מראש, כשהתשלום עבור כתבי השירות מחושב בנפרד מהתשלום עבור הביטוח המקיף.

תנאים מקפחים למבוטחים | צילום: Shutterstock

בכתב התביעה מוסבר כי למועצה הגיעו עשרות תלונות לפיהן לאחר גניבת כלי הרכב או אובדן מוחלט כתוצאה מתאונה, מתבטלים כתבי השירות, אך המשיבות מסרבות להשיב את החלק היחסי של התשלום עבורם. כמו כן, המבטחות גם לא מאפשרות להסב את הזכאות בכתב השירות לכלי רכב אחר. "יוצא כי המבוטח משלם את מלוא המחיר עבור כתב השירות, למרות שהסיכון חלף מן העולם. לעיתים הלקוח אף משלם פעמיים – הן עבור המכונית שאבדה והן עבור המכונית החדשה", נטען בתביעה.

המועצה טוענת בכתב התביעה, כי למבוטחים עומדת זכות השבה מכוח הדין משום שכתבי השירות מהווים חוזה ביטוח, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק חוזה הביטוח, כאשר הם מכסים את הסיכון שהמבוטח יזדקק לשירותים הניתנים. "סעיף 16(ב) לחוק חוזה הביטוח קובע כי 'נעשה מקרה הביטוח בלתי אפשרי אחר כריתת החוזה, מתבטל החוזה מאליו והמבוטח זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול', נטען.

לבטל ההוראה המקפחת

עוד נטען בכתב התביעה כי "חברות הביטוח (למעט אחת – ביטוח ישיר), קובעות בכתבי השירות שמותר להן לנהוג כך. המועצה תובעת לבטל הוראה זו, בהתאם לדיני החוזים האחידים, בהיותה מקפחת. ביטוח ישיר לא שמרה לעצמה את הזכות בכתבי השירות לנהוג כך, ובכל זאת כך היא נוהגת".

המבקשים מעריכים כי מדובר בנזק בסדר גודל של עשרות מיליוני שקלים. הקבוצה המיוצגת תכלול כל אדם שרכש שירותים במסגרת כתב שירות, שכלי הרכב שבגינו הוצא כתב השירות נגנב או שנגרם לו אובדן גמור כתוצאה מתאונה. זאת, אם לא קיבל החזר של החלק היחסי של דמי הביטוח (כולה או חלקה), החל מ-7 שנים לפני הגשת בקשה זו ועד הגשת התביעה הייצוגית לאחר אישורה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email