המוצרים הפסיוניים הפכו מורכבים – עולה החשיבות בליווי מקצועי

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ועדת הכספים אישרה השבוע את הרפורמה שהציעו האוצר ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בנושא דמי ניהול על הוצאות ישירות בחיסכון הפנסיוני (דמי ניהול חיצוניים). הרפורמה, המתבססת על מסקנות ועדת יפה, תיכנס לתוקף בתחילת 2023.

ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, השתתף בישיבת ועדת הכספים וסקר את עיקרי הרפורמה, ובראשון הסרת המגבלה של 0.25% שחלה עד כה על המוסדיים בקביעת דמי ניהול בגין הוצאות ישירות.

ד"ר ברקת בכנס הבריאות של הלשכה 2021 | צילום: גיא קרן

על פי הרפורמה כל גוף מוסדי יקבע מראש את גובה עלויות דמי הניהול החיצוניים במסלולים השונים, באופן שיהיו שקופים לציבור החוסכים שלו. המוסדיים גם יידרשו להציג בדו"ח הרבעוני כמה שילם כל חוסך עבור הוצאות ישירות. כמו כן, מוצע כי דמי הניהול יוצגו מעתה לחוסכים כמספר שיהווה שקלול של דמי ניהול מצבירה, דמי ניהול מהפקדות והוצאות ישירות. בנוסף, המוסדיים יפרסמו את התשואה לעמית נטו מדמי ניהול והוצאות ישירות.

על פי הרפורמה יוצעו מסלולי השקעות שונים: מסלול ברירת מחדל תלוי גיל; מסלול פאסיבי בדמי ניהול מוזלים עוקבי מדד; מסלול סחיר בניהול אקטיבי אך ללא דמי ניהול חיצוני – אלה מסלולי חובה.

בנוסף, יוצעו מסלולים אפשריים אחרים: מסלול מתמחה בדמי ניהול קבועים הכוללים הוצאות ישירות, בכפוף לתקרה שיקבע המוסדי; מסלול מתמחה בדמי ניהול משתנים במודל שבו אין גביית הוצאות ישירות, אלא הכל מגולם במחיר אחד; הגוף המוסדי יחליט אם להכניס נכסים לא סחירים, ואם יחליט להכניס אותם, הוא גם יישא בעלות.

הכללת דמי הניהול

בתגובה, מסר סו"ב אלון דור, יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני הביטוח: "דמי הניהול הפנסיוניים בישראל הם מהנמוכים בעולם, ולטעמי לא היה צורך צורך בהתערבות מצד המחוקק. הפתרון לסוגיית דמי ניהול מהוצאות ישירות היה צריך להסתכם בהכללתם בדמי הניהול 'הרגילים'.

סו"ב אלון דור | צילום: אריאל שנדלמן

"המודל החדש במסגרת התקנות אומנם משכלל את השוק, אך מגדיל את המורכבות של המוצרים הפנסיונים ואיתו מתגבר הצורך והחשיבות ביעוץ וליווי באמצעות סוכן ביטוח פנסיוני", טוען סו"ב דור ומסביר: "אם עד עכשיו עמדו בפני הלקוח כ-10 מסלולי השקעה בכל תוכנית פנסיונית הרי שעכשיו מגוון המסלולים והאפשריות עולה ודורש העמקה.

"אני מאמין שגם הציבור וגם הגופים המוסדיים ישכילו להבין שמעתה תם עידן 'ברירות המחדל' נטול ליווי מקצועי ועליהם להסתייע באיש המקצוע בדמות סוכן הביטוח הפנסיוני; זאת במטרה להתאים עבור לקוח הקצה את המוצר הפנסיוני המתאים ביותר, בין היתר, בהתייחס לקיים בגוף המוסדי המתאים ביותר לרבות מסלול ההשקעה המתאים ביותר ללקוח הרלוונטי".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email