הממונה באולטימטום לשלמה אליהו: בחר היכן לכהן כדירקטור

ברקת מציין במכתבו החריף כי בחינת התנהלות מגדל בשנה וחצי האחרונות הצביעה על מספר אירועים המעידים על תפקוד לקוי של בעלי השליטה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, שלח ביום שלישי בערב מכתב חריף לחברי דירקטוריון מגדל ביטוח, ובו הוא דורש מבעלי השליטה שלמה אליהו לבחור באיזה דירקטוריון ישמש כחבר – זה של מגדל ביטוח, או זה של מגדל אחזקות, חברת האם של מגדל ביטוח.

הממונה קבע במכתבו כי מר אליהו אינו רשאי להמשיך ולכהן במקביל כדירקטור בחברת האחזקות ובמגדל ביטוח, ובנוסף ככל שיבחר להמשיך ולכהן כדירקטור במגדל ביטוח, יהא עליו לקבוע את משרדיו מחוץ למשרדי מגדל ביטוח.

אליהו | צילום: פראג' פרי

במכתבו כתב ברקת: "מזה תקופה מאופיינת חברת הביטוח – המנהלת נכון לסוף 2019 נכסים בשווי של כ-256 מיליארד שקל, מהם 218 מיליארד שקל עבור אחרים (עמיתים ומבוטחים) – בחוסר יציבות משמעותי בשדרה הניהולית הבכירה שלה. כחלק מהגשמת תפקידי הרשות, במהלך תקופה העולה על שנה וחצי עקבה מקרוב הרשות אחר התנהלותה ואופן ניהולה של חברת הביטוח, ובכלל זה במידת המעורבות של מר אליהו, המכהן בתקופה האמורה כיו"ר דירקטוריון חברת האחזקות וכדירקטור בחברת הביטוח, ומעורבות דירקטוריון חברת האחזקות בענייניה של חברת הביטוח. בחינה זו הצביעה על מספר אירועים המעידים על תפקוד לקוי של מר אליהו, בניגוד לחובות המוטלות עליו מכוח הוראות הדין, לרבות הובלת דירקטוריון החברה ליטול בניגוד להוראות הדין את סמכויותיו של דירקטוריון מגדל ביטוח".

ברקת מנה שני אירועים, אותם עצרה הרשות לאחר שנודע לה עליהם, לצד אירועים נוספים בהם התערב אליהו בניהול מגדל ביטוח: הראשון מתייחס להקמת ועדת דירקטוריון החברה בנובמבר 2018 (מה שזכה לכינוי "המטבחון"). אליהו רצה אז להקים עם עוד שני דירקטורים חיצוניים את הוועדה, ולטענת ברקת מדובר בחשש כי אליהו והדירקטורים פעלו בניגוד לחובת האמונים שלהם ובניגוד עניינים פוטנציאלי.

האירוע השני הוא החלטת דירקטוריון החברה מחודש אפריל 2020 להחליף את היו"ר ניר גלעד בחודש אפריל האחרון במוטי רוזן. "גם בכך רואה הרשות חשש לפעולה של הדירקטורים המשותפים בהנחייתו וביוזמתו של מר אליהו בניגוד לחובת האמונים שלהם", מציין ברקת במכתבו.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email