הממונה מבהירה: סוכנים פנסיוניים שאינם מבצעים הליך שיווק פנסיוני כחוק – לא יקבלו עמלה מהגוף המוסדי

איתי ברדה: "ההבהרה צפויה לעקר את רפורמת ברירת המחדל ולייקר את דמי הניהול לאוכלוסיות מוחלשות"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר, פרסמה הבהרה בנושא הליך שיווק פנסיוני בעת צירוף למוצר פנסיוני ולפיה: "סוכן ביטוח פנסיוני שמבצע עסקה לגבי מוצר פנסיוני עבור לקוח, בין היתר צירוף למוצר פנסיוני, מחויב בביצוע הליך שיווק פנסיוני כפי שנקבע בהוראות החוק. כחלק מהליך השיווק הפנסיוני עליו לברר את צרכיו של הלקוח ולבחור עבורו את סוג המוצר הפנסיוני, את המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי המתאימים לו ביותר וכן לנמק בכתב את המלצתו".

עוד מבהירה הממונה כי "גוף מוסדי רשאי לשלם עמלת הפצה רק במקרה שבו ביצע סוכן ביטוח פנסיוני 'עסקה' כחלק מהליך של שיווק פנסיוני. ככל שלא מבוצע הליך שיווק פנסיוני, גוף מוסדי אינו רשאי לשלם עמלת הפצה".

ברדה.

נודע, כי ההבהרה שפרסמה סלינגר באה בעקבות ביקורות שביצעה רשות שוק ההון, בנושא צירוף עמיתים למוצר פנסיוני בכלל, ובצירוף עמיתים רבים ביחד למוצר פנסיוני (כמו ברירת מחדל) בפרט. מהביקורות עלה שישנם סוכני ביטוח פנסיוני שאינם מבצעים את הליך השיווק הנדרש כחוק, לפני שהם מצרפים עמיתים למוצרים פנסיוניים. כמו כן, הרשות מצאה שלמרות שסוכני ביטוח לא ביצעו את הליך השיווק הפנסיוני כחוק, הם תוגמלו בידי הגופים המוסדיים עבור פעולת הצירוף בעמלת הפצה שוטפת ולעיתים אף גם בעמלת היקף חד פעמית.

עם זאת, סלינגר מציינת כי "בנסיבות העניין, ובהתחשב, בין השאר, בהיקפה של הפרקטיקה הקיימת, אין בכוונתי להפעיל את סמכויות האכיפה הנתונות לי בכל הקשור לפעולת הגופים המוסדיים וסוכני הביטוח הפנסיוני ביחס לעמלת הפצה ששולמה לסוכן ביטוח פנסיוני לפני פרסום ההבהרה בשל ביצוע עסקה ללא הליך שיווק פנסיוני".

אתמול נפגשו ראשי הלשכה עם הראל שרעבי, סגן בכיר לממונה, והביעו את התנגדותם להבהרה. צפויה פגישה נוספת בנושא עם רשות שוק ההון.

"ההבהרה צפויה לעקר את רפורמת ברירת המחדל"

בתגובה, מסר איתי ברדה, מנכ"ל הלמן-אלדובי גמל ופנסיה, אחת משתי המפעילות של קרן ברירת המחדל: "נראה כי רשות שוק ההון התכוונה לטוב, אבל בפועל ההבהרה צפויה לעקר את רפורמת ברירת המחדל ואף עלולה לייקר את דמי הניהול ובעיקר לאוכלוסיות המוחלשות.

"במצב הנוכחי, עשרות אלפי עובדים חדשים יכולים להצטרף מידי שנה לקרנות ברירת המחדל ולשלם את דמי הניהול האפסיים שיסייעו להם להגדיל את החיסכון לעת פרישה בעשרות אחוזים", טוען ברדה ומוסיף: "העובדה שסוכני הביטוח מסייעים לקרן ברירת המחדל בהליך, ומתוגמלים על כך, אינה פוגעת כלל בעמיתים, אינה מעלה את דמי הניהול האפסיים אותם הם משלמים ואף תורמת למהלך שמוביל האוצר.

ההבהרה ולפיה סוכני הביטוח יהיו חייבים להיפגש עם העמיתים על מנת לקבל תגמול עלולה לנתב את אותם עשרות אלפי עובדים למוצרים עם דמי ניהול גבוהים מדמי הניהול בקרנות ברירות המחדל. הנהנות העיקריות מכך יהיו חברות הביטוח, והנפגעים שישלמו יותר, יהיו בעיקר האוכלוסיות המוחלשות. אנו קוראים לרשות שוק ההון להחריג את קרנות ברירת המחדל מההבהרה שהוציאה, על מנת שהציבור הרחב יוכל להמשיך ליהנות מההטבות המשמעותיות בקרנות אלו”.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email