הממונה על רשות שוק ההון: לדחות יישום חוזר סוכני הנסיעות ליולי 2019

הלשכה בתגובה: "נפעל מול רשות שוק ההון ובמסגרת החוק למנוע הדחייה"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת, פרסם בשבוע שעבר טיוטת חוזר ובה תיקון המציע לדחות את יישום חוזר סוכנים ויועצים 2017־10־4: "מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי", המתייחס בעיקר לביטוח נסיעות הנמכר בידי סוכני הנסיעות, ל־20 ביולי 2019.

“בכדי לאפשר את מיצויו של הליך החקיקה, שמטרתו לאפשר לסוכני הנסיעות לשווק ביטוח נסיעות על פי דין, לטובת ציבור המבוטחים, שיוכלו לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל בצורה נגישה, פשוטה ובעלות מופחתת", נכתב בטיוטה. בדברי ההסבר להצעה מוסר הממונה כי במסגרת בג"צ התאחדות משרדי הנסיעות, ציין בית המשפט העליון כי על מנת שסוכני הנסיעות יוכלו לשווק ביטוח נסיעות לחו"ל נדרש תיקון חקיקה. "ביום 27 במאי 2018 אושרה בוועדת שרים לענייני חקיקה הצעת חוק המתירה לסוכני הנסיעות לשווק ביטוח נסיעות לחו"ל. משרדי הממשלה ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון תמכו בהצעת החוק בכפוף להחלת חובות צרכניות על סוכני הנסיעות המשווקים ביטוח נסיעות לחו"ל, ולמתן סמכות פיקוח לממונה על שוק ההון, בכל הקשור לפעילותם של סוכני הנסיעות בעת שיווק ביטוח כאמור. בהתאם להצעת החוק, סוכני הנסיעות וחברות הביטוח יהיו אחראים כלפי הלקוחות, ביחד ולחוד, בכל הקשור להליך הצירוף לביטוח, ובתנאי שנוסח החוק יתואם אל מול הרשות.

סו"ב מורי | צילום: באדיבות הלשכה

ביום 29 במאי 2018 פורסם חוזר סוכנים ויועצים 2018 ־ 10 ־ 5 "מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי – תיקון" במסגרתו נדחה מועד התחילה של החוזר עד ל־ 10 באוקטובר 2018 וזאת על מנת לאפשר את מיצוי הליך החקיקה. "יצוין כי בחודשים האחרונים הרשות באה בדין ודברים עם יוזמי הצעת החוק, על מנת להכניס בהצעת החוק שינויים לטובת ציבור המבוטחים", נכתב בדברי ההסבר.

בתגובה מסר נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד: "מדובר בטיוטא בלבד. אנו נמצאים בקשר מול רשות שוק ההון וננסה למצות הליכים בעניין בדרכי נועם. נפעל בכל דרך לבטל את הדחייה הנוספת ביישום החוזר. וכמובן נפעל למנוע קידום הצעת החוק שהוגשה בעניין. החוק מדבר בצורה ברורה על מכירת ביטוח, כל ביטוח, רק ע"י בעל רישיון, וסוכני הנסיעות אינם כאלה. מה שמקומם לא פחות הוא ששתי חברות ביטוח לחצו ללא הפסק על רשות שוק ההון לדחות שוב את יישום החוזר ואלו חברות שצברו את הונם מסוכני הביטוח".

סו"ב איגור מורי, יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד, מוסיף: "מדינת ישראל היא מדינת חוק ומ־ 10 לאוקטובר 2018 , סוכני הנסיעות שמוכרים ביטוח נסיעות לחו"ל, עוברים על החוק ברגל גסה ובפרהסיה. כל מכירת ביטוח כזה על ידי סוכן נסיעות ולא על ידי בעל רישיון היא עבירה על החוק. הלשכה מצפה מהממונה לא 'להלבין' את המצב ולעמוד על אכיפת החוק".

עוד נמסר מהלשכה כי היא תמצה את הליכי השימוע מול הרשות על הטיוטא ובהתאם לתוצאות תחליט על המשך דרכה ותשתמש בכל הדרכים החוקיות העומדות לרשותה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email