הממונה על שוק ההון: יישום לקוי של הוראות שיווק כתבי שירות

בעקבות בדיקה שערכה רשות שוק ההון ביחס ליישום חוזר "הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם" פירסמה הממונה את טיוטת עמדת הרשות ביחס לממצאים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ערכה ביקורות ובדיקות בחברות הביטוח ובסוכנויות הביטוח ביחס לאופן יישום הוראות חוזר "הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם" שפורסם בדצמבר 2015. מהממצאים עלו ליקויים ביישום סעיף 5(א) לחוזר "הוראות כלליות בשיווק כתב שירות", לפיו מחיר כתב שירות יוצג בנפרד ממחיר פוליסת הביטוח, ולא תותנה רכישת תכנית ביטוח ברכישת כתב שירות. בעקבות הבדיקות פרסמה דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, ביום שלישי השבוע את טיוטת עמדת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ביחס לממצאים העיקריים שעלו מהביקורות והבדיקות. מטרת העמדה לתרום לאחידות ביחס ליישום הוראות החוזר ולשיפור התנהלות חברות הביטוח בנושא זה.

יישום ראוי ויישום לקוי על פי העמדה, יישום לקוי מתייחס לחברת ביטוח שמשווקת כתבי שירות כחלק אינטגרלי מפוליסת הביטוח ללא אפשרות של המבוטח לרכוש את פוליסת הביטוח ללא כתבי השירות, חברת ביטוח שמפחיתה את עמלת הסוכן בגין מכירת פוליסת ביטוח אם שיווק את הפוליסה ללא כתבי השירות המשווקים על ידי חברת הביטוח, וחברת ביטוח שמתנה מתן הנחות שונות בגין פוליסת הביטוח ברכישת כתבי שירות.

יישום ראוי לעומת זאת מתייחס לחברת ביטוח שמאפשרת למבוטח לרכוש כל פוליסת ביטוח ללא כתבי שירות, חברת ביטוח שאינה מפחיתה את עמלת הסוכן בגין מכירת פוליסת ביטוח, כתוצאה משיווק פוליסה על ידי הסוכן ללא כתבי השירות המשווקים על ידי חברת הביטוח וחברת ביטוח המעניקה הנחות בגין רכישת פוליסה במקרה שבו נרכש כתב שירות, מעניקה את אותן הנחות גם במקרה שבו נרכשה פוליסה ללא כתב שירות.

לדברי אריאל מונין, יו"ר הוועדה לביטוח כללי: "אחד הדברים שהטרידו אותנו זה כיצד יפרשו החברות את חוזר כתב השירות. לצערנו רבות מהחברות בחרו להקשות על הסוכן בדרכים שונות את האפשרות למכור כתבי שירות בשירותי דרך מחוץ לפוליסה. בשנה האחרונה פנינו מספר פעמים לרשות שוק ההון כדי להראות לה את הלחצים המופעלים על סוכנים על מנת שלא ימכרו את כתבי השירות מחוץ לפוליסה ויעשו בחירה נבונה עבור המבוטחים. לשמחתנו האוצר הקשיב לנו, בדק את הנושא והוציא הבהרות לחוזר. שוק חופשי ללא כפיה כזו יביא בהכרח למוצר טוב יותר ללקוח".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email