הממונה על שוק ההון פועל להוזלת ביטוח נסיעות לחו"ל באמצעות קופת חולים

יאפשר להן החזר הוצאות • הלשכה: "החלטה מפתיעה; היה צריך להגביל את הקופות בדומה לסוכני הנסיעות. נפעל לשנותה"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, פרסם היום טיוטת הוראות אשר מגבילה את שיעור ההוצאות אותם רשאית קופת החולים לגבות בביטוח נסיעות לחו"ל, במטרה להוזיל את עלויות הביטוח. קופות החולים בישראל משמשות כיום כבעלות פוליסה לצורך שיווק ביטוח נסיעות לחו"ל, כ־20% מאזרחי המדינה בוחרים לטוס כיום באמצעות הביטוח של קופות החולים אשר מהווה אפיק ביטוחי נגיש לכל אזרחי המדינה, ובניהם מבוטחים מבוגרים ובעלי עבר רפואי.

כיום גובות קופות החולים דמי עמילות בשיעורים גבוהים מהמבוטחים (30%) על הוצאות, בהתאם להסכמים מול חברות הביטוח שנחתמו בשנת 2010.
ההוצאות יוגבלו לאור זאת שההסכמים עומדים לפוג נדרש הממונה על שוק ההון לבחון את הסוגיה ולקבוע את שיעור ההוצאות בביטוח זה. בכדי לאפשר הוזלת פרמיות בביטוח נסיעות לחו"ל, תוך מכירת פוליסות באמצעות קופות החולים החליט הממונה לאפשר לבעל פוליסה שהוא קופות חולים גבייה של הוצאות שהוצאו בפועל, וזאת עד לגובה של 5% מהפרמיה.

משה ברקת | צילום: באדיבות הלשכה

מחד, החזר הוצאות כאמור יאפשר לקופות החולים את המשך שיווק הפוליסה מבלי שהיא תידרש לממן את ההוצאות מתקציב סל הבריאות, דבר אשר נאסר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ומאידך יאפשר הוזלת הפרמיה לאחר קיום הליך מכרזי.

בתגובה מסר עו"ד עדי בן אברהם, יועמ"ש הלשכה: "תוכן הטיוטה מפתיע. סעיף 14 לתקנות נשוא התיקון המוצע מדבר מפורשות על כך שחברת ביטוח לא תשלם דמי עמילות בעד תיווך לעניין ביטוח בריאות קבוצתי אלא לסוכן ביטוח. והנה כעת מבקשת רשות שוק ההון לייצר דין מיוחד לקופות חולים אשר יאפשר להם לקבל החזר הוצאות עד 5% מהפרמיה ורק להם, שכן הרשות מחדדת כי מדובר על הטבה רק למי שהינו מוגדר כקופת חולים.

"תמוה כיצד חרף החשיבות הרבה אשר קיימת לסוכן הביטוח מול ציבור המבוטחים בכלל ולערך המוסף הניתן מסוכן הביטוח ביחס לציבור הטסים לחו"ל, מבקשת הרשות להוציא תיקון מיוחד זה. העובדה שהסוכן הינו הגורם הפעיל אשר מתרגם את 'שפת הביטוח' לצרכים האישיים של המבוטח ואשר מתאים ללקוחותיו את חליפת ההגנה הביטוחית המתאימה ביותר לצרכים שלהם, טרם הטיסה, דווקא צריכה היתה להוביל את הרשות למסקנה מתבקשת אחרת, בדומה למגבלות אשר הוטלו על סוכני הנסיעות.

"הלשכה תפעל למצות את זכותה למול הרשות במסגרת הליכי השימוע בעניין על מנת לשמור על טובת הציבור, אשר משתוקק לחזור ולהרגיש את הדיוטי פרי מתוך ידיעה ושקט נפשי כי יש לו סוכן ביטוח שדאג לו לכיסוי הביטוחי המתאים ביותר ואשר יהיה בשבילו אם חלילה יתרחש מקרה ביטוח".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email