הממונה קורא לחברות אמריקאיות נוספות להיכנס לשוק הביטוח בישראל

הממונה ברקת העלה את הנושא במפגש השנתי של הפורום לפיתוח כלכלי ישראל-ארה"ב. "שוק החיסכון ארוך הטווח הישראלי מהווה הזדמנות עבור מבטחי המשנה האמריקאים"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"רק לאחרונה נתנה רשות שוק ההון רישיון שליטה לשני גופים אמריקאים CenterBridge Partners & Gallatin Point Capital (בחברת הפניקס. ר.מ.) והרשות מקווה כי התנהלותה המקצועית והיעילה ברישוי ובפיקוח על השוק, כפי שחוו על בשרם גופים אלו, תביא לכך שחברות אמריקאיות נוספות ישתלבו בעתיד בשוק הביטוח הישראלי".

כך אמר הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, במפגש השנתי של הפורום לפיתוח כלכלי בין ישראל לארצות הברית (JEDG).

התחממות כדור הארץ משפיעה באופן ישיר על החבויות בפוליסות הביטוח. צילום: shutterstock
התחממות כדור הארץ משפיעה באופן ישיר על החבויות בפוליסות הביטוח. צילום: shutterstock

הממונה ציין עוד כי מבטחי המשנה האמריקאים כמעט נעדרים משוק הביטוח הישראלי, וזאת בניגוד לנוכחות הגדולה של מבטחי משנה אירופאים ואסיאתיים. "קיימת הזדמנות להגברת הגיוון והכמות של מבטחי המשנה באופן כללי ובתחומי הביטוח השונים עצמם, על ידי קישור של מבטחי המשנה האמריקאים לשוק הישראלי. שוק החיסכון ארוך הטווח הישראלי מהווה הזדמנות עבור מבטחי המשנה האמריקאים. הנכסים המנוהלים עומדים על סכום של כ-2 טריליון שקל וגדלים בקצב מתמיד של מעל 200 מיליארד שקל בשנה. קבלת גישה לשוק זה, והביטוחים הנלווים אליו, יכולה להיות כדאית כלכלית למבטחי המשנה האמריקאים.

"יתרון נוסף למבטחי המשנה האמריקאים בשוק הישראלי נובע מכך שהם אינם כפופים לדירקטיבת סולבנסי 2 – דרישות ההון הנדרשות מחברות הביטוח הישראליות. לבסוף, מבנה השוק האמריקאי של מבטחי המשנה, הכולל התמחויות בסגמנטים ספציפיים, מהווה יתרון לאור השפעת הפיזור בדרישות סולבנסי, העשוייה לתרום להפחתת הסיכונים והפחתת דרישות הון של חברות ישראליות".

סיכוני אקלים

עוד אמר כי "בעת הנוכחית שוק הביטוח עומד בפני מספר הזדמנויות וסיכונים הקשורים לעולמות השקעות הגוף המוסדי (הן בכספי הנוסטרו והן בכספי החסכונות לטווח הארוך), סיכוני האקלים ועולם הסייבר". לדבריו, סיכוני האקלים הגלובליים (בדגש על התחממות כדור הארץ) משפיעים באופנים שונים על חברות הביטוח, בעיקר על ידי הגדלת ההתחייבויות הביטוחיות. כך לדוגמה, ההתחממות הגלובלית מביאה להצפות משמעותיות ותכופות יותר, לשריפות נרחבות, ועוד. אירועים אלו משפיעים הן בצורה פיזית בסיכון חיי אדם והרס נכסים מבוטחים, והן בצורה כלכלית ומשפטית על החבויות הקיימות בפוליסות הביטוח. סיכונים אלה משפיעים על יציבות שוק הביטוח, החיסכון ארוך הטווח, ועלולים לאיים על יציבות המערכת הפיננסית בכללותה.

הממונה התייחס גם לנושא הסייבר, וטען כי ההתחייבויות בנושא ביטוח הסייבר מציבות סיכונים לחברות הביטוח הן מחשיפת נתונים והן מחבות הלקוח (שלא תמיד גלויה): "לפעמים החבות בפוליסה אינה ברורה דיה והתחייבות חברת הביטוח אינה ודאית ועשויה להיות גדולה מכפי שנצפה", אמר והוסיף: "ביטוחי הסייבר כוללים בתוכם גם חבל הצלה לארגונים ולמשק, מעבר לכיסוי החבות,  באמצעות העלאת רף ההתמודדות וניהול הסיכונים והחדרת אמצעי ניהול סיכונים אקטיביים ומניעה משמעותיים יותר, לרבות ניטור מתמיד ושימור הידע הארגוני. למהלך רחב כזה יש לא רק תועלת למבוטחים ולמשק, אלא גם תועלת למבטחים בכך שחברת הביטוח הופכת לא רק למוכרת מוצר, אלא גם לספק שירותי אבטחת סייבר מתמשכים, לצד מתן הכיסוי הביטוחי".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email