הממונה תבדוק את יישום מודל התגמול החדש בפנסיה

סלינגר מבקשת מהחברות מידע על תנאי ההתקשרות מול סוכניהן מאז אפריל. הלשכה: שמחים שסוף סוף לאחר יותר מ־ 4 חודשים הממונה בודקת את הנושא
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר, פנתה אל חברות הביטוח המנהלות של הגופים הפנסיוניים כדי לקבל את תנאי ההתקשרות שלהן עם סוכני הביטוח הפנסיוני מאז אפריל. זאת לאור העובדה שהחברות היו צריכות לתגמל את הסוכנים על פי מודל חדש מה-1 באפריל 2017, עם כניסתו לתוקף של החוק המפריד את הזיקה בין תגמול הסוכן לדמי הניהול.

בתחום הגמל הגיעו רוב החברות להסכמים חדשים עם הסוכנים על עמלה קבועה בשיעור 0.25%, ללא קשר לדמי ניהול. אך בקרנות הפנסיה הציגו רק שלוש חברות – מגדל, כלל ביטוח ואיילון, מודלים חדשים. הראל טוענת שהיא חותמת על הסכמים לפי מודלים אישיים עם סוכנים.

נודע כי סלינגר ביקשה מהחברות את רשימת הסוכנים עמם עובד הגוף הפנסיוני, האם נחתמו הסכמים עם סוכנים לאחר ה־1 באפריל ומהם תנאיהם, והאם לחלופין שולמו לסוכנים עמלות, מקדמות או טובות הנאה אחרות בגין השיווק מאפריל נותניהן על הסכמי השיווק שלהן עם סוכני ביטוח פנסיוני.

לפני כחודש נמסר מרשות שוק ההון ל"ביטוח ופיננסים" כי הרשות אינה מתערבת בסוגיה משום שמדובר בעניין עסקי בין החברות לסוכנים. עתה החליטה סלינגר להתערב מתוך חשש לפגיעה במבוטחים. בתגובה אמר סו"ב יובל ארנון, יו"ר הוועדה לחיסכון פנסיוני בלשכה: "אנחנו שמחים שסוף סוף לאחר 4 חודשים ויותר הממונה מבקשת לבדוק אם אכן יצאו מודלים חדשים שמפרידים את הזיקה בין דמי הניהול לתגמול הסוכן. לא יתכן מצב שסוכנים עובדים ארבעה חודשים על בסיס הבטחות של 'יהיה בסדר', ולא יודעים מה יקבלו בגין המוצרים הפנסיוניים ובעיקר בתחום קרנות הפנסיה שהם מוכרים.

ארנון. "לא יתכן שסוכנים עובדים על בסיס הבטחות של 'יהיה בסדר'"

 

במדינה מתוקנת כאשר יש חוק שקובע מועד תחולה, באותו מועד היו היצרנים אמורים להציג לסוכנים את המודלים שלהם כדי שידעו את שיטת התגמול החדשה על מרכיביה השונים. לכן הממונה החליטה להוציא את המכתב ליצרנים כדי להביא למצב שכל היצרנים הרלוונטיים לתחום הפנסיוני יוציאו מודלים ברורים לסוכנים".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email