המסלקה הפנסיונית: בג"צ האריך בשבועיים את המועד לתשובת סלינגר

עתירת לשכת סוכני ביטוח נגד סלינגר בעניין המסלקה עדיין ממתינה לתשובת המדינה. השופט ציין כי לא נעלמה מעיניו עמדתה של הלשכה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ נתן למדינה ארכה של שבועיים נוספים להגשת תשובתה לעתירה שהגישה לשכת סוכני ביטוח נגד המפקחת על הביטוח בעניין המסלקה הפנסיונית.

העתירה הוגשה לפני כחודש, ובית המשפט קבע כי על המפקחת להשיב בתגובה מקדמית לעניין הבקשה לעיכוב חובת השימוש במסלקה, עד ל־19 במאי. ואולם, בעקבות בקשת המדינה הוארך המועד בשבועיים, שהשופט יצחק עמית ציין בהחלטתו, כי לא נעלמה מעיניו עמדתה של לשכת סוכני ביטוח בנושא.

בעתירתה, שהוגשה באמצעות עורך הדין שמואל קזס ממשרד עורכי הדין אהרנסון אבולעפיה ושות', ביקשה לשכת סוכני ביטוח להורות לדורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, חיסכון וביטוח במשרד האוצר להסביר מדוע לא תתבטל החובה על סוכני הביטוח לעשות שימוש במסלקה הפנסיונית או לחילופין מדוע לא יתאפשר לסוכני הביטוח לקבל נתונים ישירות מהגופים המוסדיים במקביל לאפשרות לקבל את הנתונים באמצעות המסלקה הפנסיונית.

לא עומדת בהתחייבויותיה

בעתירה טענה הלשכה, כי המסלקה אינה כשירה להתמודד עם מכלול הבקשות המוגשות לה לאור הוראות חוזרי המפקחת, וכי הלשכה הוצפה בתלונות בלתי פוסקות על התנהלות המסלקה והיעדר מסוגלותה לקיים את שהתחייבה.

העתירה ממתינה לתשובת המדינה
העתירה ממתינה לתשובת המדינה

”לשכת סוכני ביטוח, פנתה והתריעה על התנהלות המסלקה והעובדה כי המסלקה לא פועלת בצורה מלאה וכי קיימים כשלים שונים, הן ברמת השירות והן ברמת המידע הנמסר, אך כל פניות הלשכה למפקחת ולמי מטעמה לא זכו לאוזן קשבת“, נכתב בעתירה. ”יודגש כבר עתה, לשכת סוכני ביטוח תומכת במסלקה ורואה בה כלי יעיל ושימושי לסוכני הביטוח, באופן אשר יקל עליהם את עבודתם, ואולם אין זה ראוי כי המפקחת תחייב את סוכני הביטוח לבצע פעילות במסלקה בעוד המסלקה אינה מסוגלת לעמוד ולקיים את מחויבותה כלפי ציבור הפונים אליה“.

הלשכה ביקשה להורות על צו ביניים אשר יעמוד בתוקפו עד לקבלת החלטה בעתירה, יקפיא את החובה של הסוכנים לעשות שימוש במסלקה, יורה לממונה להסדיר את פעולת המסלקה ולאפשר לסוכנים לקבל מידע ישירות מהגופים המוסדיים עד להשלמת הסדרת פעולת המסלקה ופרסום חוזר כי הסוכנים רשאים לפעול כך.

בבית המשפט העליון תלויה ועומדת גם עתירה קודמת שהגישה לשכת סוכני הביטוח כנגד משרד האוצר והמפקחת שעסקה בחוזר שהוציאה המפקחת בעניין המסלקה. עתירה זו הוגשה בידי משרד עורכי הדין ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות'.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email