המסלקה הפנסיונית יוצאת לדרך – איך נוכל לפנות אליה לצורך קבלת נתונים?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

כידוע, החל מתחילת נובמבר קיימת חובה לבדיקת זהות המוצרים הפנסיוניים הקיימים אצל הלקוח, בעת עריכת הייעוץ, בדבר כדאיות החיסכון הפנסיוני על ידי בעל רישיון חדש. במילים אחרות, יש לפנות למסלקה הפנסיונית.

קיימות שתי דרכים לקבלת החומר הנדרש:

  1. הלקוח פונה ישירות למסלקה דרך האתר, מגיש בקשה, משלם את עלותה ומעביר אל הסוכן את החומר שקיבל. הסוכן עובר על החומר, מכין את הנדרש ומתאם פגישה עם הלקוח לקידום צירופו לתוכנית הפנסיונית.
  2. הסוכן מחתים את הלקוח על נספח א‘, האחרון נכנס לאתר המסלקה, מבצע זיהוי עם כרטיס האשראי שלו ומקבל קוד. באמצעותו, סוכן הביטוח מבצע את פעולת ה“פישינג“ מול המסלקה.

במקרים בהם אין ללקוח כרטיס אשראי, אין אפשרות לקבל קוד באופן מיידי. תחת זאת, ניתן להגיש בקשה דרך המסלקה והלקוח יקבל בדואר רשום את הקוד,ימסור אותו לסוכן וכך ישלים את תהליך הפישינג.

לתאגידים ביטוחיים בלבד (שעומדים בדרישות אבטחה על בסיס הוראה 10 להוראה 322 להוראות ניהול בנקאי תקין), יש אפשרות לחתום על תצהיר כמופיע בנספח ג‘ לחוזר יפוי הכח. זאת לאחר אימות שנעשה מטעמו על ידי אדם שאינו בעל רישיון, ובעזרת תצהיר זה המועבר למסלקה לקבלת החומר הנדרש.

Businesswoman holding digital tablet

הלשכה פנתה לפיקוח בבקשה לפשט את הליך הזיהוי וקבלת הקוד, כולל במקרים בהם אין ברשותו של הלקוח כרטיס אשראי. הובטח כי בתקופה הקרובה ייצא חוזר בנושא אשר יפשט את ההליך הקיים ויקל על ביצועו.

ראוי לציין, כי בחומר המגיע כיום מהמסלקה על בסיס נספח א‘ (אשר תקף לשלושה חודשים בלבד), מתקבלת אינפורמציה חשובה גם לגבי ביטוחי ריסק, ביטוחי אובדן כושר עבודה שנמכרו ללא קשר למוצר פנסיוני כזה או אחר, וכן מידע על ריסק משכנתא. מידע זה יכול לסייע בבניית התוכנית המתאימה ללקוח (חשוב לציין כי אין צורך במילוי נספח א‘, ובפניה למסלקה בעת מכירת ביטוח ריסק או ריסק משכנתא. המידע המתקבל עבורם הוא בנוסף למידע המגיע על המוצרים הפנסיוניים).

אנו ממליצים ליידע את המעסיקים מולם אתם עובדים על תהליך הפניה למסלקה, ולהמליץ למעסיק אשר קולט עובד חדש ליידע את הסוכן באופן מיידי, כדי שאפשר יהיה לבצע את הפניה באחת משתי הדרכים שהוזכרו לעיל, בטווח זמן קצר ומהיר. ראוי להזכיר, כי על בסיס צו ההרחבה של פנסיית חובה לעובד, אשר מגיע ללא תוכנית פנסיונית פעילה, ניתן להתחיל להפריש לאחר חצי שנה, ואילו עובד אשר מגיע עם הסדר פנסיוני פעיל, זכאי להפרשות כבר מהיום הראשון לעבודתו, כאשר לרשות המעביד שלושה חודשים להתחיל להפריש את הכספים רטרואקטיבית.

נכון להיום, אין לעובד אפשרות לחתום על ויתור ולפטור את הסוכן מפניה למסלקה, ולכן במקרים מסוג זה, בהם אין שיתוף פעולה מצד העובד, יש לערב את המעסיק. זוהי אחריותו המלאה לצרף את עובדיו לתוכנית פנסיונית, על בסיס צו הרחבה או הסכם קיבוצי, ולנסות לסיים בהתערבותו את התהליך כנדרש לפי ההנחיות.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email