המפקחת אישרה סופית: סוכן ביטוח יוכל למכור כתב שירות שלא באמצעות חברת ביטוח

מכירה ישירה של כתב שירות ללא מעורבות חברת ביטוח תותנה בעמידה בהוראות שהציג הפיקוח. אריאל מונין, יו"ר ועדת ביטוח כללי, מסביר את הוראות החוזר החדש
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

השבוע פרסמה המפקחת על הביטוח חוזר המאשר לסוכן הביטוח מכירת כתב שירות שלא באמצעות חברות הביטוח, אך עם הגבלים מסוימים. החוזר מכיל הוראות בהן צריך לעמוד הספק כדי להבטיח את כתב השירות ללקוח. נושא מכירת כתבי השירות מחוץ לפוליסת הביטוח היה מונח לפתחו של משרד האוצר זה שנים רבות, תוך שהלשכה דחפה ליצירת תחרות. השאלה העיקרית הייתה האם כתב השירות שנמכר לאזרח יכול להיות משווק מחוץ לפוליסת הביטוח וללא קשר לחברה, או שהוא מחויב להימכר בתוך פוליסות הביטוח בלבד. האוצר החליט להרים את הכפפה, לטובת ציבור המבוטחים ומה־30 ביוני 2016 ייכנס החוזר לתוקף. מכירה ישירה של כתב שירות מספק ללא מעורבות חברת ביטוח, תותנה בעמידתו של הספק בהוראות הפיקוח.

האוצר מגביל את המכירה של כתב השירות או באמצעות הפוליסה, ואז על חברת הביטוח להעביר אליה את כתב השירות לאישור בדומה לקבלת אישור פוליסה, או על ידי סוכן ביטוח אשר יבחר ספק אחר שימלא אחר הוראות חוזר זה. יש לזכור, כי האחרון אינו נוגע לנושא תיקוני צנרת בפוליסות הדירה, נושא שאמור להיות מוסדר על ידי הרגולטור בקרוב. עקרונות חוזר שיווק כתבי השירות:

  • מותר לשווק כתבי שירות הקשורים רק למקרה הביטוח המצוין בפוליסה. סעיף זה לא נוגע לכתבי שירות הרכב, או כתב שירות ליווי רופא בפרוצדורות רפואיות מסוימות.
  • על כתב השירות לקיים קשר ישיר בינו לבין תוכנית הביטוח; החוזר אינו מתיר למכור כתבי שירות של תחזוקה או טיפול מניעה במוצרים (תיקון מוצרי חשמל למשל), כפי שנמכרים כיום בכתבי השירות.
  • החוזר כולל הוראות על הפקת כתב השירות, הנראות שלו והבלטת נושאים מסוימים, אמירה על טיב השירות המוצע והתחייבות הספק לפריסה גיאוגרפית.
  • במקרה של מכירת כתב שירות בתוך הפוליסה, האחריות היא על חברת הביטוח שמחויבת להציע לפחות שני ספקים.
  • חברות הביטוח והספקים יהיו חייבים להציג את סך עלות כתב השירות, אך חברות הביטוח לא יוכלו לחייב רכישת כתב השירות בתוך הפוליסה (כפי שמוכר לנו ממסלולי ביטוח רכב מועדפים).
  • על סוכן הביטוח שישווק כתב שירות מחוץ לפוליסה לוודא כי קיים מנגנון של הצבת ביטחונות מצדו של ספק השרות, כדי למנוע מצב של חדלות במתן השרות מבעיות כאלה ואחרות, וישאירו את הסוכן והמבוטח מול שוקת שבורה.
  • בכוונת הלשכה לבדוק האם הספקים החיצוניים אכן עומדים בהוראות חוזר זה ונודיע על כך באופן מסודר לסוכנים.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email