השבוע פרסמה המפקחת על הביטוח חוזר המאשר לסוכן הביטוח מכירת כתב שירות שלא באמצעות חברות הביטוח, אך עם הגבלים מסוימים. החוזר מכיל הוראות בהן צריך לעמוד הספק כדי להבטיח את כתב השירות ללקוח. נושא מכירת כתבי השירות מחוץ לפוליסת הביטוח היה מונח לפתחו של משרד האוצר זה שנים רבות, תוך שהלשכה דחפה ליצירת תחרות. השאלה העיקרית הייתה האם כתב השירות שנמכר לאזרח יכול להיות משווק מחוץ לפוליסת הביטוח וללא קשר לחברה, או שהוא מחויב להימכר בתוך פוליסות הביטוח בלבד. האוצר החליט להרים את הכפפה, לטובת ציבור המבוטחים ומה־30 ביוני 2016 ייכנס החוזר לתוקף. מכירה ישירה של כתב שירות מספק ללא מעורבות חברת ביטוח, תותנה בעמידתו של הספק בהוראות הפיקוח.

האוצר מגביל את המכירה של כתב השירות או באמצעות הפוליסה, ואז על חברת הביטוח להעביר אליה את כתב השירות לאישור בדומה לקבלת אישור פוליסה, או על ידי סוכן ביטוח אשר יבחר ספק אחר שימלא אחר הוראות חוזר זה. יש לזכור, כי האחרון אינו נוגע לנושא תיקוני צנרת בפוליסות הדירה, נושא שאמור להיות מוסדר על ידי הרגולטור בקרוב. עקרונות חוזר שיווק כתבי השירות:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *