המפקחת האריכה בשנה נוספת את פוליסות הביטוח הסיעודי הקבוצתי

יואל זיו: "שמחים על ההארכה, אך מצפים לפתרון כולל"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר האריכה השבוע את ההסדר הקיים בביטוחים הסיעודיים בשנה נוספת. על פי החוזר שהוציאה המפקחת, מבטח יהיה רשאי לחדש פוליסה קבוצתית שתקופת הביטוח בה תסתיים לכל המאוחר ב-31 בדצמבר 2015, אם חידוש הפוליסה נעשה באותם תנאים.

עוד נקבע בחוזר כי מבטח יהיה רשאי לעדכן את דמי הביטוח, או להקטין את סכום הביטוח, לצורך התאמתם לצפי התביעות במהלך אותה שנה. האישור יינתן בכפוף לכך שאותן קבוצות יציגו מודל ביטוחי ארוך טווח יציב, שיבטיח את הזכויות הסיעודיות של כל מבוטחי הקבוצה, תוך שימת דגש על פרמיות שמאפשרות זמינות של הביטוח לכל מבוטחי הקבוצה, הצעירים והמבוגרים, למשך כל החיים.

לפני ארבע שנים אסר המפקח דאז פרופ' עודד שריג על חידוש הפוליסות הקולקטיביות לביטוח סיעודי. עקב הבעיות הרבות שנוצרו, והעובדה כי טרם פורסם פתרון כולל לבעיה, שריג וסלינגר האריכו מדי שנה את ההסדר הקיים, אבל עד עתה לא ניתן מענה סופי לסוגיה זו. את ההארכה האחרונה להסדר שמסתיים ככל הנראה כעת, העניקה סלינגר באוקטובר 2014.

על פי הערכות, הדחייה רלוונטית לכ-200 אלף מבוטחים בביטוחי סיעוד קבוצתיים שהביטוח שלהם אמור להסתיים, ושמועד זה נדחה עתה. חלק מעיקרי ההסדרה של האוצר בביטוח הסיעודי נוגעים לכך שקופות החולים ישווקו פוליסה סיעודית בתנאים אחידים, תוך שהמעבר בין קופה לקופה לא יפגע בוותק הביטוחי ולא ידרוש חיתום רפואי (והתנאים והתמחור בפוליסה האחידה ייעשו לפי 3 קבוצות גיל, בהתאם למועד ההצטרפות).

לדברי יו"ר הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד יואל זיו, "אנחנו בוודאי שמחים על ההארכה, אבל אנחנו מצפים לפתרון הגון וסביר עבור המבוטחים המבוגרים שייפלטו מביטוח קולקטיבי סיעודי. הביטוח הסיעודי צריך להיות קבוע, ולא על בסיס ההסדרה המוצעת היום להשתלב במסגרת הביטוחים הקולקטיביים של קופות חולים, שמוצעת לאוכלוסיה חלקית ביותר ובתנאים לא טובים. אנחנו מצפים לפתרון כולל עבור אותם אנשים ששילמו כל חייהם, שלא יישארו לפתע ללא ביטוח סיעודי דווקא בשנים שבהן הם הכי זקוקים לו".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email