המפקחת סלינגר לחברות הביטוח: "החזירו פרמיות למבוטחי תאונות אישיות"

סלינגר מחייבת את חברות הביטוח לפנות לכל המבוטחים שצורפו לביטוחים ב־2014 ולקבל את הסכמתם מחדש - ללקוח שלא יסכים יוחזרו מלוא התשלומים מתחילת השנה שעברה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, קבעה כי החל מה־15 בנובמבר, יידרשו חברות הביטוח ליזום שיחות טלפוניות לכל המבוטחים שצורפו לביטוחי התאונות ב־2014, ולקבל את הסכמתם מחדש. אם לא תתקבל הסכמת המבוטח, תידרשנה החברות להשיב את הכספים שנגבו החל מינואר 2014 בעבור ביטוח זה. לפי הערכות, מדובר במיליוני שקלים.

בפנייתה לחברות כותבת סלינגר: ”מבירור פניות ציבור, שהתקבלו באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומביקורת שערך האגף בנושא אופן צירוף מבוטחים ושיווק של פוליסות תאונות אישיות, נמצא כי ישנן חברות ביטוח המשווקות ביטוח תאונות אישיות באופן מטעה, מבלי שהן מבהירות את מהות העסקה – מכירת פוליסת ביטוח חדשה, ומבלי שהן מפרטות בפני המועמדים לביטוח עניינים מהותיים לעסקת הביטוח, כמשמעותם בסעיף 55 לחוק הביטוח“.

תיאור מטעה

המפקחת דורשת מחברות הביטוח לפנות באמצעות שיחה טלפונית לכל אחד מן המבוטחים, אשר בעת צירופם לביטוח תאונות אישיות תואר בפניהם תיאור מטעה כמתואר לעיל, ולעדכן אותו כי נדרשת הסכמתו המפורשת להמשיך להיות מבוטח בביטוח האמור בתוך 10 ימים. אם המבוטח לא נתן את הסכמתו להמשיך להיות מבוטח, יוחזרו לו כספי הפרמיה ששילם החל מה־1 בינואר 2014 . חברות הביטוח נדרשות לסיים את תהליך האישור החוזר מול הלקוחות עד סוף מרץ 2016. על פי התלונות שהגיעו למפקחת על הביטוח ממבוטחי החברות השונות, נהגו נציגי המכירות להתקשר ללקוחות באמתלה של "עדכון פרטים", או "מחסור בהרחבה חשובה". לחילופין, ניסו להציג להם "הטבה במסגרת הצעה חד־פעמית" מבלי להבהיר שמדובר בדמי ביטוח נוספים. "חלק מהנציגים לא ביצעו בירור מקדים עם המבוטחים על הפוליסות הביטוחיות האחרות שלהם, או על צרכיהם האמיתיים. נוצר מצב שחלק מהלקוחות בוטחו בביטוח תאונות אישיות יותר מפעם אחת, בלי להבין את משמעות כפילות הביטוחים", טוענת המפקחת.

הוראות חדשות

במכתב שהופץ על ידי דורית סלינגר, מופיעות גם הנחיות חדשות למכירת פוליסות של תאונות אישיות, במסגרתן חברות הביטוח נדרשות להעביר לאישור מוקדם של האוצר את הקלטות השיחות, לצד נוסח ההודעות שיועברו למבוטחים. האוצר דורש לכלול בנוסח השיחה פרטים בנוגע לנסיבות הצירוף לביטוח, תנאי הביטוח לרבות עלותו וכן בקשה לקבל את הסכמת המבוטח להמשיך את הביטוח. מדובר בתחום רווחי הצומח במהירות, של פרמיות שהניבו כמיליארד שקל בשנת 2014, לעומת כ־375 מיליון שקל ב־2010.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email