המפקחת מבהירה: שינוי דמי עמילות – לא יחול על חוזים שנחתמו עד 18/1/15

אברמוביץ: קורא לסוכנים שלא לחתום על הסכמים חדשים שסותרים את הוראות הפיקוח
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ב-18 בינואר 2015 פרסמה המפקחת על הביטוח דורית סלינגר עמדה, לפיה יש לפעול באופן מידי לתיקון חוזים בהם דמי העמילות הם נגזרת של דמי הניהול. השבוע יצאה המפקחת בהבהרה ועל פיה העמדה אינה מתייחסת לחוזים שכבר נחתמו לפני פרסום העמדה.

במסגרת ההבהרה נכתב כי "בהתחשב, בין השאר, בהיקפה של הפרקטיקה הקיימת והצורך בשינוי מערך החוזים הקיים, אציין כי אין בכוונתי להפעיל את סמכויות האכיפה הנתונות לי בכל הקשור לפעולת הגופים המוסדיים וסוכני הביטוח הפנסיוני ביחס ללקוחות שצורפו לגופים המוסדיים לפני פרסום העמדה ואף בתקופה הסמוכה שלאחריה לפי מערך החוזים שהיה קיים במועד פרסומה".

בעמדה, שפורסמה כאמור בינואר השנה, קבעה המפקחת כי תשלום דמי עמילות לבעל רישיון שנגזר מדמי הניהול שגובה הגוף המוסדי מהלקוח, כלומר ככל שדמי הניהול גבוהים יותר, דמי העמילות שמשולמים לבעל הרישיון יהיו גבוהים יותר, הוא פסול, ואינו עולה בקנה אחד עם החובות המוטלות על חברות מנהלות של גופים מוסדיים ועל בעלי רישיונות.

לכן, נקבע, על הגופים המוסדיים וסוכני הביטוח הפנסיוני לפעול באופן מידי, לשם תיקון החוזים שמסדירים את תשלום דמי העמילות באופן שעולה בקנה אחד עם הוראות הדין, ומובן שלא ניתן לחתום על הסכמים חדשים באופן שמנוגד להוראות האמורות. המפקחת כותבת השבוע עוד כי "עם זאת, אין באמור כדי לשנות את עמדתנו לפיה חברה מנהלת רשאית לקבוע דמי ניהול דיפרנציאליים וזאת עד לגובה התקרה המרבית הקבועה בדין".

אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני הביטוח מסר בתגובה: "בעמדתה, המפקחת מטילה אחריות על הגופים המוסדיים ולראשונה גם על סוכני הביטוח הפנסיוני לפעול באופן מיידי לתיקון ההסכמים עם חברות הביטוח. אני קורא לסוכנים שלא לחתום על הסכמים חדשים שסותרים את הוראות הפיקוח. מיד בתום החג נעדכן באפשרויות הפעולה".

חיים אילוביץ', המשנה למנכ"ל יונט, מסר בתגובה להבהרה כי "המהלך של סלינגר יעשה למראית עין צדק עם הסוכנים, שעל פניו נראה כאילו הם הקובעים את דמי הניהול בשוק על מנת להרוויח יותר כסף. זאת בעוד בפועל, כמות ההכנסות מדמי הניהול שמגיעה לידי הסוכנים היא מזערית ביחס לכסף שנשאר בידי החברות. הפרדת הקשר בין דמי הניהול לתגמול תיצור מערכת תגמול הוגנת לסוכן, אשר תאפשר לו לשרת את הלקוחות בצורה אופטימלית כפי שסוכני הביטוח מבקשים לעשות"

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email