המפקחת על הביטוח: חברות הביטוח לא ישווקו חבילות כיסוי בביטוחי בריאות

בלשכה מתנגדים להחלת החוזר על ענף תאונות אישיות, מאחר שבענף זה הפוליסה הינה יחידה אחת, שאינה ניתנת לפירוק
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר פירסמה השבוע טיוטת חוזר שאוסרת על חברות הביטוח לשווק חבילות כיסוי בביטוח בריאות, אלא באישור הפיקוח. "ביטוחי בריאות משווקים נכון להיום בחבילות ביטוח, שבמסגרתן מועמד לביטוח מחויב לרכוש כיסויים ביטוחיים שונים שאינם בהכרח קשורים לכיסוי שאותו הוא ביקש לרכוש, וייתכן כי הוא אינו מעוניין בהם", נכתב בטיוטה.

"בנוסף, ברוב המקרים המבטח לא מציג למועמד במעמד ההצטרפות לביטוח את העלות של כל כיסוי שנכלל בחבילה. באוצר טוענים כי שיווק הביטוח בחבילות ללא יכולת לרכוש את הרכיבים בנפרד, ובהיעדר מידע על עלות כל רכיב בחבילה, מוביל לכמה בעיות.

"ראשית, למבוטח אין יכולת לקבל החלטה מושכלת בנוגע לצורך שלו בכל אחד מהכיסויים הנכללים בחבילה המוצעת. דבר זה מוביל לרכישת כיסויים שלא תוכננו מראש. שנית, למבוטח אין יכולת להשוות בין עלות הכיסויים אצל מבטחים שונים.

"בנוסף, בשיווק הביטוח בחבילות כאמור, לעיתים המבוטח אינו מבין כי הוא רוכש תוכניות ביטוח שונות המשווקת לו באופן מאוגד, ובשל כך לרוב, גם אינו מודע לזכויותיו בדבר אפשרויות הביטול של חלק מהכיסויים שרכש ללא צורך לבטל את כל החבילה".

החוזר קובע כי חברת הביטוח תאפשר למועמד לביטוח לרכוש תוכנית בסיס ללא תלות ברכישת תוכנית נוספת אחרת או תוכנית בסיס אחרת, אלא אם התיר זאת הפיקוח מראש. המבטחת תאפשר למועמד לביטוח לרכוש את כל אחד מהכיסויים הבאים כתכניות בסיס: כיסוי לניתוחים, כיסוי להשתלות, כיסוי לתרופות וכיסוי למחלות קשות. המבטח יפרט בטופס הצעת הביטוח מהן תוכניות הבסיס והתוכניות הנוספות שניתן לרכוש.

בנוסף, תוצג למבוטח במעמד מילוי טופס הצעת הביטוח עלותה של כל תוכנית, והמועמד יידרש לתת הסכמתו בנפרד לגבי כל אחת מהתוכניות שבכוונתו לרכוש. כמו כן, יפרט המבטח במעמד מילוי הטופס בפני המועמד לביטוח את האפשרות לבטל כל אחת מהתוכניות שרכש. בכל הנוגע לביטולים, נקבע כי מבטח יאפשר למבוטח בביטוח המורכב מכמה תוכניות, לבטל כל אחת מהתוכניות בכל עת, מבלי להתנות את הביטול בביטול אחת או יותר מהתוכניות האחרות שנרכשו יחד עם אותה תוכנית. גם אם בוטלה תוכנית, ביטולה לא יגרום לביטול הנחה בתוכנית אחרת.

הוראות החוזר יחולו על פוליסות פרט בענף מחלות ואשפוז ובענף תאונות אישיות, שישווקו מתחילת מאי. יו"ר ועדת בריאות וסיעוד יואל זיו אמר בתגובה לטיוטה: "אנו מברכים את יוזמת הפיקוח שבאה להגביר את השקיפות של ציבור המבוטחים בעת רכישת כיסויים ביטוחיים בכלל, ובפוליסות הבריאות בפרט. מצב שבו אין תלות בין הכיסויים הנרכשים ושקיפות לגבי מחירן של כל אחת מתוכניות הבסיס הינו מבורך, ומקל על ציבור המבוטחים לקבל החלטה בנוגע לצורך הביטוחי בפוליסות הבריאות.

"כידוע, סוכני הביטוח מקדמת דנא נושאים באחריות גדולה בהסברה לציבור הרחב את חשיבות פוליסות הבריאות והתאמתן לצורכי הלקוח, וכך ימשיכו לעשות בהבהרת המשמעות של כל אחת מתוכניות הבסיס. יחד עם זאת, לשכת סוכני הביטוח מתנגדת להחלת החוזר על ענף תאונות אישיות, מאחר שבענף זה הפוליסה הינה יחידה אחת, שאינה ניתנת לפירוק".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email