המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, הודיעה על פרישה

בר הודיעה במפתיע כי תסיים את תפקידה לפני תום הקדנציה שלה, לאחר יותר מארבע שנים בתפקיד
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, הודיעה במפתיע כי תסיים את תפקידה ב־15 לאפריל 2020. מדובר בשלושה חודשים לפני תום הקדנציה בת 5 שנים בתפקיד זה. בנק ישראל הודיע כי תוקם ועדת איתור למינוי מפקח חדש.

בר נכנסה לתפקיד בשנת 2015 והגדירה סדרה של דגשים לעבודת הפיקוח על הבנקים: המשך שמירה על יציבות המערכת הבנקאית; קידום פרו־אקטיבי של התחרות בתחומי הבנקאות – בין השאר באמצעות שינויים מבניים והסרת חסמים; שמירה על הוגנות המערכת הבנקאית כלפי לקוחותיה; קידום ההתייעלות במערכת הבנקאית; ועידוד חדשנות ואימוץ טכנולוגיות חדשות על ידי המערכת הבנקאית.

חדוה בר. צילום: רון קדמי

הישגים משמעותיים

הצעדים העיקריים שביצע הפיקוח במהלך כהונתה של בר יישמו דגשים אלו הלכה למעשה: הפיקוח הוביל, במסגרת יישום דו"ח ועדת שטרום ומעבר לכך, את הפרדת שתי חברות כרטיסי האשראי מהבנקים הגדולים, הפחתת הדרישות הרגולטוריות מגופים חדשים ובעקבות זאת מתן רישיון לבנק חדש ולשני סולקים חדשים, חיזוק הבנקים הבינונים בתחרות ועוד.

בנוסף, הפיקוח מקדם פרויקטים תשתיתיים כגון המערכת להקלת המעבר מבנק לבנק, ו"בנקאות פתוחה". הפיקוח תמרץ את המערכת הבנקאית להתייעלות שבאה לידי ביטוי בירידה משמעותית במספר העובדים ושיפור ביחסי היעילות של הבנקים. במקביל, הפיקוח התאים את הרגולציה כדי לתמרץ את הבנקים לבצע טרנספורמציה דיגיטלית ולהתאים את המודל העסקי למהפכה הטכנולוגית הרביעית. השינויים שהוביל הפיקוח אפשרו לבנקים למנף את הטכנולוגיה לטובת שיפור השירות ללקוחות, והציבור הגדיל מאוד את היקף הפעולות הבנקאיות שהוא מבצע באמצעים דיגיטליים, תוך שהפיקוח מוודא שפירות ההתייעלות מתגלגלים ללקוחות בדמות ירידה בעמלות בגין פעולות אלו.

כמו כן, הפיקוח פעל לשיפור ההוגנות ביחסים בין הבנקים ללקוחות, בין השאר באמצעות הוראות המגדירות את אופן ההתנהלות של הבנקים בעת מתן אשראי ובעת גביית חובות, וגם באמצעות רתימת המערכת הבנקאית לסיוע ללקוחות מבוגרים במעבר לעולם הדיגיטלי, וסיוע לנשים מוכות הסובלות מאלימות כלכלית.

במקביל לפעולות אלו, המשיך הפיקוח לפעול לחיזוק יציבות המערכת הבנקאית, תוך היערכות לניהול הסיכונים החדשים, באמצעות חיזוק ההיערכות לסיכוני סייבר, חיזוק הממשל התאגידי והדירקטוריון ופעולות נוספות.

חיזוק יכולות הפיקוח

ד"ר בר: "אני מודה לנגיד פרופ' אמיר ירון ולנגידה לשעבר פרופ' קרנית פלוג, על הזכות הגדולה שנתנו לי להוביל את הפיקוח על המערכת הבנקאית בשנים האחרונות ועל השותפות המלאה והגיבוי שהעניקו לי לאורך כל הדרך בהובלת הצעדים שביצענו. ולצוות העובדים והמנהלים בפיקוח ובבנק ישראל, ולחבריי בהנהלת הבנק – על העבודה המאומצת והרבה, שנעשית במקצועיות ומתוך תחושת שליחות.

אני מסיימת את תפקידי בתחושת סיפוק לאור העובדה שקידמנו שינויים תשתיתיים רבים שאת פירותיהם משקי הבית והעסקים כבר התחילו להרגיש, וחלקם יבשילו ויורגשו בהדרגה בשנים הקרובות. במקביל, חיזקנו את היכולות של הפיקוח על הבנקים והבנקים עצמם בניהול הסיכונים החדשים המתפתחים, ובראש סיכוני סייבר וטכנולוגיה. המערכת הבנקאית עברה בשנים האחרונות תהליכי שינוי גדולים לטובת ציבור הלקוחות, תוך שהיא שמרה על היציבות ותמכה בצמיחת המשק".

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "בשם בנק ישראל ובשמי אני מודה לד"ר חדוה בר על כהונתה כמפקחת על הבנקים. חדוה פעלה בתקופה מכוננת מבחינת המערכת הבנקאית תוך שמירה על יציבותה וקידום התחרות והחדשנות בה. חדוה ידעה לאזן במיומנות ובמקצועיות בין הצרכים של כל השחקנים במערכת, ולשרת את האינטרס הציבורי על הצד הטוב ביותר. אני מאחל לה הצלחה ומשוכנע כי תמשיך לתרום לכלכלת ישראל גם בהמשך דרכה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email