הנפקה ראשונית לציבור – איך זה עובד?

בעת היציאה להנפקה יש לקחת לא מעט דברים בחשבון. מהם היתרונות ומהם החסרונות ומה חשוב לקחת בחשבון?
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חברה פרטית היא ארגון בעל ישות משפטית שמאגד אנשים (בדרך כלל) למען הפקת רווח. החברה הפרטית היא חברה שהונה מוחזק בידי גורם פרטי או מספר מצומצם של בעלים. החברות הפרטיות שרוצות לקדם את עסקיהן, לצמוח, לגדול ולממש תוכניות עסקיות למטרות רווח – עליהן להגדיל את ההון העצמי ולגייס כספים נוספים ולכן הן נעזרות במקורות פנימיים כמו, גיוס הלוואות מתאגידים פיננסיים, בנקים, חברות ביטוח וקרנות פנסיה.

חברות פרטיות רבות מגיעות למצב שגיוס הון ממקורות פנימיים כמו מבנקים לא מספיק להם מהסיבה שהן צריכות לגייס הון בהיקף גדול יחסית לזה הקיים, והן לא מצליחות לגייסו בהיקף גדול ממקורות פנימיים. לכן, החברות הפרטיות עושות גיוס הון על ידי הנפקה ראשונית לציבור. בעת ההנפקה הראשונית לציבור, החברה הפרטית הופכת לחברה ציבורית.

הנפקה ראשונית לציבור, היא פעולה המשמשת לגיוס הון על ידי הצעה של ניירות ערך לציבור, כלומר החברה הפרטית מציעה בפעם הראשונה את המניות שלה למכירה לציבור. הנפקה ראשונה של מניות הופכת את החברה הפרטית לחברה ציבורית. בהנפקה של מניות מגויס הון באמצעות מכירת חלק מהבעלות בתאגיד לציבור. בהתאם לתקנות וחוקי הרשות לניירות ערך, כל חברה המעוניינת בהנפקת מניות לציבור בבורסה חייבת להכין תשקיף על מנת למנוע חשיפה משפטית הנובעת מטעויות, או השמטות מהותיות.

איך צריכה חברה להיערך לקראת ההנפקה? | צילום: shutterstock

הרשות לניירות ערך מדגישה שלא כל חברה יכולה להנפיק את מניותיה בשוק ההון לכן היא קבעה קריטריונים שבהם החברה צריכה לעמוד כדי להפוך מחברה פרטית לחברה ציבורית:
1. חישוב הון עצמי לאחר הרישום (ההנפקה): ההון העצמי שלפני ההנפקה בתוספת תמורת ההנפקה נטו ממניות.
2. שווי אחזקות הציבור: שיעור ההחזקות בחברה החדשה לא יפחת משווי ההחזקות במניות שנקבע. ככל ששווי ההנפקה גדול יותר, כך קטן שיעור המניות שיש להציע לציבור.
3. מספר שנות הפעילות של החברה: ותק.
4. רווח לפני מס: הרשות קובעת שיש לבחון את הרווח או ההפסד לפני מס של החברה בשנה שקדמה לרישום.

כל חברה המעוניינת לבצע הנפקה ראשונית לציבור ולהפוך לחברה ציבורית עליה לעמוד באחד השלבים החשובים בתחילת ההנפקה והוא קביעת שווי החברה שנקבע על ידי החתם שמנהל את ההנפקה שלה.

יתרונות להנפקה ראשונית לציבור:
1. החברה תגדיל את ההון העצמי שלה על ידי גיוס הון מהציבור בעת ההנפקה להרחבת הפעילות של החברה.
2. שיפור המבנה הפיננסי – שיפור עוצמת המאזן והיחסים הפיננסים השונים.
3. הקטנת הדילול של בעלי המניות.
4. הגדלת היכולת לגייס הון נוסף – כשהחברה הופכת לציבורית זה מקנה לה יתרון ביכולת גיוס הון נוסף בהנפקות נוספות מהציבור.
5. נזילות ו"שקיפות" של שווי החברה לצורך אומדנים שונים בהערכות שווי.

חסרונות בביצוע ההנפקה לציבור:
1. שיתוף ברווחי החברה – בעת ההפיכה לחברה ציבורית תיאלץ החברה לשתף את בעלי המניות מקרב הציבור ברווחיה.
2. חוקים ותקנות בנושאי ניהול, דיווח ובקרה אשר על חברה ציבורית לציית להם.
3. חשיפה משפטית – לתביעות בגין אחריות או אי ציות לחוקים ותקנות החלים על חברה ציבורית.
4. תשומת לב של ההנהלה – ההנהלה הבכירה נדרשת להשקיע זמן ומשאבים בניהול קשרי החברה עם בעלי המניות, ברוקרים, אנליסטים ועיתונאים.

הצלחת הנפקה הינה פעולה מורכבת הדורשת הכנה מראש ובעיקרה יצירת אהדה בקרב האנליסטים הברוקרים ושוק ההון. יש להתחיל תוכנית של יחסי ציבור בקרב הקהילה הפיננסית ולהתחיל ולהשפיע על הגורמים המתאימים טרם ההנפקה; יש ליצור רשימת אנשי קשר ולייצר תדמית בשווקים זרים על ידי היעזרות ביועצי תקשורת, שתעזור לחברה לפתח רשימה של אנליסטים; יש להציג את החברה לאנליסטים, לבנקאי השקעות ולעיתונאים בתערוכות וועידות כדי לנסות ולהציג את החברה, המוצר, הטכנולוגיה ואנשי מפתח.

לסיכום, תדמית החברה חשובה מאוד בכל הקשור לתמחור המניות המונפקות, אולם תדמית זאת לא נוצרת בין לילה. לכן, עם קבלת ההחלטה להנפיק את מניות החברה לראשונה בבורסה, היא התחלתו של מסע ארוך ומורכב הכולל החלטות אסטרטגיות ומשמעותיות הן לגבי הבעלים והן לגבי החברה. ההנפקה בבורסה אינה משימה שאפשר לבצע תוך מספר ימים או שבועות. היערכות החברה להנפקת מניותיה עורכת מספר חודשים ולעיתים אף יותר. הנפקות מוצלחות הן תוצאה של תכנון נכון והכנה. על ההנפקה להיות אידיאלית לציבור, וככל שהתכנון מתחיל מוקדם כך הביצוע יהיה טוב יותר. אולם, השוק לא מחכה לשום חברה.

הכותב הינו דיקן בית הספר לביטוח באקדמית נתניה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email