הסדר החדש בסיעודי: הרעת תנאי המבוטחים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ביום א' פרסמה המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, הודעה לעיתונות עם בשורה מרעישה: בתנור משרד האוצר מתבשלת טיוטת תקנות שתביא ל"סדר חדש בביטוח הסיעודי".

בצהרי אותו היום פנינו למשרד האוצר וביקשנו את טיוטת התקנות. עדיין לא לחלוקה, ענו בחשד. מאוחר יותר, בדרך לא דרך, הצלחנו לשים יד על הטיוטה והבנו למה רצו להסתירה. אין בה כל חדש. רק הרעת תנאי המבוטחים.

נערי האוצר חושבים כנראה שכולנו מטומטמים ותחת מילים מפוצצות לא נבחין שהם עומדים לפגוע בנו. שורש הרע הוא בחוזר שהוציא המפקח על הביטוח הקודם, עודד שריג, שאסר על חברות הביטוח לחדש פוליסות קבוצתיות סיעודיות (למעט פוליסות קבוצתיות של קופות החולים).

הנימוק לאיסור היה שמדובר בפוליסות מפסידות. ייאמר מיד כי אין לנימוק זה כל בסיס משום שחברות הביטוח גובות בתחום הסיעוד לפחות 3 מיליארד שקל בשנה ומחזירות למבוטחים 23% בלבד בתחום ביטוח סיעודי פרט ו- 58% בלבד בתחום ביטוח סיעודי קבוצתי.

כלומר חברות הביטוח מרוויחות למעלה ממיליארד וחצי שקל בשנה מביטוחים סיעודיים. עולה החשש הכבד כי למעשה כל מטרת החוזר של המפקח על הביטוח הקודם (כיום מועמד למנכ"ל מגדל), הייתה להביא לכך שלמבוטחים לא תהיה ברירה, אלא לרכוש ביטוחי סיעוד פרטיים יקרים יותר (לעיתים פי ששה ועשרה) כדי להותיר בידי חברות הביטוח רווח גדול יותר.

לפיכך, מה שהיה מצופה מהמפקחת על הביטוח הנוכחית, נציגת "הפוליטיקה החדשה" זה פשוט לבטל את האיסור של המפקח הקודם ובא לציון גואל. במקום זאת, היא מחמירה את מצב המבוטחים על ידי פתרון שרק יעשיר את חברות הביטוח. היא כופה על המבוטחים פוליסות אחידות שמבטלות למעשה את התחרותיות.

התקנות החדשות יוצרות מוצר אחיד גרוע יותר ורווח גדול יותר בידי חברות הביטוח. כך למשל, בפוליסה הקבוצתית של קופת חולים לאומית, יש זכות לתגמולי סיעוד למשך כל תקופת הסיעוד. המפקחת על הביטוח לא קובעת שזו תהיה תקופת התשלום בכל הפוליסות האחידות אלא מגבילה את תקופת התשלום לחמש שנים בלבד. כך יש פוליסות הקובעות שהתשלום למבוטח יכלול את תקופת ההמתנה. המפקחת קובעת כי לא יהיה תשלום עבור תקופת ההמתנה וכך הלאה.

בכל "תנאי הביטוח האחידים", היא מחילה את התנאים הגרועים יותר. המפקחת כותבת: "ההבדלים בין התכניות מקשים על המבוטחים להשוות בין תכניות אלו ועלולים לפגוע ביכולתו של אדם לבחור את התכנית המתאימה עבורו". אולם החוכמה הנדרשת מהמפקח, היא לגרום לכך שחברות הביטוח יתחרו ביניהן, על מתן הביטוחים הטובים ביותר. המפקחת כותבת: "ההבדלים גורמים לקופות החולים למקד את התחרות ביניהן בנושא הביטוח הסיעודי, על חשבון התחרות בשירותים בסיסיים שהקופה מחויבת לספק למבוטחיה לפי חוק".

האמת היא: שאין שום קשר בין השירותים הבסיסיים שהקופה מספקת לבין הביטוחים הסיעודיים שכן הביטוחים הסיעודיים ניתנים על ידי חברות הביטוח ולא על ידי קופות החולים. וזה החמור: התקנות החדשות (על פי הטיוטה) נמנעות מלקבוע את דמי הביטוח שיידרשו מהמבוטחים במעבר מהביטוחים הקולקטיביים שנאסרו לביטוחים הקולקטיביים של קופות החולים.

בעצם בעייתם של מבוטחים אלה לא נפתרה. הרי הרעש קם כאשר חברות הביטוח, במעבר מהביטוחים הקולקטיביים שנאסרו אל הביטוחים הפרטיים, דרשו לעתים פרמיות שהן פי עשר מהפרמיות בפוליסות המקוריות. ולבסוף אנו נתקלים בפתיחת פתח לאפליה קשה.

המפקחת כותבת כי: "תשקול לאשר לקבוצות מסוימות… להמשיך לערוך ביטוח קבוצתי עבור המבוטחים הקיימים כיום". כלומר, יהיו קבוצות מיוחסות שיוכלו לרכוש ביטוחים קבוצתיים במחירים מוזלים ולעומת זאת, קבוצות אחרות ייאלצו לעבור לביטוחי קופות החולים, במחירים גבוהים יותר ועם כיסויים גרועים יותר.

בקיצור, אין בהודעת המפקחת על הביטוח ובטיוטת התקנות שום ישועה לאזרח הקטן שמבקש להבטיח את כבודו לעת זיקנה וסיעוד. רק רווחים גבוהים יותר לטייקוני הביטוח. כמה עצוב. במקום לבטל איסור שכל כולו נועד להעשיר את תאגידי הביטוח, מוכרים לנו תקנות שייטיבו בדרך אחרת עם יקירי משרד האוצר.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email