הסוף לסאגה? מוטי רוזן ימונה ליו"ר דירקטוריון מגדל

הממונה ברקת הודיע לחברה על אישור המינוי. ניר גלעד סיים את תפקידו כיו"ר החברה ויסיים את תפקידו כמנכ"ל ב-1 בפברואר
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת, הודיע למגדל בתחילת השבוע כי הוא אינו מתנגד למינויו של מוטי רוזן ליו"ר דירקטוריון חברת הביטוח. עם קבלת ההודעה סיים ניר גלעד את כהונתו כיו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח. בנוסף, אושר גם מינויו של כרמי גילון, ראש השב"כ לשעבר, כדירקטור במגדל ביטוח.

רוזן (68), שבתפקידו האחרון כיהן כמנכ״ל מנורה מבטחים, הוא איש ביטוח ותיק. בעבר עמד גם בראש הראל חברה לביטוח כמנכ"ל ולפני כן היה משנה למנכ״ל הראל השקעות.

אליהו | צילום: פראג' פרי

דרכו של רוזן לתפקיד משרת יו"ר מגדל ביטוח נסללה כשבתחילת דצמבר הודיע ברקת כי אינו מתנגד למינויים של רוזן וגילון לדירקטורים במגדל ביטוח, כפי שהציעה ועדת האיתור של מגדל. ביולי האחרון דרש ברקת משלמה אליהו לבחור בין היותו יו"ר חברת האחזקות או דירקטור בחברת הביטוח, בטענה לניגוד עניינם. ב-15 באוקטובר, לאחר ניסיונות מאבק שלא צלחו מול הממונה, התפטר אליהו מתפקידו כדירקטור בחברת הביטוח, וזה מה שאפשר סופית את מינויו של רוזן לדירקטור, ומשם ליו"ר חברת הביטוח, כפי שאליהו רצה כל העת.

פיצוי מוגדל לגלעד

גלעד, היו"ר שעוזב, יקבל פיצוי של 5 חודשי העסקה (למעלה מ-1 מיליון שקל) והליך גישור לגבי טענותיו לנזקים שנגרמו לו עקב סיום תפקידיו בחברת הביטוח ובחברת האחזקות. על פי ההסכם עם גלעד, מועד סיום יחסי עובד-מעביד בין גלעד לבין מגדל ביטוח יהיה ביום ה-1 בפברואר 2021. לאחר מועד הסיום ישולמו לגלעד חלף הודעה מוקדמת, היתרה של חמישה חודשי העסקה (לרבות תנאים נלווים), מתוך שישה חודשי הודעה מוקדמת להם הוא זכאי על פי הסכם ההעסקה שלו וכן השכר האחרון וכל תשלום נוסף המגיע לו על פי דין או הסכם ההעסקה.

ההסכם כולל גם ויתור מצד החברות ביחס להתחייבותו של גלעד לאי תחרות על פי ההסכם ההעסקה שלו וכן ויתור וסילוק טענות ותביעות של החברות והדירקטורים בחברות כלפי גלעד, וכן, כפוף לחתימה על הסכם בהליך הגישור, ככל שיושג, ביחס לפיצויו של גלעד – ויתור וסילוק טענות ותביעות של גלעד כלפי החברות והדירקטורים בחברות.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email