"הסיכוי כיום לקריסה של חברת ביטוח גדולה בישראל עומד על 1.05%"

האקטואר רועי פולניצר חושף בטור מיוחד נתוני מחקר על סיכויי הקריסה של 5 חברות הביטוח הגדולות בישראל ואיך זה משפיע על עריכת חוות דעת אקטואריות בדבר שווי זכויות פנסיוניות שונות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ביום חמישי בשבוע שעבר נשאלתי מדוע בעת עריכת חוות דעת אקטוארית בדבר שווי חיסכון פנסיוני מסוים, לצרכי איזון משאבים בין בני זוג, אני, כאקטואר גירושין, אינני נותן ביטוי לסיכוי שחברת ביטוח בישראל אשר מנהלת את אותו חיסכון פנסיוני לא תעמוד בהתחייבויותיה כלפי המבוטח.

ראשית, על פי גילויי הדעת של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל, בעת עריכת חוות דעת אקטואריות בדבר שווי חשבונות ופיקדונות בבנקים לצרכי איזוני משאבים אין לתת ביטוי לסיכוי לקריסת הבנק – הוא הדין גם לגבי חוות דעת אקטואריות בדבר שווי זכויות פנסיוניות שונות.

שנית, המדינה לא תיתן לחברות הביטוח להגיע לחדלות פירעון. קיים רגולטור שתפקידו לבדוק את כושר הפירעון של חברות הביטוח, כך שגם בקרות אירוע של קריסת חברת ביטוח גדולה ההנחה היא שהמדינה תחלץ אותה.

אומדן סיכויי הקריסה

שלישית, הואיל וחברות הביטוח בישראל קונות ביטוח משנה על החלק בביטוחי מנהלים שיש בו כיסוי ביטוחי, הרי שבקרות אירוע של קריסת חברת ביטוח, מבטח המשנה "יספוג" אף הוא חלק מהתביעות. למעשה, המבוטחים בביטוחי מנהלים אינם חשופים רק לחברת הביטוח שאצלה "יושבים" כספיהם אלא גם למבטח המשנה. למעשה, הסיכוי שהמבטח ומבטח המשנה יגיעו בו-זמנית לחדלות פירעון נמוך הרבה יותר מהסיכוי שכל אחד מהם יגיע לבדו למצב של חדלות פירעון.

מכל הטעמים שמניתי לעיל, אינני סבור שיש לתת ביטוי לסיכוי הקריסה של חברת הביטוח בעת עריכת חוות דעת אקטואריות בדבר שווי זכויות פנסיוניות שונות.

במידה ובכל זאת רוצים לעשות זאת, מתעוררת השאלה, כיצד אומדים את הסיכוי לקריסת חברת הביטוח? הדרך המקובלת לאמוד את סיכוי הקריסה של חברות היא בבדיקת התשואה שמניבות איגרות החוב שלהן בהשוואה לתשואה של איגרות חוב של ממשלת ישראל. ככל שהפער בתשואות גבוה יותר, קיימת פרמיה גבוהה יותר, שמשקפת את מה שהשוק דורש בעבור הסיכון שטמון בכך שהחברות האלה יגיעו לחדלות פירעון. יש דרך פשוטה להמחיש את הסיכוי שהשוק "חושב" שתרחיש כזה יתממש:

תשואת האג"ח X הסיכוי לאי הגעה לחדלות פירעון + מינוס 100% X הסיכוי להגעה לחדלות פירעון = תשואה של אג"ח ממשלתית.

חברות בטוחות

זהו חישוב פשטני מעט, אבל הוא מספיק מדויק כדי לספק הערכת סיכון כללית לחברות. ההיגיון מאחורי המשוואה הזו טמון בהשוואה לתשואה של איגרות החוב הממשלתיות, שאמורות להיות כמעט נטולות סיכון. ככל שהסיכון של חברה להגיע לחדלות פירעון הינו גדול יותר, כך התשואה של האג"ח שלה צריכה להיות גבוהה יותר כדי לקזז את ההפסד במקרה שהגעה לחדלות פירעון אכן תתרחש.

אם ניצוק לתוך התבנית הזו את נתוני השוק מיום חמישי שעבר, מתקבלת התמונה הבאה: תשואת האג"ח של מגדל חברה לביטוח היא 1.18%, בהשוואה לאג"ח ממשלתיות שמבטיחות 0.16% בלבד. אם נסמן את הסיכון להגעה לחדלות פירעון בתור ,A נקבל את המשוואה הבאה:

0.16% = (1-A) X -100% + A X 1.18%. זו משוואה עם נעלם אחד: A. כשבמקרה הזה הדבר שווה ל-0.0101. במלים אחרות, השוק צופה סיכוי של 1.01% שמגדל תגיע למצב של חדלות פירעון.

ממחקר שביצעה מחלקת המחקר של שווי פנימי, המתמחה בביצוע הערכות שווי וניהול סיכונים פיננסיים, עולה כי מצבן של 5 חברות הביטוח הגדולות הוא די בטוח (כפי שאפשר לראות מהטבלה המצורפת).

תרחיש בלתי אפשרי

מעבודת המחקר ניתן לראות בבירור שככל שהתשואה על האג"ח גבוהה יותר, השוק מייחס לחברה סיכון גבוה יותר להגעה לחדלות פירעון. מדוע אם כך חברות הביטוח נראות יציבות כל כך (עם תשואות אג"ח שגבוהות רק במקצת מהאג"ח המובטח של ממשלת ישראל), אף שברור שהן יכולות בתרחיש מסוים להגיע לחדלות פירעון? התשובה לכך נעוצה בתפקיד המרכזי שחברות הביטוח ממלאות כיום בשוק ההון.

קריסה של חברת ביטוח גדולה תביא לכאוס כלכלי במדינה, כשהממשלה ורשות שוק ההון לא ייתנו לזה לקרות. הנחת העבודה היא שבמקרה כזה הממשלה תחלץ את חברות הביטוח, ממש כפי שעשתה במשבר מניות הבנקים של 83'. גם חברות הביטוח יזכו למבצע חילוץ הרואי. כך לפחות מעריך השוק, כפי שמשתקף משיעורי התשואה של האג"ח.

על פי נתוני המחקר, הסיכוי כיום לקריסה של חברת ביטוח גדולה בישראל הוא לכל היותר 1.05%. המשמעות היא שהגעה למצב של חדלות פירעון של חברת ביטוח גדולה בישראל היא, לפחות כרגע, תרחיש כמעט בלתי אפשרי.

לבסוף, במידה ורוצים לתת ביטוי בעת חוות דעת אקטוארית בדבר שווי זכות פנסיונית לצרכי איזון משאבים לסיכוי הקריסה של הגוף המנהל, הרי שיש לחשב את השווי התוחלתי של אותה זכות פנסיונית. השווי התוחלתי משקלל למעשה את השווי האמיתי של הזכות הפנסיונית בסיכוי לאי הגעה של הגוף המנהל לחדלות פירעון ובאופן דומה את השווי בר ההשבה של אותה זכות בסיכוי להגעה של הגוף המנהל לחדלות הפירעון.

הכותב הוא מייסד ויו"ר לשכת מעריכי השווי והאקטוארים בישראל והבעלים של פירמת שווי פנימי המתמחה בביצוע הערכות שווי וניהול סיכונים פיננסיים

תמונה ראשית: shutterstock

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email