הסיכונים בביטוח אדם בעל רישיון נהיגה זר או בינלאומי

האם זו אחריותו של סוכן הביטוח לבדוק אם רישיון זר נמצא בתוקף בישראל?
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לאור פניות רבות בנושא ביטוח רכב לבעל רישיון נהיגה זר או בינלאומי, יצאה חברת הכשרה בכמה הבהרות: בביטוח חובה ובביטוח רכב רכוש, הכיסוי על פי הפוליסה מותנה בנהיגת אדם שהינו בעל רישיון נהיגה בר תוקף בישראל לנהיגת כלי רכב מסוג הרכב המבוטח. כאשר המבוטח נוהג על פי רישיון נהיגה ממדינה זרה או רישיון נהיגה בינלאומי, רישיונו הינו בר תוקף בישראל למשך תקופה מוגבלת.

הקביעה לגבי תקפותו של רישיון נהיגה זר או בינלאומי הינה לתקופות מוגבלות כמוגדר בתקנות אלו, הגדרות די מורכבות ולא פשוטות להבנה. כתוצאה מכך, מבוטחים העושים שימוש ברישיון הנהיגה הזר או ברישיון הנהיגה הבינלאומי במשך תקופות ארוכות, נקלעים מתוך חוסר מודעות למצב שבו רישיונם אינו בר תוקף בישראל ולמעשה הכיסוי הביטוחי אינו תקף לגביהם.

כדי למנוע הכשלה של מבוטחים בעלי רישיון זר, וכדי להסיר אחריות מהסוכן בנושא תקפותו של רישיון הנהיגה בישראל, נושא שהינו בסמכות משרד התחבורה ולא בסמכות הסוכן, עליכם לברר אם המבוטח משתמש ברישיון זר/בינלאומי ובמקרה כזה, עליכם להביא לידיעת המבוטח כי רישיונו עשוי להיות חסר תוקף בישראל, להפנותו לרשות הרישוי לשם בירור בכל הקשור לתוקף הרישיון, ולהדגיש כי רישיון זר/בינלאומי הינו בתוקף בישראל לתקופה מוגבלת ושבתקנות נקבעו כללים לתוקף הרישיון על פי מועדי הכניסות לישראל והיציאות ממנה, וכן לגבי תקופת שהות מינימלית של בעל הרישיון מחוץ לישראל.

מאחר ונוסח התקנות אינו חד משמעי וברור דיו, אנו לא ממליצים לכם לקחת אחריות ולייעץ למבוטחים בנושא תקפות הרישיון, והמלצתנו הינה להסב את תשומת הלב של המבוטחים לשאלת תקפות רישיון הנהיגה שלהם בישראל ולהפנותם לרשויות הרישוי לשם בדיקת תקפות רישיון הנהיגה, ולהדגיש ולהתריע בפני מבוטחים כאלה כי נהיגה על פי רישיון זר/ בינלאומי עשויה להיחשב כנהיגה ללא רישיון בר תוקף בישראל, אלא אם המבוטח קיבל תשובה חד משמעית בכתב מרשות מוסמכת.

סמנכ“ל וראש אגף אלמנטרי בהכשרה נוריאל חזות מחדד: ”הנושא עלה כששאלו אותנו סוכנים אם לבטח בעל רישיון נהיגה זר. רישיון ממדינה זרה הוא בר תוקף בישראל לתקופה מאוד מוגבלת. כל עוד לבעל הרישיון יש אישור נהיגה מתוקף תקנות התעבורה, הוא יכול לנהוג בישראל ויש לו כיסוי ביטוחי. ואולם אם פג תוקף הרישיון, הוא פשוט לא מבוטח. גם אם יש לו ביטוח תקין ובתוקף, הוא עדיין אינו נוהג לפי התקנות וללא רישיון בתוקף. אחת הטענות שעלו סוכנים בפנינו היא שאותו מבוטח טען שהסוכן לא עידכן אותו שהוא נוהג בלי תוקף.

”הסוכן נמצא במצב של סיכון גבוה מאוד, והיינו ממליצים לסוכנים לא להיכנס לתחום הזה. אנחנו ממליצים לסוכנים לעדכן את המבוטח בנוגע לעניין, ולהפנות אותו לרשות הרישוי כדי לוודא אם רישיונו בתוקף, ולכמה זמן. הכי נכון יהיה לערוך את הביטוח עד לתום תוקפו של הרישיון. אנחנו ממליצים לשלוח את בעל הרישיון הזר למשרד התעבורה כדי לבדוק את העניין ולקבל אינפורמציה מלאה על התוקף של הרישיון. הנושא תקף גם לעולים חדשים, שטרם הוציאו רישיון ישראלי“.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email