הסכם בין הסטודנטים למיטב דש: קרן פנסיה בדמי ניהול שנתיים נמוכים במיוחד

יובל ארנון: ”פרויקט מעין זה רק מצדיק את טענת הלשכה כי יש לשנות את מודל התגמול“
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

התאחדות הסטודנטים חתמה על שיתוף פעולה עם בית ההשקעות מיטב דש, לפיו ייהנו סטודנטים מקרן פנסיה בדמי ניהול שנתיים ברמה של 0%.1 מהצבירה ו-1% מההפקדה. הטבה זו תסתיים כעבור שבע שנים, ודמי הניהול השנתיים יוכפלו: החוסך 0.2% מהצבירה השנתית ו-2% מההפקדות.

ההסכם של התאחדות הסטודנטים עם בית ההשקעות מיטב דש מותאם לקהילה הסטודנטים, שרגילים לבצע פעולות באינטרנט. עובדה זו, יחד עם הכוח הצרכני הגדול, מאפשרת להם ליהנות מקרן פנסיה בדמי ניהול נמוכים.

על פי סקר שערכה ההתאחדות בקרב למעלה מ-1,000 סטודנטים וסטודנטיות עולה כי 8% מהסטודנטים כלל אינם יודעים אם המעסיקים מפרישים להם לפנסיה. עוד עולה מהסקר כי 80% מהם לא יודעים את גובה דמי הניהול שמשולמים לחברות.

כמו כן, מהסקר עלה כי 86% מהסטודנטים לא התמקחו על דמי הניהול שנגבים מהם. מתוך הסטודנטים שלא התמקחו, 79% לא ידעו שהדבר אפשרי ו-21% הנוספים לא חשבו שזה יעזור. מכלל המדגם, רק 7.5% מהסטודנטים התמקחו על תנאי הפנסיה שלהם והצליחו להוריד את דמי הניהול.

לדברי יו“ר הוועדה לביטוח פנסיוני, יובל ארנון, ”הלשכה רואה חשיבות רבה בכניסת צעירים לחיסכון ארוך הטווח, דבר שבמידה ויתמידו בו יאפשר להם לפרוש בכבוד. כיום המודעות בקרב הצעירים והסטודנטים נמוכה ביותר, וגם עבודה בזמן הלימודים לא תמיד מלווה בהפרשה לתנאים סוציאליים, כנדרש על בסיס צו ההרחבה בנושא פנסיית החובה.

”מיטב דש קיבלה החלטה מסחרית לנסות ולקלוט ציבור זה באמצעות הורדת דמי הניהול לרמה נמוכה ביותר, תוך פיתוח מנגנון של העלאת דמי הניהול לאחר שבע שנים. עצם כניסתה של מיטב דש לפרויקט מעין זה, שבוודאי כרוך בעלויות לא מבוטלות לחברה, רק מצדיק את טענת הלשכה כי חובה לשנות את מודל התגמול ולהפרידו מדמי הניהול, כי מתברר שגם בדמי ניהול נמוכים קרנות הפנסיה וחברות הביטוח כנראה אינן מפסידות, זאת לאור קבלת החלטה מצדן להיכנס לפרויקטים מעין אלה“.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email