"הסניפים בלשכה יבוטלו ומספר המחוזות יצומצם לארבעה"

אלה השינויים שתביא ועדת התקנון לאישור האסיפה הכללית ב-24 במרץ 2021
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
  • על פי דין, הוועד המנהל ממונה על ידי המועצה הכללית בלבד, אשר מפקחת ועוקבת אחר הפעילות של הועד המנהל.

בתקנון הקיים הייתה לקונה משפטית – מצד אחד החוק קובע כי המועצה תבחר את הוועד המנהל וכך גם הופיע בתקנון הלשכה. אולם, אם חבר ועד מנהל התפטר במהלך הקדנציה, המינוי של חבר הוועד המנהל החדש נעשה על ידי הוועד המנהל (ולא על ידי המועצה, כפי שדורש החוק ורשם העמותות) לכן במסגרת התקנון החדש הנושא תוקן והוסדר.

הנשיא היה ונותר בעל סמכות להמליץ למועצה על חברי הוועד המנהל. (ראו לעניין זה את סעיף 26 וסעיף 28 לחוק העמותות.)

הקטנת מספר מחוזות הלשכה מ-6 ל-4. צילום: shutterstock
  • צמצום מוסדות – ביטול הסניפים, אשר הכבידו על הנשיא ועל הוועד המנהל לקדם את המטרות של העמותה ובכך לייעל את תהליכי העבודה הן תקציבית והן ברמה התפקודית. 
  • השוואת מחוזות – ללשכה יש מספר מחוזות, וכל מחוז שולח נציג אחד לוועד המנהל. אלא שקיים פער לא פרופורציונלי בגודל המחוזות כיום. במחוז ת"א יש כ-1,410 חברים, במחוז הצפון יש כ-1226, במחוז שרון כ-1180. לעומת זאת, במחוז שפלה יש כ-736 חברים, במחוז ירושלים יש 443 חברים ובמחוז דרום יש 157 חברים. התקנון החדש יוצר אחידות בהיקף המחוזות. דבר אשר יחזק באופן ישיר את הנשיא ואת חברי הוועד המנהל, שכן יצומצמו כמות החברים הממונים לוועד המנהל מ-6  ל-4.
  • שקיפות בדמי החבר – בתקנון החדש תעשה שקיפות בדבר תנאי ההנחות – הן ביחס לסוכן צעיר, לסוכן רגיל או סוכן ותיק. כהוראת מעבר – השינויים ביחס להנחות בני משפחה באותו משרד יבוטלו בסוף שנת 2021 וניתנו הנחות קבועות לסוכנים צעירים לשלוש שנים.  
  • העצמה וחיזוק ועדת הצעירים בכל הועדות – מעבר להנחה בדמי החבר, בכל ועדה מקצועית או כללית,  ישתתפו לפחות 25% חברים צעירים שיוכלו לשקף ולהביא לידי ביטוי את הצרכים והאתגרים העומדים בפני  הסוכנים הצעירים. מעורבות זו הינה בנוסף לועדת הסוכנים הצעירים אשר תמשיך לפעול בצורה מהותית בלשכה. 
  • כתובת סוכן – סוכן הביטוח ירשם על בסיס כתובת מקום מגוריו בלבד. הדבר יאפשר טיוב נתונים איכותי ביחס למחוזות, וביחס לבחירות למוסדות הלשכה.
  • צמצום כמות הנציגים במועצה – המטרה הינה לחזק את המועצה על ידי בחירה ישירה של הנציגים על מנת לחזק את הגוף המתווה את המדיניות של הלשכה.
  • בחירה ישירה של יו"ר המחוזות – כל חבר במחוז בו הוא רשום יוכל מעתה לבחור את יו"ר המחוז על פי שם. המתמודד שיזכה לשמש כיו"ר המחוז, ישמש אוטומטית כחבר ועד מנהל. הדבר יאפשר לכל חבר עמותה לממש את זכותו למי שהוא מאמין שייצג את צרכיו בוועד המנהל והנציג ישמש לו ככתובת לכל שאלה ועניין.

קיימת החלטת בית דין הקובעת באופן ברור כי לא יעשה שינוי בזהות החברים הנבחרים עד תום הקדנציה, כך שכל אמירה אחרת הינה מופרכת ואין בה ממש.

הנכם מוזמנים לפנות לוועדה בכל שאלה ועניין ונשמח להשיב. 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email