העימות המתוקשר עם אליהו לא השתלם: מנכ״ל מגדל מתפטר

יפתח רון-טל התפטר מתפקידו כמנכ"ל מגדל אחזקות לאחר כהונה של ארבעה חודשים בלבד. רון-טל ימשיך לכהן כיו"ר חברת הביטוח. שלמה אליהו, בעל השליטה, צפוי להתחיל באיתור מנכ״ל חדש בקרוב
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ארבעה חודשים בלבד לאחר שמונה לתפקיד מנכ"ל מגדל אחזקות, הודיע יפתח רוןטל כי יתפטר מתפקידו ויפרוש ב-31 בדצמבר. רון-טל ימשיך לכהן כיו"ר מגדל ביטוח.

בהודעת מגדל אחזקות לבורסה נמסר כי "יפתח רון-טל הודיע לחברה על כוונתו לסיים את תפקידו כמנכ"ל החברה ביום 31.12.2021, וזאת על רקע החלטת האסיפה הכללית של החברה מיום 8 בנובמבר 2021, כמפורט בדיווח האמור, שלא לאשר למר רון-טל פטור ושיפוי בגין תפקידו זה, ומאחר שלעמדתו אין זה נכון שימשיך לשאת באחריות הכרוכה בתפקיד, ללא השיפוי והפטור כאמור.

יפתח רון-טל. צילום: רונן שמיר, ארכיון חברת החשמל לישראל

״עוד ציין רון-טל כי הודעתו הינה על דעת ובהסכמת יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה. יובהר, כי רון-טל ימשיך בתפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל ביטוח"), וכן ציין בהודעתו כי ימשיך ויסייע לחברה, במסגרת כהונתו כיו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח, וישתף פעולה עם בעל השליטה, ככל שיידרש ועל פי דין”.

עימות מתוקשר

יש לציין, כי שלמה אליהו (שמחזיק רוב של 64% באסיפה הכללית של בעלי המניות), ביקש מרון-טל עוד לפני כינוס האסיפה להתפטר מתפקידו כמנכ"ל מגדל אחזקות. רון-טל דחה את בקשת אליהו, מה שהוביל להחלטות האסיפה הכללית כמה ימים לאחר מכן, בהן הורדה בפועל של שכרו ב-10% (כ-340 אלף ש״ח בשנה) וההחלטה שלא לאשר לו פטור ושיפוי.

כל זה נעשה במהלך עימות מתוקשר בין אליהו ורון-טל, על רקע התנגדות רון-טל למועמדו של אליהו, רון אגסי, לתפקיד מנכ"ל מגדל ביטוח, תפקיד אליו מונה לבסוף שגיא יוגב.

בחברה מקווים שהמסר המפויס במכתבו של רון-טל לפיו "ישתף פעולה עם בעל השליטה, ככל שיידרש ועל פי דין״, ירגיע את המתיחות ביניהם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email