העלאת גיל הפרישה משאירה עובדים ללא ביטוח

החקיקה החפוזה בנושא העלאת גיל הפרישה משאירה 100 אלף עובדים ללא כיסוי אובדן כושר עבודה. על הסוכן ליידע את לקוחותיו ואת המעסיקים על סיום הפוליסה בגיל מוקדם מגיל הפרישה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

החל מתחילת אוגוסט הפסיקו חברות הביטוח לשווק תוכניות לביטוח אובדן כושר עבודה, וזאת עד למתן אישורים של משרד המפקח על הביטוח לתוכניות החדשות המבוססות על הוראות הפיקוח החדשות. בשלב זה האלטרנטיבה היחידה של סוכני הביטוח היא להציע ללקוחותיהם תוכנית פנסיה הכוללת בתוכה רכיב של פנסיית נכות.

מצד אחד יהיה בכך מענה לדרישות החוק המחייב את המעסיקים לרכוש פנסיית נכות לעובדיהם, אולם מצד שני הכיסוי בקרנות הפנסיה הוא נחות בפרמטרים רבים מול הכיסוי הביטוחי בחברות הביטוח, דבר שרלוונטי בעיקר לעובדי הצווארון הלבן אבל גם לעובדי הצווארון הכחול במקרים מסוימים. בין ההבדלים העיקריים ניתן למנות את הגדרת העיסוק, אופן ההתדיינות מול המבטח, תנאי ההצטרפות, חריגי תאונות עבודה ודרכים ועוד.

אחת הבעיות המרכזיות שיעמדו בפני סוכני הביטוח בעתיד הקרוב היא הצורך לחזור אל המבוטחים שניתן להם פתרון "זמני" בקרן הפנסיה ולהציע להם ביטוח מתאים לפי עיסוקם.
לאחרונה נחשף בכלכליסט מחדל גיל הפרישה: 100 אלף מועסקים בישראל נותרו ללא ביטוח אובדן כושר עבודה, עקב העלאת גיל הפרישה. האחריות עשויה להתגלגל אל פתחם של סוכני הביטוח והמעסיקים אשר גובה חשיפתם מוערך בעשרות עד מאות אלפי שקלים לכל תביעה שתוגש.

ב־2004 הועלה גיל הפרישה לכלל העובדים במשק ל־67 לגברים (במקום 65) ו־62 לנשים (במקום 60). אמנם, שר האוצר היה מעורב במינוי וועדה ציבורית שהופקדה על בחינת הסוגיה על היבטיה החברתיים והכלכליים, אולם האספקט הביטוחי לא קיבל ביטוי בהצעת החוק. הקצבה בפוליסות מעין אלה אמורה להיות משולמת כל עוד המבוטח מצוי במצב של אבדן כושר עבודה ועד לתום תקופת הביטוח, לרבות עד הגיעו לגיל פרישה. כפועל יוצא מהשינוי, גם תשלומי הקצבה החודשית ככל שישולמו בפוליסות הישנות, אמורים להסתיים בגיל 65 לגבר ו־60 לאשה. בזמנו, עם כניסת חוק גיל הפרישה לתוקף, המפקח על הביטוח לא חייב את חברות הביטוח להתאים את הפוליסות הקיימות למצב החדש. למעשה, הפוליסה הישנה מסתיימת שנתיים לפני גיל הפרישה שבחוק והעובדים נותרים ללא כיסוי אבדן כושר עבודה דווקא כשההסתברות לתחלואה והיתכנות למצב זה כה גבוהים.

100 אלף נותרו ללא ביטוח אובדן כושר עבודה | צילום: Fotolia

נוסף על כך, מבוטחים שהגישו תביעות על פי פוליסות אלה, לא יהיו זכאים לתשלום הקצבה ובכך נפגע עקרון השבת המצב לקדמותו, הרי שאם העובד לא היה מאבד את כושר עבודתו, היה ממשיך לעבוד עד גיל הפרישה על פי החוק המעודכן. במילים אחרות, מבוטח שהגיע בריא לגיל הפרישה הקודם (65) יהיה חשוף במשך שנתיים נוספות ללא כל ביטוח ולמי שכבר קרה לו מקרה הביטוח לפני כן, יופסק תשלום הפיצוי שנתיים לפני גיל הפרישה הנוכחי.

מי ישלם את ההפרשים? הראשונים שיהיו חשופים לתביעות הם סוכני הביטוח, כאשר המצב המתואר מעמיד אותם בסכנה של תביעות נזיקיות בעילת הרשלנות בהסתמך על חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים המטיל על סוכני הביטוח את חובת האמון והזהירות, המחייבת אותם לנקוט את כל האמצעים הסבירים להבטחת ענייניהם של לקוחותיהם. כמו כן, הניסיון המשפטי מלמד שבתי המשפט נוהגים לכלול במסגרת זו את פעולות כגון בחינת תיק לקוח והתאמת סל הביטוחים לצרכי הלקוח.

חשופים ללא כיסוי

היעדר פעולה מצד סוכן הביטוח לעדכון גיל הפרישה בפוליסה והארכת תקופת הביטוח לתקופה המתאימה, עשויה להיתפס כהימנעות מן השימוש בחובת הזהירות שהדין מחייב. הפעולה הנדרשת מהסוכן בשלב זה היא ליידע את לקוחותיו, המבוטחים עצמם וגם המעסיקים, על עובדת סיום הפוליסה בגיל מוקדם מגיל הפרישה. בשלב השני, מבוטחים בריאים בסיוע הסוכן יכולים בהחלט לבקש הארכת תקופת הביטוח מחברת הביטוח, אולם הבעיה נוצרת עבור מבוטחים שמצב בריאותם השתנה לרעה והפתרון במקרה זה יכול לבוא במשא ומתן עם חברות הביטוח. גורם נוסף העשוי למצוא את עצמו חשוף

לתביעות בקשר לגיל הפרישה הינו המעסיקים, המחויבים לדאוג לכיסוי למקרה נכות (אובדן כושר עבודה) לעובדיהם. הצו הוחל על כלל העובדים במשק והוא מעגן את זכויות העובדים לפנסיית זקנה, נכות ושארים. על כן, על המעסיק לדאוג שבכל עת עובדיו יבוטחו בביטוח הכולל מרכיב של קצבת נכות או פיצוי אבדן כושר עבודה. משעה שהמעסיק לא דואג כי עובדיו יבוטחו עד גיל הפרישה החדש הוא מפר למעשה את הוראות הצו ולכן חשוף לתביעות.

גם המעסיקים פגיעים

לשכת סוכני ביטוח פנתה בנושא לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, דורית סלינגר ותיארה את הכשל שנוצר במצב הקיים והנושא נמצא בימים אלו בבדיקה במגמה למצוא פתרון. על פי חוזר חדש של הממונה, בפוליסות החדשות שיימכרו החל מאוגוסט, תקופת הביטוח בתכנית לביטוח אבדן כושר עבודה, תימשך עד הגיעו של המבוטח לגיל פרישת חובה לפחות, ונזכיר כי מזה מספר שנים קיימות פוליסות בשוק אשר גיל הפרישה שנקבע בהן תואם את האמור בחוק.

עד שתתקבל ההחלטה לגבי פתרון בעיית הפוליסות הישנות, יש לבדוק האם הכיסוי של אובדן כושר עבודה מכסה אתכם, את עובדיכם או את לקוחותיכם כראוי.

הכותב הוא בעל משרד עורכי דין המתמחה בתחום הביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email