העליון בפסיקה תקדימית: אין לראות באופניים חשמליים כלי רכב מנועי

לדעת שופטי הרוב הכרה בהם כרכב מנועי לא תאפשר להם לקבל פיצוי מחברות הביטוח, כי אין כיום פוליסה חוקית לביטוח חובה לאופניים חשמליים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בית המשפט העליון פסק השבוע כי אופניים חשמליים אינם מהווים כלי רכב מנועי. פסק הדין ניתן על ידי השופטים יצחק עמית ודוד מינץ שקבעו בדעת רוב כי אופניים חשמליים אינם מהווים כלי רכב מנועי. השופטת דפנה ברק-ארז נותרה בדעת מיעוט.

על פי עמדתו של השופט עמית בפסיקה: "לאור הנתונים לפיהם הולכי הרגל מהווים כ-10% מכלל הנפגעים, וכי ברוב המקרים הפגיעה היא קלה יחסית – הרי שמדיניות משפטית רצויה היא שלא לראות את האופניים החשמליים כ'רכב מנועי'".

אופניים חשמליים. להחלטה השלכות דרמטיות על שוק הביטוח והתחבורה | צילום: shutterstock

לדעתו, "יש בכך כדי להיטיב עם רוכבי האופניים החשמליים, שנפגעים באורח קשה ולעיתים קשה מאוד, בתאונות המערבות אופניים חשמליים, והם גם רוב הנפגעים. בתאונות אלה מעורב על פי רוב רכב מנועי אחר, ובמצב דברים זה מבטחת הרכב תהיה חייבת בפיצוי על נזקיהם, כפי שהיא חייבת בפיצוי של הולכי רגל ורוכבי אופניים רגילים".

"מחוץ להגנת חוק"

"לעומת זאת", מוסיף השופט עמית, "אם אופניים חשמליים יוכרו כרכב מנועי, חברות הביטוח לא תצטרכנה לפצות את רוכבי האופניים החשמליים, ונפגעים אלה יישארו מחוץ להגנת החוק, גם כשנפגעו מרכב מנועי המבוטח כחוק בביטוח חובה. ככל שנסווג את האופניים חשמליים כ'רכב מנועי' לצורך חוק הפיצויים, אזי תחול חובת ביטוח לפי פקודת ביטוח רכב מנועי על רכיבה באופניים חשמליים. זאת, כאשר נכון לעת הזו לא ניתן לרכוש פוליסת ביטוח חובה לאופניים חשמליים תקניים, ולא ניתן לאשר שיווק פוליסת ביטוח חובה לאופניים חשמליים שאינם תקניים, בהיותם בלתי חוקיים, ופוליסה כאמור תהיה חוזה בלתי חוקי".

עוד מציין השופט ש"קביעה כי אופניים חשמליים אינם נחשבים לרכב מנועי כהגדרתו בחוק, תביא לתוצאה לפיה בתאונת דרכים בין רכב מנועי לאופניים חשמליים, דינו של רוכב אופניים חשמליים יהא כדין הולך רגל, והוא יהיה זכאי לפיצויים לפי החוק ממבטח הרכב. מן העבר השני, הולך רגל שייפגע מאופניים חשמליים לא יזכה לפיצוי מכוח החוק, ועלול למצוא עצמו מפוצה באופן חלקי על נזקיו או להיוותר ללא פיצוי אם לא יימצא מזיק ממנו יוכל להיפרע. לעומת זאת, הקביעה כי אופניים חשמליים הם בגדר "רכב מנועי", תביא לתוצאה לפיה בתאונת דרכים בין רכב מנועי לאופניים חשמליים, דינו של רוכב אופניים חשמליים כדין מי שנהג ללא ביטוח, והוא לא יהיה זכאי לפיצויים לפי החוק ממבטח הרכב. אולם, הולך רגל שייפגע מאופניים חשמליים יפוצה בהעדר ביטוח על ידי קרנית, וזו תוכל לחזור על נהג האופניים החשמליים בהתאם לסעיף 9 לחוק".

השופט דוד מינץ הצטרף לדעתו של השופט עמית בקביעה כי אופניים חשמליים אינם כלי רכב מנועי, אולם לטעמו פרשנות תכליתית של דברי החקיקה מלמדת אף היא כי אופניים חשמליים תקניים אינם באים בגדרי "רכב מנועי" לעניין חוק הפיצויים, גם ללא צורך להזדקק לשיקולי מדיניות, כפי שקבע השופט עמית.

מציאות משתנה

השופטת ברק-ארז ציינה בדעת מיעוט כי "ההימנעות מעדכונו של חוק הפיצויים למציאות התחבורתית החדשה, כמו גם אי-ההסדרה של תחום הביטוח ביחס לכלי רכב חדש שהפך חלק ממנה, התפרצה בפנינו באחת. ניתן להצטער על כך. חוק הפיצויים נועד כאמור לתת מענה כולל למציאות תחבורתית, אולם זו עצמה משתנה כל העת. בעוד פסק דין זה נכתב חלים שינויים נוספים במציאות התחבורתית בעולם, גם אם לא באופן מלא – זו של כלי רכב 'אוטונומיים'. ועל כך כבר אמרו חכמינו: 'איזהו חכם – הרואה את הנולד'. טוב יעשו האמונים על הרגולציה אם יאמצו בהקשר זה למצער את ההסתכלות אל ההולך ומתפתח".

עוד מוסיף השופט עמית כי לא נעלמה מעיניו "זעקתם של הולכי הרגל כדוגמת המערערת והשאלה "מי יגן על הולכי הרגל". אך כפי שהראינו לעיל, לסיווג אופניים חשמליים ככלי רכב השלכות דרמטיות על שוק הביטוח והתחבורה בישראל, ועל מעגל הנפגעים שיהיה זכאי בסופו של יום להיכנס לגדרי החוק. עניין זה ראוי כי ייעשה בחקיקה".

סו"ב ישראל גרטי, יו"ר ועדת אלמנטר בלשכה, מסר בתגובה: "בית המשפט העליון, לאחר שניתח את מפת האינטרסים ביחס לאופניים החשמלים, קובע בצורה מוחלטת כי האופניים החשמליים לא יחשבו רכב מנועי. חשוב להבין את המהות", מוסיף גרטי, "אם היה נקבע על ידי בית המשפט כי אופניים חשמליים הינם רכב מנועי, הרי בתאונה עם רכב יחשב הרוכב כמי שרוכב ללא ביטוח ולכן הוא לא זכאי לפיצוי מביטוח החובה של בעל הרכב.

"במידה והתאונה של רוכב האופניים הייתה עם הולך רגל שהיה נפגע, הולך הרגל היה מפוצה על ידי קרנית, אשר הייתה חוזרת בשיבוב לבעל האופניים נטול הביטוח. תוצאה זו אינה רצויה ולכן בית המשפט העליון קבע השבוע בצורה ברורה כי אין מדובר על כלי רכב מנועי הנכלל בהגדרת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

"לכן, כעת, לאור ההלכה החדשה, בכל תאונת דרכים בין אופניים חשמליים לרכב, רוכב האופניים יחשב כהולך רגל ויהיה זכאי לפיצוי מביטוח החובה של הרכב. עם זאת, הפתרון לא נותן מענה לציבור הולכי הרגל אשר חלילה יפגע מאופניים חשמליים ועלול שלא להפרע מהרוכב מצד אחד ואף לגרום לחסרון כיס מהותי לרוכב האופניים. לשם כך אני מציע לכל אחד לבחון מול סוכן הביטוח שלו רכישה של פתרון ביטוחי, בין היתר, במסגרת ביטוח הדירה ורכישת פוליסה המכסה צד שלישי".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email