הפניקס עם שיעור העמלות הגבוה ביותר בביטוח כללי והכשרה בביטוח חיים

דו"ח הממונה חושף: גידול של 6% בהיקף העמלות ששולמו לסוכני הביטוח ב־2018 שהסתכם בכ־9.34 מיליארד שקל; מספר הסוכנים בארץ – 13,204
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת, פרסם את הדו"ח השנתי שלו, ממנו ניתן ללמוד דברים רבים על חברות וסוכני הביטוח.

על פי הדו"ח, חברת הפניקס משלמת את שיעור העמלות (בממוצע) הגבוה ביותר מהפרמיה בביטוח כללי – 15.54%. ביטוח חקלאי משלמת את הפרמיה הנמוכה ביותר 10.12%. את שיעור העמלות הממוצע מהפרמיה הגבוה ביותר בביטוח חיים משלמת הכשרה ביטוח – 21.15% מהפרמיה.

מגדל, שהיא מהמובילות בתחום, נמצאת במקום האחרון – כשהיא משלמת בממוצע רק 6.64%. יש לציין, כי ביטוח חקלאי, שפועלת לבנות תיק ביטוח חיים משמעותי, משלמת לסוכניה עמלות בשיעור ממוצע של 7.35% מהפרמיה.

קיפאון במספר הסוכנים

עוד על פי הדו"ח, מודגש כי ב־2018 חל קיפאון בגידול במספר סוכני הביטוח – 13,204 סוכנים לעומת 13,085 ב־2017 ולעומת 12,672 ב־2015. בביטוח כללי חלה ירידה של 0.8% במספר הסוכנים העוסקים בענק, ובפנסיוני חל גידול.

למרות התחרות הקשה בשוק, חל גידול של 6% בהיקף העמלות ששולמו לסוכני הביטוח בשנת 2018 והוא הסתכם ב־9.34 מיליארד שקלים לעומת כ־8.8 מיליארד שקל ב־2017. הגידול הגבוה ביותר היה בתחום ביטוחי הבריאות – 11% לעומת 2017. היקף העמלות ששולם לסוכני הבריאות ב־2018 היה כ־2.43 מיליארד שקל לעומת כ־2.19 ב־2017.

בנוסף, על פי הדו"ח אין שינוי לעומת 2017 בחלקן של הסוכנויות הגדולות, שמרוויחות מעל 5 מיליון שקל בשנה והן מהוות 14% מכלל הסוכנויות. 47% מהסוכנויות הרוויחו ב־2018 בין מיליון שקל ל־5 מיליון – עלייה של 1% לעומת שנה קודמת. 26% מרוויחות מעל רבע מיליון ועד מיליון שקל (כמו ב־2017). 13% מהסוכנויות מרוויחות עד רבע מיליון בשנה, לעומת 14% בשנה קודמת.

עוד עולה מהפרק המתייחס לבעלי רישיון כי חלה ירידה באחוזי ההצלחה במבחני הרישוי בענפים השונים (לא כולל ימי) – 60% הצליחו במבחנים ב־2018 לעומת כ־64% ב־2017.

בדו"ח נרשמה גם ירידה משמעותית בייעוצים בבנקים – בשנת 2018 ניתנו ייעוצים פנסיוניים ל־35,102 לקוחות חדשים. מדובר בירידה משמעותית לעומת 2017 אז נתנו 41,598 ייעוצים. כמו כן, באותה שנה פעלו התאגידים הבנקאיים בעלי הרישיון לייעוץ פנסיוני באמצעות 201 יועצים פנסיוניים ב־372 סניפים ברחבי הארץ, שהם כ־40% מסך הסניפים הפעילים בבנקים אלו. מתחילת הפעלת הייעוץ הפנסיוני במערכת הבנקאית ועד סוף שנת 2018, יעצו התאגידים הבנקאיים ל־444,199 לקוחות, לגבי נכסים בסכום כולל של 187.5 מיליארד שקל (נכון לסוף שנת 2018).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email