הפסדים גדולים לחוסכים – איחור בביצוע בקשות לשינוי מסלול השקעה

בעקבות איחור של יותר משבוע הלשכה פנתה לרשות בבקשה שתפקח על היצרנים כך שיעמדו בלוחות הזמנים המתחייבים לבקשות שינוי מסלולי השקעה; הרשות - על החברות לפצות את החוסכים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"מצטברות אצלנו בוועדה מספר גדול של תלונות על איחור ניכר של חברות הביטוח בביצוע שינוי מסלולי השקעה במוצרים פנסיוניים, ועל רקע הירידות התלולות בשווקים מוסבים ללקוח נזקים כלכליים גדולים ובלתי הפיכים".

כך מספר סו"ב בועז בראל, חבר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה. לדבריו, ״בקרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, קופות גמל לתגמולים וקופות פיצויים מרכזיות, שינוי מסלול ההשקעה חייב להיערך תוך 3 ימי עסקים מכוח תקנות קופות גמל. ביחס לפוליסות ובכלל זה, ביטוחי מנהלים ותגמולים לעצמאיים, לוח הזמנים לעניין שינוי המסלול כפוף לתנאי הפוליסה של כל תכנית ספציפית ואולם בחלקם הגדול של המקרים גם כן מדובר על 3 ימי עסקים בלבד.

בועז בראל. צילום: גיא קרן

״כבר לפני כשבוע פנינו בסוגיה זו מול רשות שוק ההון על מנת להעלות ולחדד בפניהם את המודעות לסוגיה ובקריאה לפקח באופן רציף והדוק על עמידה בלוחות הזמנים המתחייבים ובכך למנוע פגיעה בנכסי הלקוחות.

״לצערנו, עד כה טרם קיבלנו התייחסות ואנו מתריעים שוב כי בהיעדר פיקוח ואכיפה רגולטורים וככל שהזמן נוקף, הפגיעה בעמיתים מתעצמת״.

שימוש בטווח הקצר

עוד מציין בראל כי "הבעיה אקוטית במיוחד באוכלוסיות שתכננו לעשות שימוש בכספיהן בטווח הזמן הקצר, כמו אוכלוסיה מבוגרת על סף גיל פרישה ועמיתים בקרנות השתלמות נזילות וקופ״ג להשקעה, שכל הפסד בגין עיכוב בשינוי מסלול הינו מוחשי ומידי. בחלק מן המקרים מדובר על הפסד של אלפי שקלים ליום כשהאיחור הוא של שבוע ימים ויותר.

גם השקיפות של הנתונים למבוטח היא בעייתית. באתר החברה, קרן ההשתלמות למשל, מופיעה תקרת הכספים נכון לחודש הקודם. אין עדכון לגבי המצב כרגע. "קשה אפילו לעקוב אחרי הנתונים בזמן אמת”, אומר בראל ומוסיף: "אנו במקביל קוראים ליצרנים להקפיד הקפדה יתרה על לוחות הזמנים האמורים ובשמירה על כספי העמיתים וככל שישנו ליקוי ועיכוב לפעול לתיקונו לאלתר״.

״בחלק מהמקרים, לאחר מאמצים רבים, הצלחנו לשנות את יום השינוי ליום שבו נעשתה הפנייה לחברה״.

בתגובה, נמסר מרשות שוק ההון: "בכל הנוגע לבקשת מעבר בין מסלולי השקעה או בין חברות, על הגופים לעמוד בהוראות הדין בעניין הקובעות את המועדים להעברת הכספים. עם זאת, יש לבחון כל מקרה לגופו, אם אכן יימצא כי הגוף לא עמד בהוראות, עליו לפצות את הלקוח בהתאם להוראת הממונה״.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email