הפסד של 9.3 מיליון שקל לשירביט בעקבות מתקפת הסייבר

אירוע הסייבר שחוותה החברה גרם להוצאות חריגות בסך של 8.8 מיליון שקל אשר הקטינו את הרווח. עדיין אין הערכה מלאה בדבר היקף הנזק
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חברת הביטוח שירביט שבבעלות יגאל רבנוף רשמה הפסד של כ-9.3 מיליון שקל ברבעון האחרון של 2020, שנבע ישירות ממתקפת הסייבר שחוותה החברה בנובמבר האחרון. כך עולה מהדוחות הכספיים שפרסמה החברה בתחילת השבוע לשנת 2020.

בתקופת הדוח הסתכם הרווח הכולל לסך של כ-0.8 מיליון שקל בלבד בהשוואה לרווח כולל בסך של כ-9.25 בשנת 2019.

על פי דיווח החברה, שמנוהלת בידי צביקה לייבושור, "אירוע הסייבר שחוותה החברה ברבעון הרביעי של השנה, גרם לחברה הוצאות חריגות בסך של כ-8.8 מיליוני שקל לטיפול באירוע אשר הקטינו את הרווח בשנת 2020.

נזק שטרם הוערך במלואו | צילום: Shutterstock

"בעקבות האירוע נקטה החברה מספר צעדים במטרה למזער את נזקיה ובכלל זה שדרוג מערכות והקשחת מערכות ושרתים. כמו כן, החברה עדכנה את לקוחותיה לגביהם היה ידוע לחברה כי מידע אודותם דלף והנחתה אותם לנקוט אמצעי זהירות מתאימים", מצוין בדוח. עוד מסרה שירביט, כי במועד אירוע הסייבר הייתה החברה מבוטחת בפוליסה לביטוח אירועי סייבר והיא פועלת למיצוי זכויותיה מכוח הפוליסה. "אירוע הסייבר הסתיים אולם לחברה אין עדיין הערכה מלאה בדבר היקף הנזק הכולל שנגרם לה כתוצאה ממנו", מסבירה החברה בדוח.

מתמודדת עם תביעות ייצוגיות

כמו כן, מציינת החברה כי בעקבות אירוע הסייבר הוגשו נגדה 4 בקשות לתביעות ייצוגיות – אחת בהיקף של 500 מיליון שקל, השנייה בהיקף של 600 מיליון שקל, השלישית בהיקף של כ-2.5 מיליון שקל והרביעית בהיקף של כ-240 מיליון שקל. החברה מציינת כי ארבע הבקשות מצויות בשלבים ראשוניים. "בשלב זה טרם התבררה המסכת העובדתית במלואה וטרם הוחלט איזו מבין הבקשות תבחן לגופה ותצריך כתב תשובה מטעם החברה, ועדיין אין ביכולתם של יועציה המשפטיים של החברה להעריך את סיכוייהן", מציינת החברה בדוחות.

בהתייחס להתפרצות העולמית של נגיף הקורונה, מציינת שירביט, שהמשבר הכלכלי שהביאה המגפה שגרם לירידות שערים חזקות בשווקי ההון בארץ ובעולם במחצית הראשונה של 2020, השפיעו לרעה על תיק הנוסטרו של החברה. ברבעון הראשון רשמה החברה הפסדים מניירות ערך כ-23.5 מיליון שקל (כ-15 מיליון שקל לאחר מס). בהמשך השנה חל תיקון בשווקים והחברה רשמה רווחים מהשקעות פיננסיות שקיזזו את ההפסדים מהרבעון הראשון והסתכמו לסך של כ-2.2 מיליוני שקל בשנת 2020 כולה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email