הצעת החוק להפרדת דמי הניהול מעמלת הסוכן תידון ביום ראשון בוועדת השרים לענייני חקיקה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ועדת השרים לענייני חקיקה תדון בישיבתה הקרובה ביום ראשון בהצעת החוק להפרדת דמי ניהול מעמלת ההפצה לסוכן.

את הצעת החוק גיבשו חברי הכנסת מיכל בירן (המחנה הציוני), מיקי זוהר ונורית קורן (ליכוד).

על פי ההצעה יתוקנו סעיפי החוק, כך שלא תהיה זיקה בין דמי הניהול שגובה גוף מוסדי מהעמית לבין העמלה שהוא משלם לסוכן בגין מכירת פוליסת ביטוח פנסיוני.

בדברי ההסבר לחוק, נטען כי מטרתו ”למנוע הטיה מצד הגופים הפיננסיים כלפי סוכנים פנסיונים כדי שימליצו ללקוחותיהם על מוצרים פנסיונים, שדמי הניהול שלהם גבוהים”.

מימן: בירן, זוהר וקורן. החוק נועד למנוע הטיה מצד גופים פיננסיים
מימן: בירן, זוהר וקורן. החוק נועד למנוע הטיה מצד גופים פיננסיים

עוד נכתב בדברי ההסבר, כי ”מורכבותם של המוצרים, מגוון האפשרויות והצורך בהתאמתם לנסיבותיו והעדפותיו של הלקוח מחייבים מומחיות והכרת הענף. לפיכך, הסוכנים הפנסיונים, מומחים בתחומם, הם חוליה חשובה בתהליך רכישת מוצרים פנסיונים על ידי הציבור.

”שיטת התגמול הרווחת של הסוכנים הפנסיונים מתבססת על אחוז מתוך דמי הניהול המשולמים על ידי הלקוח לגוף הפיננסי. שיטה זו המונהגת על ידי הגופים הפיננסיים יוצרת תמריץ עבור הסוכנים הפנסיונים להמליץ דווקא על מוצרים שדמי הניהול שלהם גבוהים יותר. נורמה בעייתית זו מביאה לעיתים את הסוכנים הפנסיונים להמליץ על מוצרים יקרים יותר, אם ברצותם לזכות בתגמול כלשהו על עבודתם. לכן, מדובר בעיוות, הפוגע בציבור החוסכים, ונכון לתקנו”.

לשכת סוכני הביטוח מברכת על הצעת החוק ותומכת בה, ומקווה שהיא תאושר בישיבת ועדת השרים לענייני חקיקה, מה שיאפשר שינוי החוק בתוך מספר חודשים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email