הפרת חוזה: אושרה בקשה לתביעה ייצוגית נגד מגדל

היקף התביעה עומד על כ־24 מיליון שקל; על פי התביעה: מגדל דוחה שלא כדין תביעות מבוטחים בתאונות אישיות ולא משלמת תגמולי ביטוח בגין ימי אשפוז
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו אישר בקשה לתביעה ייצוגית נגד מגדל ביטוח. החברה דיווחה לבורסה כי מדובר בתביעה ייצוגית המוערכת ב-24 מיליון שקל לכלל המבוטחים שהתביעה נוגעת אליהם.

על פי כתב התביעה, מגדל ביטוח דוחה שלא כדין תביעות של מבוטחים בפוליסות בריאות מסוג תאונות אישיות לתשלום פיצוי בגין ימי אשפוז, על רקע הגדרת "בית חולים" בפוליסה כמוסד רפואי המוכר על ידי הרשויות המוסמכות בישראל או בחו"ל כבית חולים כללי בלבד, ואשר אינו מוסד שיקומי ו/או מוסד לבריאות הנפש ו/או בית החלמה ו/או בית הבראה ו/או מוסד סיעודי.

על פי כתב התביעה מגדל דוחה תביעות מסוג תאונות אישיות לתשלום פיצוי בגין ימי אשפוז על רקע הגדרת בית החולים | צילום: shutterstock

חברי הקבוצה המיוצגים בתביעה הם מבוטחי מגדל ביטוח שרכשו ביטוח בריאות מסוג תאונות אישיות ואשר תביעתם מכוח רכיב פיצוי בגין ימי אשפוז נדחתה על רקע הטענה כי "בית חולים" על פי הגדרתו בפוליסה הינו ההגדרה הנ"ל, בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת בקשת אישור התובענה כייצוגית.

הפרת חוזה הביטוח

עילות התביעה בגינן מאושרת התובענה כייצוגית: הפרת הוראות סעיף 3 לחוק חוזה ביטוח; הפרת הוראות חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שעניינו "גילוי נאות למבוטח בעת הצטרפות לפוליסת ביטוח בריאות"; הפרת חוזה הביטוח.

הסעד הנתבע: תשלום תגמולי הביטוח בגין ימי האשפוז המזכים בפיצוי עבור ימי האשפוז ללא קשר למוסד שבו אושפז המבוטח; מחיקת הגדרת "בית החולים" מהפוליסה או תיקונה בהתאם להוראות הדין ופסק דין הצהרתי לפיו הפרה מגדל ביטוח את הוראות הדין.

החברה הודיעה כי היא בוחנת את החלטת האישור, אולם להחלטה לא צפויה להיות השפעה על הדוחות הכספיים שלה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email