הפתרון למשבר ביטוחי הסיעוד הפרטיים?

הממונה מוסיף שני רבדים בביטוחי קופות החולים מעבר לרובד הבסיסי: רובד לקצבה ל־8 שנים או רובד רחב יותר שיבטיח קצבה לכל החיים; הקצבה תגדל ב־1,000 שקל לאשפוז בבית וב־3,000 שקל לאשפוז במוסד סיעודי; הלשכה: "זה רחוק מלהיות פתרון לאזרחי ישראל"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

כפי שהבטיח, יזם הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת, מהלך שבא לענות על ביטול מכירת ביטוחי סיעוד פרטיים בתחילת 2020 ויאפשר למבוטחים בביטוח סיעודי באמצעות קופות החולים להרחיב את הכיסוי הניתן בפוליסות. הרשות הוסיפה אפשרות לרכישת שני רבדים ביטוחיים נוספים מעבר לרובד הבסיסי.

מהרשות נמסר כי "שוק ביטוחי הפרט בביטוח הסיעודי בישראל נקלע לאתגרים הנובעים ממספר סיבות המשותפות גם לביטוחי סיעוד מקבילים בעולם – עלייה בשכיחות מקרי הסיעוד ובעלות הכוללת של הטיפול באדם סיעודי, סביבת ריבית נמוכה ודרישות הון גבוהות מחברות ביטוח. גורמים אלה פוגעים בנכונות חברות הביטוח בארץ ובעולם להמשיך ולפעול בתחום הביטוח הסיעודי.

ד"ר משה ברקת | צילום: סטודיו עדיף

"נוכח מצב שוק ביטוחי הסיעוד כיום עולה הצורך בהרחבת הפתרון הניתן במסגרת הביטוח הסיעודי הקבוצתי הנערך לחברי קופות החולים. לאור האמור, מוצע לתקן את ההוראות ולקבוע כי קופות החולים יוכלו להציע למבוטחים שרכשו רובד בסיסי לרכוש פוליסת סיעוד קבוצתית לחברי קופות החולים הכוללת רובד שני או רובד שלישי, זאת בכפוף להליך חיתום רפואי ובתוספת תשלום, כמפורט בתיקון. שינויים אלו יאפשרו לציבור המבוטחים לשפר את סכומי הכיסוי הביטוחי שקיים כיום ברובד הבסיסי והן לזכות בכיסוי נוסף לפרק זמן ממושך מהרובד הבסיסי".

מוצר משופר

רכישת הרובד השני מעבר לבסיסי יגדיל את הזכאות לקצבה לשמונה שנים, או רכישת רובד כיסוי רחב יותר שיבטיח קצבה לכל החיים  במסגרת שני רבדי הכיסוי הללו תגדל גובה הקצבה ב־1,000 שקל לאשפוז בבית ועד 3,000 שקל לאשפוז במוסד סיעודי (תלוי בגיל בו הצטרף המבוטח לכיסוי). הרשות מתנה רכישת רובד נוסף בקיומו של רובד בסיסי אצל המבוטח. ברשות מסבירים כי על מנת להוציא לפועל את המהלך פעלה הרשות מול קופות החולים וחברות הביטוח במטרה להציע לציבור מוצר סיעוד משופר הזמין לרכישה בקלות.

הרובד המורחב יהיה אחיד בכל קופות החולים כדי לאפשר לחברי קופות החולים לעבור בקלות בין בין הקופות כך שלמבוטח העובר קופה יישמר הכיסוי בקופה הקולטת בהתאם לרובד הקיים בקופה הקודמת, וללא צורך בחיתום רפואי נוסף.

כיום הכיסוי הביטוחי הבסיסי בקופות החולים מאפשר לקבל קצבה חודשית בגובה של 5,500 שקל עד חמש שנים מקרות המקרה הביטוחי במידה והמבוטח שוהה בבית, ו־10,000 שקל למבוטח השוהה במוסד סיעודי. הסכומים נכונים למצטרפים עד גיל 49 והם הולכים ופוחתים עבור מבוטחים המצטרפים בגיל מבוגר יותר. הפוליסה של כללית מושלם סיעודי מכוסה על ידי חברת הראל; מכבי עם הפניקס, מאוחדת ולאומית עם מנורה.

בתגובה, מסר יו"ר הוועדה לבריאות וסיעוד בלשכה סו"ב איגור מורי: "ההרחבות בפוליסות הסיעוד של קופות החולים עומדות על הרובד הבסיסי, שהוא פתרון חסר ומתנהל כמו פירמידה פיננסית או קרן פנסיה, שבה הצעירים מסבסדים את המבוגרים. זה לא ישרוד לאורך זמן. מדובר בהגדלה כמותית של פתרון לקוי".

סו"ב דב ברומר, מומחה לבניית תכניות סיעוד, מוסיף: "מדובר באקטואריה לטווח קצר. הסכומים בתוספת נמוכים וזניחים. אין מחויבות לפוליסה לכול החיים, רק לפיצוי לכול החיים. עתיד פוליסות אלו כעתיד הביטוחים הסיעודיים הקולקטיביים שקרסו לפני שנתיים".

נשיא לשכת סוכני ביטוח, סו"ב ליאור רוזנפלד: "זה רחוק מלהיות הפתרון לאזרחי ישראל. אנו מצפים מהרשות לאשר את תוכניות הסיעוד שהוגשו לה על ידי חברות הביטוח לאחר שיבצעו, בשיתוף איתנו, בחינה מקיפה ויתנו לשוק להתנהל כפי שראוי למדינה מתקדמת עם שוק ביטוח מפותח".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email