הצלחה גדולה למבצע גביית החובות שהסתיים השבוע

מתוך כ-2,100 חייבים, נותרו כ-800 שטרם כיסו חובותיהם. במקביל למכתבי שימוע, ייעשה מאמץ גבייה גם בקרב הנותרים באמצעות חברי המועצה הארצית
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

השבוע הסתיים רשמית מבצע הגבייה מחברי הלשכה שהיו חייבים לה כספים – הן בגין חידוש חברות לשנת 2021, והן בגין חובות עבר שבחלקם הגדול נובעים מביטול הנחות שניתנו בניגוד לתקנון.

בתחילת המבצע, בראשית חודש מאי השנה, היו בסך הכול כ-2,100 סוכנים וסוכנות בעלי חוב ללשכה, כשסך החובות שלהם הסתכם בכ-2.3 מיליון ש"ח. במסגרת המבצע נגבו למעלה מ-1.6 מיליון ש"ח, כשכ-800סוכנים טרם הסדירו את חובם.

כ-1,300 סוכנים שילמו את חובם ללשכה. צילום: shutterstock

לאחר סיום מבצע הגבייה נמצא כי סניף טבריה, גליל והעמקים, בראשות סו"ב מוחמד חטיב, היה הסניף המצטיין בגביית חובות מחברי הסניף. לדברי אנגלמן, ההכרזה על הסניף המצטיין, לו יוענק גם אות הצטיינות, תהיה באירוע גדול בחסות הלשכה, או בכנס הארצי הקרוב באילת.

זימונים לשימוע

נשיא הלשכה בפועל, סו"ב יוסי אנגלמן מעריך כי בסופו של יום ייוותרו מאות בודדות של סוכנים וסוכנות, שכנראה ייגרעו מהלשכה ויימחקו מספר הבוחרים שלה. בכל מקרה, לדבריו, נשלחו השבוע מכתבי זימון לשימוע לכל מי שטרם הסדיר את חובו; הליך השימוע הוא האחרון לפני גריעת הסוכן מחברות בלשכת סוכני הביטוח. כל 800 חברי הלשכה שטרם הסדירו את חובם (חלקם לא שילמו כלל, וחלקם שילמו חלקית), זומנו לשימוע ב־22 באוגוסט במשרדי הלשכה.
"אני מאמין שחלק גדול מהם יסדיר את החוב בעקבות מכתבי הזימון לשימוע; מי שלא ישלם ולא יגיע לשימוע, ב־ 22 באוגוסט ייגרע מהלשכה ומספר הבוחרים, כך שכמובן לא יוכל להשתתף בבחירות לנשיאות ומוסדות הלשכה שיתקיימו בנובמבר 2021", מציין אנגלמן.

אודי אביטל מוסיף: "למרות הספקות והמקלות ששמו לנו, המבצע הסתיים רשמית השבוע בהצלחה גדולה; אם כמה גורמים לא היו יוצאים נגד הגבייה, מסיבות שהייתי מגדיר אותן 'סיבות פוליטיות', היינו גובים הרבה יותר, וחבל שכך היה. אני מאמין שלאחר המאמץ האחרון שייעשה בעזרת חברי המועצה הארצית, נוסיף עוד כמה מאות חברי לשכה לרשימה של אלה ששילמו את חובם. אנחנו רוצים להעביר לנשיא הלשכה שייבחר לשכה מסודרת ללא חובות של חברים. לכן התגייסנו כולנו לטובת העניין", הוא מציין.

לצדו של אביטל בהובלת הפרויקט, עמדה רחל שרעבי, מנהלת כספים וחשבונות בלשכה ועובדי לשכה נוספים. בשטח פעלו בהובלת סו"ב אודי הוד, יו"ר ועדת סניפים ומחוזות, שרתם למשימה את כל ראשי המחוזות והסניפים; הם קיבלו את רשימות הסוכנים בסניף שהיו בעלי חוב ללשכה, ובזכות ההיכרות האישית עמם הצליחו במגע ישיר לגבות מהם את החובות.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email