"הצעה חשובה שתואמת את רוח הלשכה בה אנו פועלים במיזמים שונים לטובת הקהילה"

רשות שוק ההון והמשרד לשוויון חברתי קוראים לסוכנים להעניק בהתנדבות ייעוץ פנסיוני לאוכלוסייה ממעמד סוציואקונומי נמוך. הסוכנים זועמים על חוסר האיזון מול המוסדיים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

זעם בקרב סוכני הביטוח בעקבות קול קורא שפרסמו רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון והמשרד לשוויון חברתי, ובו הם מזמינים בעלי רישיון לשיווק או ייעוץ פנסיוני להשתתף במיזם ייעוץ התנדבותי אודות המוצרים הפנסיוניים לאזרחים לקראת פרישה.

"מיזם זה ישמש עבורכם הזדמנות להתנדב ולתרום לקהילה בתחום המומחיות שלכם, יעניק לכם סיפוק רב, תחושת שליחות ויתרום לצמצום פערים חברתיים", מצוין בפנייה. שמות בעלי הרישיון המשתתפים במיזם יפורסמו באתר רשות שוק ההון במהלך תקופת המיזם. נוסף על כך, בעלי הרישיון יקבלו תעודת הוקרה על פועלם במסגרת ההתנדבות.

שיתוף פעולה מבורך. צילום: shutterstock

עוד מוסבר בפנייה שפרסמה הרשות כי להליך הפרישה מהעבודה ישנן השלכות משמעותיות על רמת החיים של האזרח בתקופת הפרישה. "כדי להיטיב עם אזרחים מאוכלוסיית היעד שהינם ממעמד סוציואקונומי נמוך, ועל מנת לאפשר להם למצות את הזכויות המגיעות להם בתקופת הפרישה, אנו פונים אליכם, ציבור סוכני הביטוח הפנסיוני ויועצים פנסיוניים, להתנדב לטובת קידום עניינם של אזרחים אלו", נכתב.

ייעוץ בהתנדבות

הקריאה להתנדבות מצד סוכני ויועצי הפרישה עוררה, כאמור, ביקורת רבה בעיקר משום שהיא מבקשת מהסוכנים לבצע את עבודת הייעוץ בהתנדבות כשאין דרישה דומה מהגופים המוסדיים.

במסגרת הקול הקורא נכתב כי השירות יינתן לאזרחים מאוכלוסיית היעד, שמתקשים לקבל שירותי ייעוץ או שיווק פנסיוני לקראת הפרישה לפנסיה. המשרד לשוויון חברתי יפנה את אוכלוסיית האזרחים הרלוונטיים אל הסוכנים והיועצים המשתתפים בפרויקט, כאשר מתכונת השירות המוצעת תהיה רלוונטית אך ורק ביחס לאוכלוסייה זו.

הפעולות שנדרשות מהמתנדבים במיזם: מתן ליווי מלא עבור המוצרים הפנסיוניים הרשומים לזכות האזרח לקראת פרישתו מעבודה, החל משלב בירור צרכיו, דרך מתן ההמלצות ועד יישום ההמלצות בפועל, וכן ביצוע פעולות מול הגופים המוסדיים, ככל שהאזרח מאשר זאת.

בנוסף, ובמטרה להגביר את האוריינות הפיננסית של ציבור החוסכים, בעל הרישיון יעניק ללקוח הדרכה בסיסית לגבי אופן השימוש באתרי האינטרנט של המסלקה הפנסיונית והר הכסף. הדרכה זו תסייע בצמצום תופעת הניצול לרעה של אתרי הרשות לשם פגיעה באוכלוסיית היעד.

התנאים להשתתפות בתכנית: בעל רישיון פנסיוני בתוקף; חתימה על כתב התחייבות בנוגע להתנדבות; בעל הרישיון המשתתף במיזם או כל גורם אחר לא יקבל טובת הנאה במישרין או בעקיפין בעבור שיווק או ייעוץ פנסיוני במסגרת המיזם, ובכלל זה בעל הרישיון לא יקבל כל תמריץ או עמלה ולא יגבה שכר טרחה או תשלום אחר מהלקוח בקשר לייעוץ או השיווק הפנסיוני; בעל הרישיון לא יבצע שיווק יזום מטעמו, כלומר, פנייה לאזרח במסגרת הפרויקט אגב מתן השירות לקראת הפרישה, שלא לפי בקשתו, לצורך מכירת ביטוח או לצורך הוספת כיסוי, הרחבה או כתב שירות לביטוח קיים או כל שירות אחר.

בפנייה מודגש, כי על בעל הרישיון המשתתף במיזם יחולו כלל החובות וההוראות החלות באופן רגיל על שיווק או ייעוץ פנסיוני בהתאם לכל דין, וזאת ללא קשר לעובדה שבעל הרישיון אינו מקבל טובת הנאה. עוד מודגש, כי בעל הרישיון לא יידרש לשאת בעלויות של בקשות המידע מהמסלקה הפנסיונית עבור לקוחות אלו.

עוד מובהר, כי לא מתקיימים יחסי עובד-מעסיק בין בעל הרישיון לבין רשות שוק ההון והמשרד לשוויון חברתי, וכן כי בעל הרישיון אינו נותן שירותים מטעמם, והאחריות לשירות שיינתן מוטלת כולה על בעל הרישיון, ורשות שוק ההון והמשרד לשוויון חברתי אינם נושאים באחריות כלשהי לשירות שיינתן.

מפגש חשיפה למיזם יתקיים בזום ב-10 באוגוסט, והמעוניינים להתנדב יוכלו להירשם עד ה-1 בספטמבר.

שת"פ מבורך

נשיא הלשכה בפועל סו"ב יוסי אנגלמן מברך על המהלך של רשות שוק ההון וגם שוחח בנושא עם הממונה ד"ר משה ברקת. לדברי אנגלמן: "מדובר בהצעה חשובה שתואמת את רוח לשכת סוכני הביטוח בה אנו פועלים במיזמים שונים לטובת הקהילה ומקדמים בברכה את הפרסום ביחס לסיוע בפרויקט זה". אנגלמן הודיע לברקת כי הלשכה תשמח לקחת חלק במהלך כדי לסייע בהצלחתו.
הוא אף עדכן את הממונה כי בפגישה שקיימה הנהגת הלשכה עם שרת הכלכלה אורנה ברביבאי, סוכם לקדם מהלך שינגיש לציבור כלים פיננסיים והתנהלות נכונה ובדגש על חינוך פיננסי לדור הצעיר. אנגלמן אמר לברקת שישמח אם הרשות תשתלב בתהליך זה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email