הצעת החוק להקמת רשות הפיקוח העצמאית אושרה לקריאה שנייה ושלישית

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ועדת הרפורמות בראשות ח"כ אלי כהן (כולנו) אישרה שלשום לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, שתהפוך את אגף שוק ההון במשרד האוצר לרשות ממשלתית עצמאית שתיקרא "רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון'".

בכפוף לאישורו במליאת הכנסת, יכנס החוק החדש לתוקף כבר ב-1 בספטמבר 2016, אלא אם יחליט שר האוצר לדחות את מועד התחילה לצורך לשם היערכות להפעלת הוראות החוק. מי שתעמוד בראש הרשות החדשה בעת הקמתה היא מי שעומדת כיום בראש אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר. הרשות לא תפקח על פעילות בתי ההשקעות ותאגידי אחזקה, בניגוד להצעה המקורית.

סלינגר. תהפוך לראש הרשות בספטמבר
סלינגר. תהפוך לראש הרשות בספטמבר

עוד שינויים בהצעה המקורית עליהם סוכם בישיבת ועדת הרפורמות, כוללים בין היתר, סיכום כי כל הסמכויות שקיימות היום לוועדת הכספים כגורם מפקח על החלטות הרשות והממונה יישמרו, ובנוסף הרשות תדווח אחת לשנה על פעילותה. כמו כן, הורחבה השפעתה של הוועדה המייעצת לרשות כשנוספו לה נציגים מרשות ניירות ערך ושל המפקחת על הבנקים, זאת במטרה להגביר את ההגנה על כספי האזרחים ולהקטין את מחיר הטעות הגבוה הנובע מריכוז סמכויות רבות בידי גורם אחד.

הקמת הרשות תסייע לתחרות

לאחר אישור ההצעה אמר ח"כ אלי כהן כי הקמת רשות שוק ההון היא חיונית להתפתחות השוק הפיננסי בישראל. "רשות שוק הון עצמאית לצד בנק ישראל יסייעו לקידום התחרות בשוק הפיננסי בכלל ובתחום מתן האשראי בפרט", אמר. "תרומתו של שוק ההון, שכיום היקף נכסיו עולה על היקף הנכסים שמנוהלים על ידי הבנקים, היא חיונית להגדלת היקף ההשקעות במשק וכפועל יוצא מכך לעלייה בשיעור הצמיחה. הקניית הסמכויות בידי הרשות וזאת בכפוף למדיניות השר הממונה וועדות הכנסת, מטרתה להבטיח את ההתנהלות התקינה בשוק הביטוח בכלל ובשוק הפנסיוני במיוחד". עוד הוסיף ח"כ כהן כי הקמת הרשות היא הנדבך המשלים להקמת המפקח הפיננסי שאושר השבוע בכנסת. "במסגרת החוק הוקפד על יצירת פיקוח מקיף ומספק תוך מניעת מצב של כפל או עודף רגולציה", ציין.

בעבר התבטא ח"כ איציק שמולי נגד הרשות העצמאית והעביר עלייה ביקורת חריפה כשכינה אותה מפלצת שתרכז בידיה סמכויות ללא פיקוח.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email