הצעת חוק: ביהמ“ש יוכל לפסוק פיצויים גבוהים, אם יתברר כי חברות הביטוח נמנעו מלשלם למבוטח

הח“כית מיכל בירן תגיש את ההצעה שהוגשה כבר בכנסת ה-19
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הח“כית מיכל בירן (המחנה הציוני) מתכוונת להגיש שוב את הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון – פיצויים לדוגמה בשל חוסר תום לב בבירור חבות תגמולי הביטוח), שהוגשה כבר בכנסת ה-19 על ידי הח“כ לשעבר אלעזר שטרן (התנועה). החוק יאפשר לבית המשפט לפסוק פיצויים גבוהים מהנזק שנעשה, באם יתברר כי חברות הביטוח נמנעו במזיד מלשלם למבוטח, ועל כן עברו על עיקרון תום הלב.

”בין חברות הביטוח לבין לקוחותיהם שורר חוסר שיווי משקל מובהק“, נכתב בדברי ההסבר לחוק. ”הנטל והמאמץ המוטלים על כתפי אזרח מן השורה, הפונה או נדרש לערכאות, כבד פי כמה וכמה ביחס למאמץ המוטל על כתפיהן של חברות הביטוח, שלהן מחלקות משפטיות גדולות, והן מיוצגות לרוב על ידי משרדי עורכי דין מיומנים.

”מוצע לאפשר לבית המשפט לפסוק פיצויים שאינם תלויים בנזק לטובת המבטח, בגובה עד כפל הפיצוי המקורי, אם התרשם בית המשפט כי דחיית הדרישה הראשונית של הלקוח לתשלום תגמולי הביטוח נעשתה ללא בסיס. בית המשפט, על פי בקשת התובע, יוכל לבדוק מה המידע שעמד בפני חברת הביטוח בעת שסירבה לדרישה הראשונית של הלקוח. גרירה בלתי מוצדקת של לקוח לבית המשפט היא מעשה זדוני, פוגעני וחמור, המצדיק חריגה מעקרון ההשבה שבפיצוי והחלת פיצוי לדוגמה“.

לדברי בירן, ”האזרח שעומד אל מול סוללות עורכי הדין של חברות הביטוח נדרש למאמצים רבים יותר בבואו לדרוש צדק. החוק יאפשר לבית המשפט לפסוק פיצויים כפולים למבוטח שחברות הביטוח ’התעללו‘ בו, ונמנעו מלשלם לו את שמגיע לו. כולי תקווה כי החוק יחסל את התופעה המגונה שבה חברות הביטוח גוררות את לקוחותיהן בין בתי המשפט, וישמש הן להרתעה והן נגישות לתובעים נוספים, שנמנעו מהם כספים שלא בתום לב“.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email