הצעת חוק: חברת ביטוח שתפעל בחוסר תום לב תשלם תוספת פיצויים של עד 20%

על פי הצעת החוק שאושרה לקריאה ראשונה, בית המשפט יוסמך לפסוק למבוטח פיצויים של עד פי 20 מריבית החשב הכללי. הילה דוידוביץ, נציגת משרד המשפטים: הממשלה תומכת בהצעה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חברת ביטוח שלא תעמוד בהתחייבותה ולא תשלם למבוטח פיצויים שנקבעו בבית המשפט, בית המשפט יוסמך לפסוק למבוטח פיצויים של עד פי 20 מריבית החשב הכללי, שעומדת היום על אחוז אחד. בהתאמה תוספת הפיצוי למבוטח תעמוד על עד 20%.

כך קבעה השבוע ועדת החוקה של הכנסת בעקבות הצעת החוק של ח"כ אורי מקלב. ההצעה מבקשת להגדיל את הריבית המיוחדת הקבועה בחוק, ולאפשר לבית המשפט לפסוק פיצוי עונשי לחברת הביטוח, בשיעור של עד כפל תגמולי הביטוח להם זכאי המבוטח, במקרה שחברת הביטוח נהגה בחוסר תום לב בבירור חבותה, בביטוחים מפני מחלות, אשפוז, סיעוד וביטוח רכב חובה. נציגת משרד המשפטים עו"ד הילה דוידוביץ אמרה שהממשלה תומכת בהצעה, עקב הצורך וההבנה שקיימת בעיה בשוק בכך שמבוטחים לא מקבלים את המגיע להם. "אנו בוחנים את הכלים שיש בידי המפקח", אמרה, "במטרה לתת למפקח כלים בהם הוא יוכל לפעול כנגד חברות ביטוח שלא משלמות את מה שהן צריכות לשלם למבוטחים".

חוק חוזה הביטוח קובע כי חברת ביטוח חייבת לשלם תגמולי ביטוח תוך 30 יום. חברה שהפרה את חובתה לשלם את תגמולי הביטוח במועדים הקבועים בחוק, מפרה את חוזה הביטוח, והמבוטח יכול לתבוע אותה בגין ההפרה, הפרשי הצמדה וריבית, וכן פיצוי בגין הנזק שנגרם למבוטח עקב העיכוב בתשלום התגמולים. החוק הנוכחי קובע כי בית המשפט רשאי לפסוק פיצויים בגובה של עד פי שלוש מהריבית של החשב הכללי באוצר. ריבית החשב הכללי עומדת בשנים האחרונות על 1%.

רבע מהמבוטחים מתייאשים

"הצעת החוק הינה הצעה צרכנית שנועדה להגן על צרכן חלש שמבקש לממש את הביטוח, מפני חברות גדולות ודורסניות", אמר ח"כ מקלב בדיון. "ההצעה נועדה להעביר מסר חד לחברות הביטוח. פעם קראו לזה שיטת מצליח, היום זה הפך לשיטת יצליח. רבע מהמבוטחים מתייאשים". לדברי מקלב, "בתי המשפט לא נותנים מענה, כיון שאנו המחוקקים לא אמרנו את דברינו. מדובר בתופעה רחבה מאוד."

פיצוי חברות

סגנית המפקחת על הביטוח, ליאורה הירשהורן, מסרה לוועדה נתונים על תביעות שהוגשו לחברות הביטוח ולא נדונו בבית משפט. בשנת 2015 הוגשו כ-804 אלף תביעות. מהן, אושרו באופן מלא או חלקי כ-660 אלף תביעות וכ-76 אלף נדחו. כ-49 אלף תביעות נסגרו בפשרה, ו-21 אלף מהתביעות בוטלו.

"סנקציה בלתי הגיונית"

נציג איגוד חברות הביטוח, ירון אליאס, טען כי הסנקציה המוצעת בלתי הגיונית ולא מידתית. "ריבית החשכ"ל עומדת בממוצע על 4% מה שעלול להביא לפיצוי עונשי בסך 80%, זה בלתי הגיוני בעליל", אמר. "הקפיצה לפי 20 מעידה על מהלך בלתי שקול. בדומה לקפיצה של עונש בגין עבירה פלילית משלוש שנות מאסר ל-20 שנות מאסר".

יו"ר הוועדה, ח"כ ניסן סלומינסקי השיב לאליאס ואמר "תתפלא, אבל עשינו את זה". לטענת סלומינסקי הציבור מרגיש שחברות הביטוח לא פועלות כראוי. "החברות לא שולחות פרחים למבוטח אלא מנצלות את הצרכנים וכאשר מדובר בתופעה, אנו נאלצים לפעול וללמד אתכם שאתם צריכים לבדוק את עצמכם האם בהינף יד אתם מנצלים את הכח הרב שלכם", אמר. "מדובר בקליינט שלכם שמשלם כל חייו, וברגע של חולשה בו הוא נזקק לכם, אתם נעלמים. אתם צריכים לעשות חשבון נפש".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email