הצעת חוק: חובת ביטוח פנסיוני לחיילים משוחררים – 45 יום מתחילת עבודתם

מטרת ההוראה לצמצם למינימום את המקרים בהם חיילים לא יהיו תחת כיסוי ביטוחי. ח״כ מיקי לוי: ״לחיסכון פנסיוני שיחל בגיל מוקדם ישנה השפעה גדולה על קצבת הפנסיה״
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ח"כ מיקי לוי (יש עתיד) הניח שתי הצעות לתיקון חוק קליטת חיילים משוחררים על שולחן הכנסת. ההצעות מבקשות להבטיח כיסוי ביטוחי להסדיר את נושא הביטוח הפנסיוני ואת נושא הביטוח מפני אובדן כושר עבודה ומוות, זמן קצר אחרי קליטתם בעבודה.

על פי הצעת החוק, מעסיק של חייל משוחרר שבמועד תחילת עבודתו אצלו טרם חלפו שנתיים ממועד שחרורו משירות סדיר, חייב לבטחו בביטוח פנסיוני בקופת ביטוח או קופת גמל לקצבה שתכלול גם כיסויים למקרי מוות ונכות באותה קופה או בקופה אחרת – כל זאת מתום 45 ימים מיום תחילת עבודתו של החייל המשוחרר אצל המעסיק, גם אם טרם מלאו לו 21 שנים. כמו כן, חייל משוחרר יודיע בכתב למעסיקו, בתוך 21 ימים מיום תחילת עבודתו, על בחירתו בקופת הביטוח או קופת הגמל שבה יהיה מבוטח.

בדברי ההסבר להצעת החוק טוען ח"כ לוי כי "ככל שהחיסכון הפנסיוני מתחיל מוקדם יותר כך יחס התחלופה הפנסיוני, היחס בין קצבת הפנסיה להכנסה הפנויה מלפני הפרישה, יהיה הולם יותר ויפחית את הירידה באיכות החיים לאחר גיל הפרישה".

על פי הצעת החוק בעניין אכ"ע ומוות, מעסיק של חייל משוחרר שטרם מלאו שנתיים מיום שחרורו חייב לבטח אותו בביטוח פנסיוני הכולל כיסויים למקרי מוות ונכות מתום 30 ימים מתחילת עבודתו של החייל המשוחרר אצל המעסיק, גם אם טרם מלאו לו 21 שנים. לכן מוצע להוסיף סעיף לחוק קליטת חיילים משוחררים, שמטרתו לצמצם למינימום האפשרי את חשיפת החייל המשוחרר למצב שבו לא יהיה מכוסה בביטוח המכסה אירוע של מוות ונכות (ביטוח ריסק) בקופת הגמל או קופת הביטוח וכן שלא יאבד את מניין תקופת האכשרה, ככל שזו קבועה בתקנון או פוליסה.

הצעת החוק בקשר לאובדן כושר עבודה ומוות נועדה להבטיח כיסוי ביטוחי מפני נכות ומוות לחייל משוחרר מתחילת עבודתו אצל מעסיק, ולא רק כעבור שישה חודשי עבודה, כנהוג על פי צו ההרחבה לעניין ביטוח פנסיוני מקיף במשק. לכן, מטרת ההוראה לצמצם למינימום האפשרי את חשיפת החייל המשוחרר למצב שבו לא יהיה מכוסה בביטוח המכסה אירוע של מוות או אובדן כושר עבודה.

יש לציין, כי הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת על ידי יעקב פרי, שהיה חבר סיעת "יש עתיד" והתפטר לאחרונה מהכנסת בעקבות תחקיר בתכנית הטלוויזיה "עובדה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email