הצעת חוק: לאפשר לחברת הביטוח להגיש תביעה נגד צד שלישי רק לאחר ששלחה לו התראה על כך

הגשת התביעה תתאפשר רק לאחר 30 ימים ממועד השליחה כדי לאפשר לנוגעים בעניין להסדירו טרם ההגעה לבית המשפט
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ועדת הכספים תדון בשבוע הבא על הצעת חוק של חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני בנושא תביעות שיבוב שמגישות חברות הביטוח כלפי צד ג'.

על פי ההצעה, חברת הביטוח תוכל להגיש תביעה נגד צד שלישי רק לאחר ששלחה לו התראה על כוונתה, ובחלוף 30 ימים ממועד שליחת התראה זו.

תקופת זמן זו נועדה לאפשר לחברת הביטוח ולאדם השלישי להסדיר את סוגיית הפיצוי או השיפוי מחוץ לכותלי בית המשפט. במקרה שהתביעה הגיעה לבירור בפני בית המשפט ומתברר כי חברת הביטוח לא שלחה לאדם השלישי התראה, מוצע כי בית המשפט יוכל להטיל עליה הוצאות בסכום שימצא לנכון.

בדברי ההסבר להצעת החוק נטען כי סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח "מאפשר לחברות הביטוח, לאחר ששילמו פיצוי למבוטח, להיפרע כנגד הפיצוי ממי שגרם לאירוע הביטוחי. לדוגמה: בתאונת דרכים תפצה חברת הביטוח את הלקוח שלה, ולאחר מכן תדרוש את סכום הפיצוי מנהג שאינו הלקוח שלה. תביעות אלו מכונות תביעות שיבוב והנתבע בהן מכונה 'צד שלישי'".

ח"כ משה גפני

חברי הכנסת מסבירים כי "הזכות שבסעיף זה יוצרת תופעה שלילית ופוגענית כשחברות הביטוח תובעות מעורבים בתאונה בבית המשפט, בלי להקדים ולברר את מידת אחריותם לאירוע הביטוחי. התוצאה של תופעה זו היא פגיעה משמעותית באזרחים שהיו מעורבים בתאונה ואינם בהכרח אשמים בגרימתה, אך חסרים את המשאבים הדרושים כדי להתנהל באופן נאות בבית המשפט. גם במקרה שנתבע מודה באשמה באופן מלא או חלקי, הפנייה לערכאות תחייב אותו בהוצאות המשפט של חברת הביטוח, שלא היה נדרש לשלם אילו התבררה עמו מראש מידת אחריותו". יש לציין, כי הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השמונה עשרה על ידי חבר הכנסת אורי אריאל.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email