הצעת חוק להאריך את תקופת ההתיישנות של תביעות לתגמולי ביטוח חיים או סיעוד

ח“כ שמולי קורא להאריך את התקופה לשבע שנים לאחר קרות מקרה הביטוח
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הצעת חוק של ח“כ איציק שמולי (המחנה הציוני) קוראת להאריך את תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח חיים או לתגמולי ביטוח סיעודי, משלוש שנים (המצב הקיים היום) לשבע שנים לאחר קרות מקרה הביטוח. ”מטרת הצעת החוק היא לסייע למוטבים בביטוח חיים ובביטוח סיעודי ולבני משפחה של המבוטח בביטוח חיים שנפטר, שאינם פועלים למימוש במועד של דמי ביטוח החיים או הסיעוד שלהם הם זכאים על פי פוליסת הביטוח“, כתב שמולי בהצעה.

שמולי הוסיף כי ”לעתים קרובות, גם אם מגלים המבוטחים האלה באמצעים כמו ייעוץ משפטי וכדומה על קיומו של הביטוח, הם מגיעים אל חברת הביטוח רק בתום תקופת ההתיישנות לביטוח, שעומדת על שלוש שנים מיום מקרה הביטוח, ומוצאים עצמם מול שוקת שבורה. ”רק במקרים מעטים מצליחים מי שפנו להליך משפטי ארוך ויקר לקבל סעד משפטי, וממילא גם מיעוט המקרים הזה שמור למי שידם משגת לממן סיוע משפטי, וכמובן שלא נכללים בו הסיעודיים הקשישים והעניים ביותר, שזקוקים לכספי הביטוח במיוחד, ובלעדיהם נופל נטל הטיפול בהם על קופת המדינה, בהיעדר מקור תשלום אחר“.

לדבריו, מהמבוטחים האמורים נגרעים כספי הביטוח שנועדו להם או לקרוביהם, והכספים נותרים בידי חברות הביטוח. הוא ציין כמה סיבות להיעדר המימוש, בהן מוטבים שלא ידעו על קיומו של הביטוח, בפרט כשמדובר בביטוח קבוצתי שאליו הם צורפו ללא תיווך נציג אישי מטעמם; ומוטבים, שמפאת קשיי שפה או מפאת קושי נפשי להתמודד עם מות יקירם, אינם מתפנים לבדיקות הביורוקרטיות הרבות שנדרשות מהמשפחה לאחר מות יקירם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email