הצעת חוק – לחייב מוהלים בביטוח אחריות לפיצוי במקרה של גרימת נזק לתינוק

מטרת החוק: להבטיח תשלום פיצויים למי שנפגע עקב מעשה או מחדל של מוהל • העונש: עד שנת מאסר
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מדי פעם אנחנו שומעים על תביעה נגד מוהל בגין נזק שגרם לתינוק במהלך ברית המילה. יש מקרים שבהם הסיבוכים קשים והתינוק נזקק לאשפוז ממושך, נגרם לו נזק לכל חייו, והתביעות יכולות להגיע לסכומים של מיליוני שקלים.

חברי הכנסת אברהם נגוסה (ליכוד) ורחל עזריה (כולנו) הניחו על שולחן הכנסת הצעת חוק לפייה יש לחייב מוהלים בביטוח אחריות. מטרת החוק – להבטיח תשלום פיצויים למי שנפגע עקב מעשה או מחדל של מוהל. העובר על החוק דינו – עד שנת מאסר.

עוד נכתב בהצעת החוק כי "לא יערוך מוהל ברית מילה אלא אם כן הוא מבוטח בפוליסת ביטוח אחריות לשפוי צד שלישי בשל חבות כספית שהמבוטח עשוי להיות חייב בה בשל גרימת נזקי גוף. המפקח על הביטוח, בהתייעצות עם הרב הראשי לישראל, המכהן כנשיא מועצת הרבנות הראשית, רשאי לקבוע הנחיות לעניין פרטי פוליסת ביטוח אחריות למוהל".

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "במדינת ישראל מקצוע המוהלים אינו מוסדר בחוק, וכל אדם רשאי לשמש כמוהל בלי לעמוד בתנאים מקדימים. החל משנות ה־70 ,החלה לפעול ועדה בין־משרדית לפיקוח וולונטרי על המוהלים על ידי הרבנות הראשית לישראל, המשרד לשירותי דת ומשרד הבריאות. הוועדה מנפיקה רישיונות למוהלים אשר חפצים להיות מוסמכים מטעם הרבנות הראשית ומשרד הבריאות, וכן מפקחת על עבודתם.

"עם זאת, במצב החוקי הקיים אין שום חובה על מוהל להיות בעל ביטוח מקצועי, בין אם עבודתו מפוקחת על ידי הוועדה הבין־משרדית
ובין אם לא. מטעם זה, אם חלילה נוצר סיבוך ופגיעה בתינוק הנימול, הדרך היחידה של הוריו לדרוש פיצויים היא על ידי הגשת תביעה נזיקית נגד המוהל. לעתים רבות, המוהלים אינם בעלי 'כיס עמוק' אשר יאפשר להם לשלם פיצויים במידה שיפסקו במקרים מעין אלו, כך שהנטל הכלכלי שבטיפול הנפגע עלול ליפול על כתפי המשפחה והציבור. מטרתו של חוק מוצע זה היא להבטיח כי עריכת ברית מילה על ידי מוהל תיעשה רק במידה שהמוהל מחזיק בביטוח אחריות כנגד נזקי גוף של צד שלישי וזאת כדי להבטיח תשלום פיצויים למשפחה ולניזוק, במקרה שהמוהל התרשל בביצוע ברית המילה ופגע בתינוק הנימול".

חברי הכנסת המציעים מציינים, כי הצעת החוק נוסחה בשיתוף עם עמותת "עתים" ותנועת נאמני תורה ועבודה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email