הצעת חוק: לצמצם סמכויותיה של הממונה

יו״ר ועדת הכספים של כנסת: ״חוות דעת שמפיצה הממונה לא ייחשבו כהוראות לפי חוק הפיקוח, ולכן לא יחייבו את המפוקחים״
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חברי הקואליציה והאופוזיציה, בהם יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני (יהדות התורה), מנסים לצמצם את סמכויותיה של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר. בהצעת חוק פרטית שהונחה השבוע על שולחן הכנסת, מבקשים חברי הכנסת להפוך את ניירות העמדה של הממונה, לבלתי מחייבים את המפוקחים על ידיה. מי שחתום על ההצעה הם חברי הכנסת יואב קיש, אברהם נגוסה, נאוה בוקר, דוד ביטן, מיקי זוהר (ליכוד), עודד פורר (ישראל ביתנו), איתן ברושי, מיקי רוזנטל (המחנה הציוני), אחמד טיבי (הרשימה הערבית), בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי) ויו"ר ועדת הכספים גפני.

הרקע להצעה הוא פרסום ניירות עמדה, מחייבים לכאורה, בידי סלינגר, במטרה לחסוך אישור חוקים ותקנות. המטרה של הצעת החוק היא לגרום לכך שהממונה תעביר מהלכים משמעותיים באמצעות חקיקה ראשית ואישור ועדת הכספים.

סלינגר

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: "סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א־1981 (להלן – חוק הפיקוח), מסמיך את הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון (להלן – הממונה) להוציא הוראות וחוזרים למפוקחים על ידה. בשנים האחרונות, נפוצה שיטה בדמות הפצת חוות דעת מטעם הממונה, למפוקחים על ידה, שאינן מופיעות כמחייבות לפי חוק הפיקוח, ושמשמשות מעין מעקף של הממונה מפיקוחה של ועדת הכספים של הכנסת או מדיווח כלפי הוועדה המייעצת. עם זאת, הגופים המפוקחים מתייחסים אל חוות דעת אלו כמחייבות. לפיכך, מוצע לקבוע שחוות דעת שמפיצה הממונה לא ייחשבו כהוראות לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח, ולכן לא יחייבו את המפוקחים. כך תשמור הכנסת על כוחה לפקח על הוראות הממונה ולא יינתנו הוראות מחייבות באמצעות חוות דעת ללא כל ביקורת או דיווח מסודר בוועדת הכספים של הכנסת".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email