הצעת חוק לתיקון הגדרת שירותי תפעול בחוק הפיקוח הוגשה לכנסת

ההצעה תואמת את עמדת הלשכה ובאה לתקן אפליית סוכני הביטוח. בהצעת החוק מוצע להטיל פיקוח על חברות מתפעלות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הצעת חוק חדשה לתיקון הגדרת שירותי תפעול בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ שיווק ומערכת סליקה פנסיונים). על פי ההצעה, שהוגשה אתמול ועליה חתומים חברי הכנסת מיקי (מכלוף) זוהר, מיכל בירן, עודד פורר, יוליה מלינובסקי, בצלאל סמוטריץ׳ ואורן
חזן, ימחק סעיף 3 הקובע הגדרות לשירותי "תפעול" ובמקומו יבואו ההגדרות הבאות.

•שירותי סליקת כספים דרך חשבון נאמנות ו/או היזון חוזר אגב סליקת כספים.
•העברת מידע אגב סליקת כספים וטיפול במשוב לבקרה אגב סליקת כספים.
•גורם מתפעל יהיה בעל רישיון תפעול או שותף בשותפות שהיא בעלת רישיון כאמור.

עוד מוצע בחוק כי השר יקבע בתקנות באישור ועדת הכספים של הכנסת הוראות לעניין רישיון של גורם מתפעל שאינו בעל רישיון לרבות הוראות לעניין אופן הפיקוח עליו .

יש לציין כי הצעת החוק תואמת את פרשנות לשכת סוכני ביטוח והיועץ המשפטי, עו"ד ג'ון גבע, לפיה סוכן מתפעל הוא זה שמבצע סליקה דרך חשבון נאמנות.

בנושא הצפת השוק בחברות מתפעלות ואפליית סוכני הביטוח בנושא זה, נדון בוועדת הכספים פעמיים, כשבדיון האחרון, לפני 3 שבועות, הורה יו"ר הוועדה לנציג רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הראל שרעבי, סגן בכיר לממונה, להגיע להסכמות עם לשכת סוכני הביטוח בתוך שבוע, בדיון בו ישתתף ח"כ זוהר מטעם הוועדה, אחרת ועדת הכספים תיזום הצעת חוק בנושא. ח"כ דוד ביטן, יו"ר הקואליציה וחבר ועדת הכספים, שצידד בעמדת הלשכה, אמר בדיון שידאג לכך שהצעת החוק תעבור.

השוק הוצף בעשרות חברות

"חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ייעוץ שיווק ומערכת סליקה פנסיונים, אינו מיושם בפועל לגבי פעולות התפעול. לא מינואר 2016 עת חל רק על מעסיקים מעל 10 עובדים ולא מינואר 2017 עת חל על כל מעסיק עם עובד אחד. בעקבות הרשאת הממונה
לאפשר לכל מי שרוצה להקים חברות תפעול, הוצף השוק הפנסיוני בעשרות חברות תפעול, אשר לא בהכרח בעלות ידע ויכולות לנהל כספים פנסיוניים של עובדים. חברות אשר גובות כספים רבים, ובמיוחד מהמעסיקים הקטנים והבינוניים ומעבר לזה,
אינן יודעות לבצע את נושא התפעול כנדרש ובמיוחד את נושא ההיזון החוזר ושיוך הכספים כראוי", נכתב בדברי ההסבר להצעה.

"חברות התפעול הפרטיות עובדות ללא כל פיקוח, אינן בקיאות בביטוח הפנסיוני בהכרת המוצרים הפנסיונים, דבר שגרם למעסיקים לעמוד בפני מציאות לא נסבלת. מצד אחד אלו נדרשים לשלם מאות שקלים בחודש לחברות תפעול בגין סליקת הכספים, אך מצד שני
חברות התפעול שולחות אותם לסוכנים לטיפול בהיזונים החוזרים אשר לחברות התפעול אין את הידע והניסיון והיכולת לטפל בנושא זה. סוכני הביטוח אינם מוכנים לטפל בהיזון החוזר כי זו מוגדרת לפי עמדת הממונה כפעולת תפעול אשר מחייבת גביית כספים והחזרתם דרך מנגנון ממשק הסליקה, והמעסיק מוצא עצמו ניצב בפני שוקת שבורה", נכתב בהסבר.

ח"כ זוהר

חובת רישיון לגורם התפעול

כמו כן קובעת הצעת החוק כי "במטרה לתקן את העיוות שנוצר בעקבות חקיקת החוק במסגרת חקיקת חוק התייעלות הכלכלית לשנים 2016-2015 (חוק ההסדרים), מוצע לקבוע בחוק מהם שירותי התפעול, כך שיקבע כי שירותים אלו הינם סליקת כספים דרך חשבון נאמנות ו/ או היזון חוזר אגב סליקת כספים, העברת מידע אגב סליקת כספים וטיפול במשוב לבקרה אגב סליקת כספים.

בנוסף, על המחוקק לקבוע בקרה ופיקוח על אותם גורמי תפעול – חברות התפעול שקמו לאחר חקיקת החוק, מוצע כי בדומה ליתר בעלי הרישיונות בתחום, גם על גורם תפעול יהיה חובה לקבל רישיון כתנאי למתן שירותי התפעול למעביד, השר יקבע בתקנות את ההוראות לעניין הרישיון לרבות תנאים לפיקוח על הרישיון".

בכירי הלשכה ייפגשו עם רשות שוק ההון בנושא התפעול

השבוע התקיימה פגישה במשרדו של ח"כ מיקי מכלוף זוהר (ליכוד) עם רו"ח הראל שרעבי, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, נשיא ארגון להב עו"ד רועי להב והמ"מ שלו סו"ב טוביה צוק, נציגי ההסתדרות, מנהלי ההסדרים, מתפעלים חיצוניים ונציגי מעסיקים. בפגישה נדונה סוגיית התפעול בממשק המעסיקים בתחום הפנסיוני.

צוק אמר כי "מדוע סוכן הביטוח לא רשאי לקבל את דמי הסליקה עבור השירות שנתן למעסיק, ואילו חברת התפעול החיצונית רשאית לשמור בכיסה את התמורה? ובנושא הרגולציה: הרי הסוכן הוא שלוח חברת הביטוח על פי חוק. כסף שקיבל הסוכן כמוהו ככסף
שקיבלה חברת הביטוח. חברת תפעול חיצונית איננה סוכנות ביטוח לכן איננה שלוחה של חברת הביטוח, כך שהכסף שמגיע אליה ולא מועבר לחברת הביטוח משאיר חוב של העסק לחברת הביטוח, שכן חברת התפעול החיצונית אינה כפופה לחוק חוזי הביטוח".
בסיום הפגישה סוכם שהפיקוח ינסה להגיע להסכמות עם לשכת סוכני ביטוח.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email