הצעת חוק: פיקוח על הפרשות לפנסיה שמבצעים מעסיקים לעובדיהם

"עובדים רבים מוצאים עצמם ללא ביטוח פנסיוני שנועד גם לכיסוי מקרים של אובדן כושר עבודה"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות המסים תעביר למינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ולרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון עד יום 31 בדצמבר בכל שנה מידע לגבי כל מעסיק שלא קיים את חובתו להפריש לעובדיו כספי פנסיה מכוח צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז־1957. כך עולה מהצעת חוק שהונחה השבוע על שולחן הכנסת. מגישי החוק הם חברי הכנסת: ינון אזולאי, מיכאל מלכיאלי, אכרם חסון, אורלי לוי אבקסיס, יואב בן צור, אורי מקלב, דן סידה, יצחק וקנין, ישראל אייכלר ומשה גפני.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "מעסיקים רבים לא מפרישים לעובדיהם פנסיה כנדרש על פי חוק. כיום, על אף הסנקציות שניתן להטיל על מעסיק שלא מפריש לעובד לקרן פנסיה, עובדים רבים מוצאים את עצמם במהלך העבודה או לאחריה ללא קרן פנסיה וללא ביטוח פנסיוני שנועד לכסות גם מקרים של אובדן כושר עבודה. עובדים רבים חוששים לתבוע את המעסיק שכן תביעה כזו תגרור את פיטוריהם המיידים מהעבודה. חלק גדול ומרכזי מהעובדים הסובלים מתופעה זו נמנים עם אוכלוסייה מוחלשת, שפעמים רבות אינה מודעת לזכויותיה או שאין לה את האמצעים למצות את זכויותיה".

עוד מוסבר, כי "העברת מידע כאמור למינהל תאפשר לו לאכוף חובה זו, ולעשות שימוש בכלים העומדים לרשותו במקרים אלו, כמו הטלת עיצום כספי מכוח חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב־2011. כמו כן, מוצע לחייב את המינהל, במקביל לצעדים שינקוט נגד המעסיק, ליידע את העובד והמעסיק בדבר הדיווח על אי ביצוע חובת הפרשה לפנסיה".

בהצעה מצוין, כי הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת יגאל גואטה (פ/ 20/3881).

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email