הקבינט החברתי כלכלי אישר הצעת שר האוצר לחיסכון וסיוע לעצמאים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
הקבינט החברתי כלכלי אישר את הצעת שר האוצר במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2017־2018, שמטרתה לסייע לאוכלוסיית העצמאים במשק אשר נקלעים למצב של אבטלה.
מהאוצר נמסר כי הצעת שר האוצר מעניקה לראשונה פתרון וסיוע לעצמאים במצבים של אבטלה, לאחר שנים רבות בהן הנושא נידון ללא פתרון. ההצעה נותנת מענה למספר סוגיות מהותיות לאוכלוסיית העצמאים: יופחתו שיעורי הביטוח הלאומי של אוכלוסיית העצמאיים במקביל להחלת חובת הפרשה לחיסכון פנסיוני, כך שלכלל אוכלוסיית העצמאיים בישראל יהיה כיסוי של חיסכון פנסיוני אשר יוכל לשרת אותם בתקופת הגמלאות. חובת ההפרשה לפנסיה לא תחול על עצמאים מתחת לגיל 21 וכן על עצמאים מעל גיל 55 ביום תחילת החוק.

הקטנת ההפרשות לביטוח לאומי

 במסגרת המודל, מוצע כי עצמאי אשר סגר את עסקו ועמד בכל התנאים המצוינים בגוף ההחלטה, יוכל למשוך שליש מהסכום הצבור למצבי אבטלה או שלוש פעמים שכר המינימום במשק, הגבוה מבין השניים. חיסכון זה מיועד לסייע לעצמאי להחליק את הכנסתו בתקופות של אבטלה והן לסייע במימון הקמת עסק נוסף לצורך השתלבותו בשוק התעסוקה.
כחלון. מציע פתרון לעצמאים במצב של אבטלה
כחלון. מציע פתרון לעצמאים במצב של אבטלה

 

כמו כן, תוגבר הפרוגרסיביות בשיעורי דמי הביטוח הלאומי לעצמאים. משמעות צעד זה הינה תיקון עיוות היסטורי בשיעורי דמי הביטוח הלאומי, אשר במסגרתו עצמאים ברמות הכנסה נמוכות הפרישו יותר בהשוואה לשכירים ברמת הכנסה מקבילה. כלומר, שיעורי דמי הביטוח הלאומי על חלק השכר שאינו עולה על %60 מהשכר הממוצע במשק יופחתו מ־6.72% ל־2.87% ואילו שיעורי דמי הביטוח הלאומי על חלק השכר אשר עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק יועלו ב־1.6%. משמעות צעד זה היא הפחתה פרוגרסיבית של דמי הביטוח הלאומי עבור כ־90% מאוכלוסיית העצמאים, הכוללים את כלל העצמאים אשר הכנסתם היא מתחת לכ־21,000 שקל בחודש.

חיסכון לפנסיה

בנוסף, על מנת לתמרץ את החיסכון ארוך הטווח, מוצע להגדיל את הטבת המס של העצמאים לזיכוי בהפקדה לפנסיה בשיעור של 0.5% ,וכן להעניק הטבה בהפרשה לקרן השתלמות. כך, עצמאי יוכל להפקיד 4.5% מהכנסתו לקרן השתלמות ולהיות זכאי להטבת מס, ללא תלות בהפקדה של 2.5% הנוספים לקרן השתלמות אשר אינם זכאים להטבת מס.
במידה והחוסך העצמאי ינצל את מלוא הטבות המס הניתנות לו כנגד הפקדה נוספת לחיסכון פנסיוני, אזי רמת החיסכון תעלה משמעותית.
 טוביה צוק, מ״מ נשיא להב מסר בעקבות אישור ההצעה כי ״להב מתנגדת למתווה הפנסיה לעצמאים כפי שהוצג בחוק ההסדרים. אנו דורשים שרכיב הפיצויים יהיה חלק מתשלומי העצמאי לפנסיה (שליש מהחיסכון הצבור יוכר כפיצויים) והעצמאי יוכל למשוך כפיצויים במקרה שייקלע לקשיים כספיים. לעצמאי תותר משיכה גם מקופות ישנות ולא רק מפנסיית החובה״. להב מציעה כי במסגרת פנסיית החובה לעצמאי, תתבצע הפרשה בסך 5% למי שמרוויח מעל השכר החציוני ועד השכר הממוצע במשק; מי שמרוויח מעל השכר הממוצע במשק יפריש 10% ומי שירצה להפריש מעבר לתנאי פנסיית חובה יוכל ליהנות מהתנאים הקיימים כיום.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email