הקלות למבוטחים בהליך ביטול פוליסות ביטוח

הממונה על שוק ההון פרסמה חוזר שיאפשר לבטל את הביטוח באמצעות דואר אלקטרוני, אתר החברה או הודעת סמס
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ממונה על רשות שוק ההון, ביטוח ה וחיסכון, דורית סלינגר, פרסמה חוזר מחייב שבא לפשט ולהנגיש למבוטח את פעולת ביטול הפוליסה, באמצעות הוראה אחידה המחייבת את חברות הביטוח להציע למבוטח מגוון דרכים לביצוע הביטול והגדרת הפעולות הנדרשות לביצועו, אשר בהתקיימן תבוטל הפוליסה. כיום חברות הביטוח מחייבות את הלקוחות לפנות אליהן ולהודיע על ביטול הפוליסה בדרכים הנהוגות בחברה. על פי החוזר, שייכנס לתוקף ב-1 ביולי 2017, יוכל המבוטח לפנות לחברת הביטוח כדי לבטל פוליסה באמצעות דואר אלקטרוני, חשבון אישי מקוון, שיחת טלפון או פקס. המבטח רשאי לקבוע דרכים נוספות בהן יוכל המבוטח לפנות בבקשה לביטול הפוליסה שברשותו, לרבות מסרון סמס, וזאת מבלי לגרוע מהוראות חוזר זה. חשוב לציין כי בחוזר אין התייחסות להודעות על ביטול פוליסה מהמבוטח לסוכן שלו.

החברה המבטחת תשלח הודעת אישור אוטומטית על קבלת הבקשה בכתב, אי מייל או מסרון, ותוך 3 ימי עסקים תודיע אם קיימים ליקויים בבקשה. עם סיום הטיפול ימסור המבטח למבוטח הודעת ביטול בה יציין את פרטי הפוליסה המבוטלת ואת מועד כניסת הביטול לתוקף, וכן ימנה את כל הפוליסות הנוספות הקיימות למבוטח בחברה, ככל שישנן, שנותרו בתוקף. החברה רשאית לבקש מהמבוטח אמצעי זיהוי סביר, כגון צילום תעודת זהות או אישור מורשה חתימה. בנוסף, החברה תספק למבוטח מידע מפורט בשפה ברורה ופשוטה על ההשלכות האפשריות של ביטול הפוליסה, בדגש על פוליסות שבהן נדרש במועד ההצטרפות לפוליסה חיתום רפואי. חברות הביטוח ישמרו את המידע לגבי הודעת האישור לקבלת בקשת המבוטח לביטול הפוליסה וכל פעילות שנעשתה בנושא במשך שבע שנים לפחות. ההוראות יחולו על כל חברות הביטוח כולל תאגיד ה"פול" (לא כולל ציי רכב) בביטוח חובה לרכב, ביטוח רכב מנועי – רכוש (עצמי וצד שלישי), ביטוח מקיף לדירות ולבתי עסק, ביטוח בריאות וביטוח חיים.

אורי צפריר: "נזקים בלתי הפיכים שעלולים להיגרם למבוטח"

בתגובה אמר אורי צפריר, מ"מ נשיא הלשכה, כי "הנחיות הממונה מתייחסות להיבטים הטכניים מבלי לצלול למהות הנזקים הבלתי הפיכים שעלולים להיגרם למבוטח. הכנסת כל סוגי הביטוח לסד אחד הוא מעשה בלתי אחראי. מבוטח בביטוח בריאות או חיים, שנודע לו שיש בשוק תעריף בסיסי יותר נמוך, או שבעת כעס על החברה או על הסוכן יבקש לבטל את ביטוח הבריאות שלו, ובדיעבד יתברר לו שבגלל מגבלות רפואיות פנייתו לרכישת ביטוח בחברה אחרת תסורב או שיתקבל עם התניות, מי יברר עמו מה הנסיבות לבקשתו לבטל על מנת למנוע ממנו לפעולה נמהרת ולא שקולה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email