הקמת בורסה משנית לחברות קטנות ובינוניות יוצאת לדרך

הוגשו ההמלצות הסופיות. שרת המשפטים: "הקמת הבורסה תאפשר לעסקים אלו לגייס הון כמו שמקובל במדינות רבות בעולם"
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

יו"ר הרשות לניירות ערך, ענת גואטה, והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט כלכלי), עו"ד מאיר לוין, הגישו בתחילת השבוע לשר האוצר, משה כחלון ולשרת המשפטים, איילת שקד, את הדוח הסופי של הצוות הבין־משרדי לבחינת הקמתה של בורסה ייעודית לחברות קטנות בישראל. תזכיר חוק ליישום המלצות הצוות יתפרסם היום במטרה שהצעת החוק תאושר בידי הכנסת בקריאה ראשונה עוד לפני תום המושב במחצית חודש יולי 2018.

שר האוצר אמר כי "יישום ההמלצות של הצוות יסלול את הדרך להקמת פלטפורמה שתסייע לחברות הקטנות והבינוניות, שהן קטר הצמיחה של המשק. המהלך מצטרף לשורת צעדים שעשינו על מנת להקל על חברות קטנות ובינוניות בהפחתת שיעורי המס, בהפחתת רגולציה ובצמצום הבירוקרטיה. לצעדים אלו יש קשר ישיר להגברת הצמיחה ולחיזוק חוסנו של המשק הישראלי".

שרת המשפטים הוסיפה כי "מסירים עוד רגולציה ומחזקים את העסקים. הקמת הבורסה לעסקים קטנים ובינוניים – עוד פעולה למען העסקים בישראל.

גואטה. "מתפקידנו לייצר את התשתית" | צילום: ענבל מרמרי

הקמת הבורסה תאפשר לעסקים אלו לגייס הון כמו שמקובל במדינות רבות בעולם. בשלוש השנים האחרונות שמתי לעצמי מטרה להקטין ככל הניתן רגולציה ולפשט את ההליכים במשק. אני רואה חשיבות רבה בעידוד עסקים קטנים ובינוניים וחברות צמיחה, שהן מנוע צמיחה מרכזי של המשק ומקור הכנסה ותעסוקה לחלק גדול מהציבור. הבורסה הייעודית תאפשר לציבור להשתתף בהצלחתן של החברות. איננו מסתפקים רק בדוח, ובכוונתנו להפיץ את תזכיר החוק בנושא בתקווה לאישורו בקריאה ראשונה עד לסיום מושב הקיץ. אני מודה למאיר לוין, לענת גואטה ולפרופ' שמואל האוזר, על עבדותם המקצועית בכתיבת הדוח".

"מתפקידנו לייצר את התשתית והאקלים להגדלת הפעילות בשוק ההון, מתוך הבנת תרומתו לכלכלת ישראל", אומרת גואטה ומוסיפה כי "גיוס הון, באמצעות בורסה משנית, יקטין את התלות במערכת הבנקאית ויאפשר את התפתחותם וצמיחתם של עסקים אלו, המהווים מחוללי צמיחה במשק. ההמלצות שגיבשנו מציבות אותנו בשורה אחת עם מדינות מפותחות בעולם שהקימו בורסות דומות. אני מצפה שהבורסה הייעודית תיצור 'מסלול המראה' יעיל לחברות ישראליות בדרך רישומן בבורסה הראשית או בבורסות הגדולות בעולם".

לוין הוסיף כי "הקמת בורסה ייעודית שתהיה שוק אטרקטיבי לטווח ארוך היא אתגר מקצועי ומשפטי, לאזן בין הרצון לאפשר הזדמנויות מימון חדשות לחברות קטנות ובינוניות לבין חובתנו להגן על המשקיעים. המלצות הצוות מראות גישה אמיצה ורעננה לאיזון זה בכללי הגילוי והממשל התאגידי שיחולו בבורסה הייעודית, שיבטיחו הגנה אפקטיבית למשקיעים תוך צמצום ככל שניתן של עלויות הציות לחברות".

נמסר כי המלצות הצוות גובשו על בסיס סקירה מקיפה של הניסיון בבורסות דומות בעולם, תוך ניתוח המאפיינים המבניים ומיפוי גורמי ההצלחה ולקחים שהופקו בבורסות משניות בעולם, פגישות יזומות עם גורמים רבים מהשוק ואפיון הצרכים של חברות קטנות ובינוניות בישראל.

בעד 36 מיליון שקל

ההמלצות המרכזיות בדוח כוללות הקמת בורסה ייעודית שתפוקח על ידי רשות ניירות ערך, תוך מינוי גורם חדש (ספונסר), בשלב ההנפקה הראשונה לציבור בלבד, שתפקידו העיקרי יהיה ללוות את החברה בהיבטים רגולטוריים ועסקיים בהנפקה. בהתאם להמלצות, בבורסה הייעודית ניתן יהיה לגייס הון על ידי חברות שבמועד ההנפקה, לראשונה שוויין יהיה עד 300 מיליון שקל (אחרי הכסף). חברה ששווי השוק שלה יעלה במהלך תקופת המסחר מעל 600 מיליון שקל, תידרש לעמוד בכללי הגילוי והממשל התאגידי החלים בבורסה הראשית, אך תהיה רשאית להמשיך להיסחר בבורסה הייעודית.

גיוסי חוב יהיו אפשריים בבורסה הייעודית, מסכום מינימלי של שישה מיליון שקל ועד סכום מקסימלי של 36 מיליון שקל, ובתנאי שסכום החוב המונפק לא יעלה על סכום ההון שהונפק בבורסה הייעודית. הדוח כולל שורה של המלצות שנועדו להתאים את חובות הגילוי והדיווח והממשל התאגידי לחברות שייסחרו בבורסה הייעודית. כן הובאו בדוח המלצות למתן תמריצים שונים לחברות ולמשקיעים בבורסה הייעודית.

הצוות הבין־משרדי כלל נציגים ממשרד האוצר, ביניהם מנהל רשות המיסים, ערן יעקב; יועצת בכירה למנכ"ל, נירית איבי; סגן הממונה על התקציבים באוצר, יוגב גרדוס; מנהל מערך גילוי ודיווח במחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך, אילן ציוני וממשרד המשפטים, ראש אשכול דיני תאגידים, רוני טלמור.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email