הראל דרשה ייקור של 40% בפוליסת הבריאות הקולקטיבית של חברי הלשכה

הראל דרשה ייקור של 40% בפוליסת הבריאות הקולקטיבית של חברי הלשכה
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

תוקף פוליסת ביטוח הבריאות הקולקטיבית לחברי הלשכה בהראל ביטוח, יפוג בשנת 2031. אחת לשלוש שנים זכאית החברה לבדוק את רווחיות ההסכם ולדרוש שינוי בפרמיה באם ההסכם מסב לה הפסדים. בדיקת הרווחיות האחרונה בהראל נעשתה בדצמבר 2017 וממנה הסתבר שהתוצאות העסקיות של הראל שליליות ונגרמו לה נזקים משמעותיים. לפיכך דרשה החברה התאמת פרמיה בשיעור של 40%.

"הקמתי מידית צוות משא ומתן שכלל את חברי הדירקטוריון ישי ברקלי, גיל ורדי, יועץ מומחה בביטוח בריאות, ורם אמית. צוות זה פעל בשני מישורים: האחד, למצוא דרכים למזער את תוספת הפרמיה, והשני, לשפר את הפוליסה", מספר סו"ב עוזי ארגמן, יו"ר ליסוב סוכנות לביטוח שלצד הלשכה. "כן זימנתי את סו"ב נאוה ויקלמן, ששימשה כיו"ר ועדת הבריאות בלשכה במשך שש שנים ואת סו"ב אודי כץ, נשיא הלשכה לשעבר, לשוחח עם החברה באשר לדרכים להפחתת תוספת הפרמיה", מוסיף ארגמן.

בסופו של המשא ומתן בין הלשכה להראל, הוסכם כי הפרמיה הממוצעת לחברי הלשכה תעלה ב־15% "באופן לא סימטרי אלא דיפרנציאלי לגיל, כך שכל המבוטחים יוכלו להמשיך להיות מבוטחים בתנאי הסכם ופרמיה טובים מביטוח הפרט העכשווי", מסביר ארגמן ומוסיף: "בנוסף, לכל חברי הלשכה יש חלון הזדמנויות להצטרף לפוליסה הקולקטיבית עם הצהרת בריאות מקוצרת. אני מקווה שחברי הלשכה המבוטחים בהראל שיקבלו בימים הקרובים את התעריפים החדשים יביעו הבנה לקשיים שעמדו בפנינו. ברצוני לציין את הראל חברה לביטוח, שהתנהלותה בתביעות מול חברי הלשכה ראויה לשבח וכן את צוות המשא ומתן מטעמה של החברה שהיה קשוב לבקשותינו. תודתי לחברי הצוות וכמובן ליו"ר ועדת ביטוח בריאות איגור מורי שהיה שותף מלא בתהליך". ארגמן עוד מדגיש נקודה חשובה ומספר כי "חלון ההזדמנויות להצטרפות בהצהרת בריאות מקוצרת – 90 יום החל מה־1 ביולי".

"הורדנו דמי הניהול"

סו"ב אמית מספר על הליך המשא ומתן: "לפני כחודשיים נתבקשתי לקחת חלק במשא ומתן עם הראל בנושא המשך ביטוח הבריאות הקולקטיבי לחברי הלשכה. אחת הדרישות של הראל למיתון תוספת הפרמיה הייתה דרישה להשתתפות עצמית בפרק הניתוחים, דבר שהיה משנה במהותו את הסכם הביטוח הייחודי. הוועדה דחתה דרישה זו ולכן צריך היה לנתח ניתוח מעמיק את מרכיבי חוסר הפרמיה אל מול התביעות.

"נקודה חשובה שהועלתה הייתה גובה דמי הניהול שהחברה גובה. בהסכמה הופחתו דמי הניהול מ־20% מהפרמיה ל־15%; בעיה שניה הייתה חיוב ילדים בתשלום פרמיה, כך שגם ילד רביעי ויותר במשפחה ישלם כילד ראשון. הצלחנו לשמור את הגדרת גיל ילדי הסוכן עד גיל 30 כמו בהסכם המקורי. ללא כל ספק חברנו סוכני הביטוח יודעים מה המשמעות הכלכלית של הגדרה זו. חייבנו באחוזים גבוהים יותר את קבוצות הגיל הצעירות ובנמוכים יותר את קבוצות הגיל המבוגר יותר, כך שבערכים מוחלטים תוספות הפרמיה למבוטח הבודד שומרות יפה מאוד על פער ניכר בין ביטוח הפרט הרגיל לביטוח הקולקטיבי. החל מחודש יולי התעריף החדש ייכנס לתוקף".

סו"ב ארגמן על ליסוב: "ליסוב סוכנות לביטוח בע"מ הוקמה על ידי ליסוב החברה הכלכלית לצד לשכת סוכני ביטוח, על מנת לשרת את חברי הלשכה ובני/בנות משפחתם באיתור תכניות ביטוח להם נזקקים החברים במהלך עבודתם כסוכני ביטוח, וכן במתן פתרונות ביטוח משופרים ובמחירים נוחים למספר הגנות ביטוח לסוכן/ת ומשפחתו. היא פועלת כסוכנות ביטוח לכל דבר ועניין, מפיצה מוצרים על פי צרכי חברי הלשכה ומקיימת מכרזי ביטוח כנדרש. הסוכנות נהנית מיועצי ביטוח מעולים שרובם חברי הוועדות המקצועיות השונות ולעיתים אף ביועצים חיצוניים ככל שהדבר נחוץ.

"הביטוח הראשון שהוצע לחברים היה ביטוח אחריות מקצועית באיילון חברה לביטוח. תנאי הביטוח מעולים והמחיר אף הוא. בין היתר לשכת סוכני ביטוח רכשה כיסוי מטריה מעבר לגבולות האחריות שבפוליסה.

"הביטוח השני, ביטוח בריאות בהראל, הוא מהרחבים והמשופרים מבין ביטוחי הבריאות הקיימים. הוא נבנה במקור בעזרתו של אלי ויקלמן, יועץ ביטוח בכיר, והותאם עבור חברי הלשכה. בביטוח זה מבוטחים יותר מ־3,500 מבוטחים חברי וחברות הלשכה ובני משפחתם.

"הביטוח השלישי הוא הביטוח הסיעודי הקולקטיבי. תוקף ביטוח זה עומד לפוג בהוראת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בשנת 2021. לכן אנו נמצאים ממש בימים אלה במשא ומתן עם כלל חברה לביטוח, על מנת להקדים מעבר לביטוח פרט בתנאי מחיר משופרים וכמובן שניידע אתכם מיד כשיסתיים המשא ומתן.

"הביטוח הרביעי הוא ביטוח משרד הסוכן, אף הוא באיילון חברה לביטוח וגם תנאי פוליסת הביטוח הזה ועלותו לסוכן יוצאים מהכלל. שני ביטוחים נוספים טופלו על ידי ליסוב סוכנות לביטוח והם ביטוח שיניים וביטוח סיכון למקרה מוות".

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email