הראל מבהירה: לא נשווק באופן ישיר ללקוחות הסוכנים

אברמוביץ: מקווים שחברות נוספות ילכו בעקבות הראל
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הישג ללשכת סוכני הביטוח: חברת הראל שלחה היום מכתב לכל סוכני הביטוח שעמם היא עובדת והבהירה להם כי אינה מתכוונת לפנות ללקוחותיהם באופן ישיר, ללא הסכמתם. הצורך בהבהרה נוצר בעקבות פנייה שנעשתה ישירות ללקוחות הראל, ובה הוסבר להם כי הם יוכנסו ישירות למאגר המידע של הראל, אלא אם יודיעו על סירובם.

לפני כחודש שלחה החברה מכתב שצורף לדו"ח השנתי של עמיתי קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים של הראל, ובו נעשתה פנייה ישירה לכלל לקוחות החברה "לצורכי שיווק ודיוור ישיר של מוצרים ביטוחיים, פנסיוניים ופיננסים משלימים".

בעקבות המכתב פנתה הלשכה להראל ומ"מ נשיא הלשכה אורי צפריר נפגש עם הנהלת החברה כדי לבקש הבהרות. במכתב שנשלח היום הסבירה הראל לסוכנים כי לא התכוונה לפגוע בקשר עם לקוחותיהם. "בשיחה שהתקיימה עם ראשי לשכת סוכני הביטוח התברר, כי מכתב זה נוסח, לצערנו, בצורה שאינה ברורה מספיק ובאופן שיצר אצל מספר סוכנים את התחושה שהראל עלולה לפגוע בזכויותיהם ובתיק הלקוחות שלהם", לשון המכתב.

"הראל הבהירה לראשי הלשכה, כי תוסיף ותנהג בציבור סוכניה בהגינות בה היא נוהגת מאז ומתמיד וכי אין במאגר המידע או במכתב כדי לשנות מזכויותיהם של סוכניה ובתיק הלקוחות שלהם. בהתאם לכך, וכפי שהיא מחויבת במסגרת ההסכמים שבינה לבין סוכניה, הראל ו/או חברות הבת שלה מתחייבים שלא לפנות מיוזמתה ללקוחות סוכניה מכוח המידע או המוצרים שבהם מייצג הסוכן את הלקוחות בהצעות שיווקיות שלא בהסכמת הסוכן מראש ובכתב. במקרה שבשל שגגה הראל ו/או חברות הבת שלה יפנו ללקוחות, תיזקף מכירת המוצר לסוכן ותשולם לו עמלה על פי ההסכמים עמו", נכתב.

בסיום המכתב הדגישו בהראל כי המכתב הקודם נוסח שלא כהלכה ועל כן נוצרה אי ההבנה. "אנו מקווים, כי אי הבהירות שחלה בשל הנוסח הלא מוצלח של המכתב הובהרה ובכל מקרה נשמח כתמיד לעמוד לרשותך להבהרות, ככל שיידרש". לדברי צפריר, "הלשכה פנתה באמצעות היועצים המשפטיים להנהלת הראל וביקשה לחזור בה מהמהלך.

בהראל הציעו הידברות, אז נפגשתי עם הנהלת החברה והסברתי להם את משמעויות הדברים, ובעיקר את המשמעויות השליליות לגבי הראל, מכיוון שבעקבות המכתב הוצפה הלשכה בפניות מהסוכנים בכלל וסוכני הראל בפרט, שהביעו זעם על המהלך. "הראל הבהירו לנו חד משמעית שכוונתם לא היתה לעקוף את הסוכנים ואנחנו עמדנו על כך שיבהירו לסוכנים בכתב שהם לא מתכוונים לפגוע בהם. ביקשנו מהם גם להדגיש כי אם קרה המקרה וכן מכרו ישירות ללקוח, המכירה תיזקף לתיק הסוכן שמטפל בו, שיקבל גם את העמלה המגיעה לו.

ואכן, היום הם הוציאו איגרת שפונה לכל סוכניה. הצלחנו להשיג מהם התחייבות שלא יפנו ללקוחות שלא בהסכמת הסוכן המטפל בהם, ואני מברך אותם על היענותם". נשיא הלשכה אריה אברמוביץ אמר בתגובה כי " אנו מקווים כי מדובר בסנונית ראשונה ובעקבותיה יפסיקו חברות ביטוח נוספות את השיווק הישיר, ויבחרו לשווק ללקוחות אך ורק באמצעות סוכן ביטוח אישי ומקצועי".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email